Valts Titavs. Runa LTF 1. kongresā

No Barikadopēdija


Labvakar! Godājamās dāmas un kungi! Cienījamie tautieši un viesi! Latvijas Nacionālās neatkarības kustības padomes vārdā es sveicu delegātus, sveicu Latvijas Tautas fronti sakarā ar šo kongresu.

Tikko, vai pareizāk sakot, neilgu laiciņu atpakaļ, te izskanēja doma, ka Latvijas Nacionālās neatkarības kustība neatbalstot Tautas fronti. Tas tā nav. Un, lai jūs par to pārliecinātu, nolasīšu jums kustības paziņojumu, kas pieņemts Kustības padomes sēdē 25. septembrī.

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības padome kategoriski noraida vairāku personu bezatbildīgos apgalvojumus, tajā skaitā Latvijas PSR iekšlietu ministra Šteinbrika izteikumu šī gada 19. septembra TV skatītāju konferencē, ka Nacionālās neatkarības kustība it kā esot nostājusies pret dibināmo Latvijas Tautas fronti.

Nacionālās neatkarības kustība nevienā paziņojumā, ne arī kādā citā oficiāla rakstura dokumentā nav paudusi negatīvu attieksmi pret Tautas fronti. Bažas izteiktas tikai par Tautas frontes iespējamo formalizēšanos, kura saistīta ar Komunistiskās partijas un administratīvi birokrātiskā aparāta integrāciju šajā organizācijā. Minētais process novēršams, īstenojot dzīvē Tautas frontes programmas projekta punktu, kas vērsts pret jebkuru varas monopolizāciju.

To ievērojot, Nacionālās neatkarības kustība neiesaistās kā vienība Tautas frontes organizatoriskajā struktūrā, taču pamatā atbalsta Tautas frontes Programmas projektu un neizslēdz personu individuālu darbību abās organizācijās. Sadarbībai starp Nacionālās neatkarības kustību un Tautas fronti jāveidojas uz līdztiesīgu partnerattiecību bāzes latviešu tautai vitāli svarīgu jautājumu risināšanā.

Tā kā visu Latvijas patiesi demokrātisku kustību, tai skaitā Tautas frontes, mērķi ir saistīti ar Latvijas suverenitātes atgūšanu, Nacionālās neatkarības kustības padome neredz starp tām nepārvaramas pretrunas un noraida dažu latviešu tautas nelabvēļu izplatītos izdomājumus, ka, pastāvot dažādiem neatkarīgiem sabiedriskiem grupējumiem, tiekot apdraudēta tautas vienība.

Tiktāl par mūsu attieksmi pret Tautas fronti. Man bija sagatavota runa, izstrādāta tieši astoņām minūtēm, bet, nevēloties jūs vēl īpaši aizkavēt — visi mēs esam noguruši —, es varbūt tikai dažos vārdos pateikšu Nacionālās neatkarības kustības padomes pamatnostāju jautājumos, kurus risinās un par kuriem cīnīsies arī Tautas fronte.

Latvijas NNK padome uzskata, ka pašreizējais Latvijas statuss ir okupēta valsts. Par to, pēc mūsu domām, vairs nav jāšaubās, to redz jebkurš reāli domājošs cilvēks. Nav atcelta 1922. gada 15. februārī pieņemtā Satversme, kas ir apstiprinājums latviešu tautas brīvas gribas izpausmei.

Pamatojoties uz šo koncepciju, ir grūti runāt par tiesiskas valsts izveidošanu vai par kaut kādu valsts stāvokļa uzlabošanu. Nekas nav jāveido, nekas nav jārada no jauna. Ir jāatdod latviešu valstij tas statuss, kas tai varmācīgi atņemts.

Es domāju, ka nevajadzētu īpaši diskutēt par partijas lomu visā šai procesā, kas novedis latviešu tautu gandrīz vai līdz izmiršanas brīdim. Komunistu partija kā tāda ir ārkārtīgi sakompromitējusies, un es nedomāju, ka ar kļūdu atzīšanu vien pietiktu, lai padarītu notikušo par nebijušu. Vai mēs šodien varam runāt par komunistu partiju, kādu to savā laikā veidoja Ļeņins, vai par kaut kādu Staļina partijas veidojumu?

Mēs aicinām pasaules sabiedrisko domu, mēs aicinām Apvienoto Nāciju Organizāciju, mēs aicinām ārpus Latvijas teritorijas dzīvojošos latviešus piedalīties Latvijas tautas jautājumu risināšanā, risināt šos jautājumus kardināli, balstoties uz starptautiskām tiesībām un starptautiskiem normatīviem.

Lai Dievs mums palīdz. Paldies par uzmanību. (Aplausi.)