1986

No Barikadopēdija

Janvāris

 • 1. janvāris — Šo gadu PBLA izsludina par Latvijas brīvības cīņu gadu  
 • 24. janvāris — LKP XXIV kongress  

Februāris

 • 25. februāris - 6. marts — PSKP XXVII kongress (vairāk...)
 • 27. februāris — ASV kongress vienbalsīgi pieņem rezolūciju, pasludinot 14. jūniju par Baltiešu brīvības dienu  

Aprīlis

 • 14. aprīlis — Bernē notiek EDSA sanāksme, un tās laikā PBLA un PBA pārstāvji apmeklē 25 delegācijas, rīko preses konferences un ielu demonstrācijas. PBA pieprasa, lai to atzīst par oficiālu nevalstisku organizāciju, un ar ASV delegācijas atbalstu to arī panāca. Šis statuss ļāva izplatīt informāciju par Baltijas valstīm visu delegāciju locekļiem. PSRS delegāti atteicās pieņemt materiālus no organizācijām, kas neatzīst Baltijas valstis kā daļu no Padomju Savienības  
 • 26. aprīlis — Sprādziens Černobiļas atomelektrostacijā  
 • 29. aprīlis — ABK un Ukraiņu Kongresa komiteja tiekas ar ASV valdības pārstāvjiem, lai noskaidrotu atomenerģijas izplūduma sekas, un mudināja PSRS sastrādāties ar Rietumvalstu valdībām, lai samazinātu radioaktivitāti  

Maijs

 • 1. maijs — Pēc ALA priekšsēža A. Lamberga ierosinājuma tiek nodibināta Nacionālās stratēģijas darba grupa (NSDG), apvienojot latviešu uzņēmējus, kas vēlējās sagādāt līdzekļus dažādiem nacionālpolitiskiem un labdarības projektiem ASV un okupētajā Latvijā. Tiek nolemts, ka puse no katra dalībnieka gada maksas (1000 dolāru) izlietojama ALA darbam, puse — projektiem, ko apstiprina NSDG valde  
 • 25. maijs — 25. maijā - Americans for Due Process organizē plašas demonstrācijas un telegrammu akciju pret OSI spriedumu deportēt apsūdzēto igauni Karlu Linnasu (Karl Linnas)  

Jūlijs

 • 10. jūlijs — Nodibināta Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa «Helsinki-86»  
 • 30. jūlijs — K. Elsberga raksts "Padomju Jaunatnē" par iespaidiem PSRS Rakstnieku savienības VIII kongresā  

Septembris

 • 15. septembris — Čatokvas konference Jūrmalā (vairāk...)
 • 30. septembris — A. Apiņas raksts "Padomju Jaunatnē" par latviešu valodas neapmierinošo stāvokli (vairāk...)

Oktobris

 • 17. oktobris — «Literatūrā un Mākslā» publicēts D. Īvāna un A. Snipa raksts «Par Daugavas likteni domājot», kas aizsāk plašu kampaņu Daugavas aizstāvēšanai (vairāk...)

Novembris

 • 4. novembris — EDSA 3. izvērtēšanas sanāksmē Vīnē, Austrijā, PBLA pārstāvji apmeklē visu valstu delegācijas un iesniedz speciāli sagatavotos memorandus, atgādinot par brīvības prasību deklarācijām un padomju pārkāpumiem okupētajā Latvijā. PBLA priekšsēdis Dr. O. Pavlovskis bija oficiālās ASV delegācijas loceklis. Baltieši demonstrēja pie Operas nama. Baltic World Council (BWC) savā preses konferencē aicina Padomju Savienību izbeigt Baltijas valstu okupāciju un to rusifikāciju, kā arī pauž bažas par latviešu tautas izdzīvošanas spēju padomju varas apstākļos  
 • 5. novembris — EDSA laikā vairāk nekā 500 baltiešu piedalās demonstrācijā pie Sv. Stefana katedrāles pret Baltijas valstu okupāciju  

Decembris

 • 12. decembris — Uzsāk darbu jaunais TV komplekss Zaķusalā (vairāk...)