Par mums

No Barikadopēdija

Barikadopēdijas fonds ir nevalstisks bezpeļņas nodibinājums, kura uzdevums ir veidot un uzturēt vietni barikadopedija.lv.

Fonda mērķi:

  1. Vākt un internetā publicēt dokumentus, atmiņas un viedokļus par neseno pagātni, īpaši par Trešo atmodu ar tās kulmināciju 1991. gada barikādēs. Organizēt saņemto dokumentu nodošanu arhīvos un muzeju krātuvēs.
  2. Iesaistīt sabiedrību un ekspertus vēsturisko notikumu izzināšanā, vērtēšanā, komentēšanā. Veicināt latviešu saprašanos ar citām mūsu valsts tautībām un nepilsoņu integrēšanos vienotā sabiedrībā uz valsts kopīgās vēstures pamata.
  3. Apzināt tautas nevardarbīgās pretošanās nozīmi Latvijas, Baltijas, bijušās PSRS un visas Austrumeiropas demokratizācijas un sabiedrības pārveides procesos, sekmēt mūžizglītību minētajās jomās.
  4. Publiskot faktus, dokumentus, viedokļus, notikumu dalībnieku un aculiecinieku atmiņas par šo laiku, organizējot diskusijas, veicinot pētnieciskos, izglītības, kultūras un mākslas, kā arī piemiņas projektus par nevardarbīgo pretošanos totalitārismam un par tautas brīvības cīņu, sekmēt jauniešu patriotisko audzināšanu un paaudžu saprašanos.
  5. Darboties neformālās izglītības un mūžizglītības jomā nesenās vēstures apguves popularizēšanā, sekmēt Latvijā kvalitatīvas pilsoniskās sabiedrības izaugsmi.
  6. Stiprināt sabiedrībā pārliecību par demokrātijas, vārda un preses brīvības priekšrocībām mūsdienu pasaulē, izmantojot īpaši jaunatnei izstrādātas programmas, materiālus, projektus, konferences, seminārus, viktorīnas, konkursus un mūsdienu komunikācijas līdzekļus.

BF-Reģistrācijas-apliecība 400.jpg