Pāvels Graboviks: «Visi kopā un vienlīdzīgi!»

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 9. decembris, plkst. 20.54, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

Pāvels GRABOVIKS par Rīgas pilsētas tautas deputāta kandidātu izvirzīts 26. vēlēšanu apgabalā.

Dodam viņam vārdu.

Man ir 50 gadu. Esmu dzimis laukos. Baltkrievs. 1961. gadā beidzu Liepājas jūraskolu un 17 gadus strādāju par mehāniķi uz zvejas kuģiem, biju kapteiņa pirmais palīgs. 1978. gadā mani izvirzīja partijas darbā. Četrus gadus strādāju par partijas Ļeņingradas rajona komitejas otro sekretāru, tagad esmu partijas Rīgas pilsētas komitejas ideoloģiskās nodaļas vadītājs.

Neklātienē beidzu Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļu. Esmu precējies. Meita — nākamā pedagoģe.

Labi pārzinu un mīlu zemnieka, zvejnieka darbu, partijas darbinieka sarežģīto darbu. Noliedzu birokrātismu, autoritārismu. Par galveno vienmēr esmu uzskatījis Cilvēku.

Mana devīze: apejies ar citiem tā, kā tu gribētu, lai apietas ar tevi.

Manas programmas galvenais princips — tādu apstākļu radīšana mūsu pilsētā, lai katrs cilvēks varētu baudīt visas tiesības un brīvības, attīstīt savu kultūru un valodu neatkarīgi no savas nacionālās piederības, sociālā stāvokļa, ticības.

Savā darbā cīnīšos par to, lai pilsētā valdītu savstarpēja nacionālā cieņa, saticība, saprašanās, šai nolūkā izmantojot plašu dialogu ar visām kustībām un organizācijām.

Esmu par Latvijas PSR politisko un ekonomisko suverenitāti atjauninātā padomju republiku savienībā, par jaunu Latvijas Komunistiskās partijas statusu PSKP sastāvā.

Sociāli ekonomiskajā sfērā — par ātrāku dzīvokļu problēmas atrisinājumu, par pilsētas apgādi ar pārtikas produktiem un plaša patēriņa precēm, par pensiju uzlabošanu. Pielikšu visus spēkus, lai padarītu Rīgu par ekoloģiski tīru pilsētu.

Esmu par to, lai ātrāk pieņemtu likumu «Par vietējo pašpārvaldi», iestājos par padomju varas stabilizēšanu, par dažādiem īpašuma veidiem: valsts, kooperatīvo, individuālo un jaukto.

Ticu pārbūvei, tautas prātam, gudrībai, saprātam. Darīšu visu, lai mēs visi dzīvotu labāk, pārticīgāk, priecīgāk. Un laimīgāk.

 

Andra EGLĪŠA foto