Nodibināta Zaļo partija

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 9. decembris, plkst. 20.54, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Rīgas Balss, Nr. 13 (1990-01-16)

13. un 14. janvārī Jūrmalā notika Latvijas zaļo partijas dibināšanas kongress. Tā darbā piedalījās 250 delegāti no dažādām republikas sabiedriskajām organizācijām, kuru darbība ir vērsta uz vides un cilvēku veselības aizsardzību.

Cenšanās atrisināt ekoloģijas problēmas saviem spēkiem daudzos foruma dalībniekos izveidojusi pārliecību, ka ekoloģiskā domāšana jāpaceļ politikas līmenī. Rūpēm par cilvēka un dabas veselību jākļūst par svarīgāko mērķi Latvijas politiskajā vadībā. Delegāti uzskata, ka visi vides aizsardzības jautājumi risināmi vienota kopsakarā ar sabiedrības problēmām. Kļūdami par partiju, viņi cer redzēt savus pārstāvjus republikas parlamentā un valdībā, tieši iesaistīties Latvijas politiskās un ekonomiskas dzīves attīstības ceļu noteikšanā.

Jau ilgi pirms kongresa Vides aizsardzības klubs, pēc kura iniciatīvas tiek veidota jauna partija, centās iesaistīt vides aizsardzības darbā skolēnus, studentus, garīdzniecības pārstāvjus, atbildīgus republikas Ministru Padomes un Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komitejas darbiniekus, ārstus un lauku darba cilvēkus, kultūras darbiniekus. Tā sabiedrībā kļuva populārs gan pats klubs, gan viena no galvenajām tā idejām — nākotnes Latvijā veidot kvalitatīvi jaunu politiskās varas līmeni, balstoties uz republikā topošo vairākpartiju sistēmu.

 

J. Kovaļenko,

LATINFORM korespondente