PSRS Konstitucionālās uzraudzības komitejas locekļu paziņojums

No Barikadopēdija

Maskava, 19. augustā

 

PSRS Konstitucionālās uzraudzības komitejas priekšsēdētājs Sergejs Aleksejevs un komitejas locekļi Sergejs Bosholovs, Saja Abass Ogli Mirzojevs, Mihails Piskotins un Vadims Fiļimonovs snieguši šādu paziņojumu:

«Iepazinušies ar oficiālajiem dokumentiem par to, ka M. Gorbačovs veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt PSRS Prezidenta pienākumus, par to, ka G. Janajevs uzņemas PSRS Prezidenta pienākumus, par to, ka atsevišķos PSRS rajonos tiek ieviests ārkārtējais stāvoklis, par ārkārtējā stāvokļa Valsts komitejas izveidošanu un par to, ka šī komiteja pārņem PSRS Augstākā valsts varas orgāna funkcijas, PSRS Konstitucionālās uzraudzības komitejas locekļi uzskata par savu pienākumu paziņot: šāds pasākums ir juridiski attaisnojams vienīgi tādā gadījumā, ja tiek stingri ievērota PSRS Konstitūcija un citi PSRS likumi.

Lai izlemtu jautājumu par šo dokumentu pieņemšanu izskatīšanai un juridiskai novērtēšanai, komitejas locekļi PSRS Augstākajai Padomei kā PSRS valsts varas likumdošanas un kontroles orgānam pieprasa paskaidrojumu, vai PSRS Augstākā Padome, atbilstoši PSRS Konstitūcijas 127/3 panta 15. punktam, gatavoja izskatīšanai jautājumu par PSRS Prezidenta vietas izpildītāja izdotā dekrēta par ārkārtējā stāvokļa ieviešanu atsevišķos PSRS rajonos apstiprināšanu.

Sakarā ar ārkārtējā stāvokļa valsts komitejas izveidošanu PSRS Konstitucionālās uzraudzības komitejas locekļi vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar PSRS Konstitūcijas 113. panta 13. punktu un PSRS likuma «Par ārkārtējā stāvokļa tiesisko režīmu» 2. panta 13. daļu ārkārtējo stāvokli visā valstī ir tiesīga ievest vienīgi PSRS Augstākā Padome.

Tiklīdz būs saņemta pieprasītā informācija, PSRS Konstitucionālās uzraudzības komitejas rīkosies tā, kā tas paredzēts PSRS Konstitūcijas 124. pantā un likumā «Par PSRS Konstitucionālo uzraudzību».