PSRS Augstākās Padomes prezidijs nolēmis:

No Barikadopēdija

PSRS Augstākās Padomes  prezidijs nolēmis:

1. Uzskatīt par nelikumīgu faktisko PSRS prezidenta atstādināšanu no viņa konstitucionālo pienākumu pildīšanas un to nodošanas PSRS viceprezidentam.

2. Pieprasīt, lai G. Janajevs nekavējoties atceļ dekrētus un uz to balstītus lēmumus par ārkārtējo stāvokli kā juridiski spēkā neesošus kopš izdošanas brīža.

3. Iesniegt PSRS AP ārkārtas sesijas izskatīšanai ierosinājumu par izmeklēšanas komisijas izveidošanu, lai izlemtu jautājumu par amatpersonu saukšanu pie atbildības par PSRS konstitūcijas pārkāpumiem.

  

***

Kazahijas prezidents Nazarbajevs, uzstājoties republikas televīzijā, paziņojis, ka 21. augusta vakarā viņam bijusi telefonsaruna ar Gorbačovu. PSRS prezidents teicis, ka visu šo laiku viņš atradies izolācijā savā vasarnīcā Krimā. Veselība viņam esot laba. Notikušo viņš nosauca par labējo militāro apvērsumu. Gorbačovs sacījis, ka viņa pieņemamajā istaba patlaban atrodoties tā saucamās ārkārtējās komitejas locekļi Baklanovs, Krjučkovs, Tizjakovs, Jazovs, bet atsevišķu sarunu gaidot PSRS AP priekšsēdētājs Lukjanovs un PSKP CK ģenerālsekretāra vietnieks Ivaško.