Izpildkomitejas sēdē

No Barikadopēdija

Gulbenes rajona izpildkomitejas sēdē tika skatīti vairāki gulbeniešu ikdienā svarīgi jautājumi — par cenu paaugstināšanu sabiedriskajā transportā un sadzīves pakalpojumu jomā. Nolēma arī to, ka no republikas nozīmes vēstures pieminekļu klāsta svītroti četri pieminekļi: Ļeņina piemineklis Gulbenē, lopkopējas, divkārtējās Sociālistiskā Darba Varones Martas Semules krūšutēls Galgauskā, 1943. gada 18. jūlija cīņās kritušo latviešu partizānu brigādes 4. vienības komandiera V. Ezernieka un četru viņa biedru bojāejas vieta Beļavas pagasta Letēs, kā arī Lejasciemā bijusī draudzes skola (no kuras atlikuši vairs tikai pamati), kas savulaik bija iekļauta sarakstā kā rakstnieka, padomju militārā darbinieka R. Eidemaņa dzīvesvieta.

D. Ločmele