Par LSDSP — «Lai top!»

No Barikadopēdija
Sociāldemokrātija
Izstādes

 

Pēc ilgiem prombūtnes gadiem Latvijā atgriezies sociāldemokrātijas vārds. Tas ietver sevī gan jaunības sparu un cerību, gan cilvēka mūža gājumu. Jaunais sevi vēl rādīs, bet bijušais saglabājies fotogrāfijās, mazliet nodzeltējušos dokumentos, izdevumos un cilvēku atmiņā.

19. gadsimta beigās sociāldemokrātiskās idejas guva aizvien plašāku popularitāti. Arī Latvijā radās sociāldemokrātiskie «pulciņi un organizācijas. 1904. gadā apvienojoties, tās izveidoja Latviešu sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Partijas vienība saglabājās līdz 1918. gada beigām, kad dažādu politisko pārliecību un spēku cīņas rezultātā Sociāldemokrātijas mazinieki un lielinieki aizgāja katrs savu ceļu. Latvijas Komunistiskās partijas darbība mūsu vēstures zinātnē ir plaši pētīta, taču par otra — sociāldemokrātiskā virziena attīstību ziņu tikpat kā nav LPSR Revolūcijas muzeja fondu, materiālu izstāde «Lai top!» ir veltīta LSDSP vēsturēs lappusēm. Tās apmeklētāji varēs iepazīt sociāldemokrātu presi no 1899. līdz 1934. gadam, LSDSP pārskatus un kongresu protokolus, A. Buševica, J. Pilāta, V. Salna, sociāldemokrātijas teorētiķa K. Kautska darbus un citus materiālus. Ar sociāldemokrātu darbību divdesmitajos gados iepazīstinās rūpīgi glabātais fotomateriāls. Bet īpaša uzmanība šoreiz veltīta pirmajiem latviešu sociāldemokrātiem — F. Roziņam, J. Jansonam-Braunam, J. Ozolam, J. un О. Kovaļevskiem, K. Zutim, E. Rolavam un citiem. Par viņu darbību un dzīvi uzzināsiet no fotogrāfijām, dokumentiem, vēstulēm. Ar nelielu grāmatu kolekciju izstādi bagātina V. Lāča Valsts bibliotēka. Paldies sakām arī bijušajiem sociāldemokrātiem un to tuviniekiem, kas palīdzēja veidot izstādi.

Ekspozīciju «Lai top!», kas iekārtota Kirova ielas 18. nama 5. dzīvoklī, varēsiet apskatīt līdz februārim, mūsu tālrunis — 287863.

 

M. AUGSTMANE,

muzejdzīvokļa vecākā zinātniskā līdzstrādniece

A. VEISBĀRDA foto