Jo vairāk demokrātisma — jo augstāka atbildība

No Barikadopēdija

1988. gada 14. jūnijā Rīgā notika pilsētas sabiedrības manifestācija un mītiņš staļinisma upuru piemiņai, kuros piedalījās vismaz 15 tūkstoši cilvēku.

Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja atzīmē, ka šie masu pasākumi, kas noritēja augstā organizētības un kārtības līmenī, bija demokrātijas un atklātuma izpausmes un cilvēki tajos apliecināja savu patieso vēlēšanos godināt Staļina personības kulta laika represiju nevainīgo upuru piemiņu, centienus darīt visu iespējamo, lai šādas traģēdijas nekad vairs neatkārtotos.

To var droši garantēt partijas pārliecinošais kurss uz padomju sabiedrības pārkārtošanu un tālāku demokratizāciju. Rīdzinieki, kas piedalījās mītiņā, apliecināja atbalstu šim kursam un PSKP Centrālās Komitejas tēzēm partijas Vissavienības konferencei.

Tai pašā laikā lielum lielajā pilsētas iedzīvotāju daļā izraisīja neizpratni atsevišķu personu un grupu neatlaidīgie mēģinājumi izmantot vispārējo demokrātisko noskaņojumu, lai piešķirtu mītiņam nacionālistiskas ievirzes akcentus, kas aizskar pārējo pilsoņu likumīgās tiesības.

Bija mēģinājumi ievazāt zināmas nostalģijas elementus pēc buržuāziskās Latvijas ar attiecīgu lozungu un aicinājumu demonstrēšanu un manipulēšanu ar divdomīgiem jēdzieniem un simboliem. Šos mēģinājumus rīdzinieki vērtē kā neveselīga, demokratizācijas un atklātuma procesam kaitīga noskaņojuma izpausmi dažos pašdarbīgo apvienību pārstāvjos un daļā jaunatnes, kas nokļuvusi viņu ietekmē.

Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja kategoriski nosoda visus mēģinājumus propagandēt nacionālismu jebkādā aizplīvurotā formā, pievienojas rīdzinieku sašutumam par pretpadomju izpausmju faktiem un uzskata, ka tie ir pretrunā ar sociālisma un demokrātijas interesēm. Politiskā cīņa par pārkārtošanās mērķiem un uzdevumiem demokrātijas apstākļos no ikviena prasa īpašu atbildību un veselo saprātu, nelokāmību un principialitāti, aukstasinību un izturētību. Šīs cīņas cildenie mērķi prasa arī notiekošo procesu nosvērtu uztveri un izpratni un objektīvu, netendenciozu atspoguļojumu masu informācijas līdzekļos.

Izsakām pārliecību, ka rīdzinieki, visi mūsu pilsētas darba kolektīvi pratīs godam apliecināt šīs īpašības un ar savu saliedēto darbību pārkārtošanās un demokratizācijas revolucionāro ideju aizstāvēšanai, ar savu pašaizliedzīgo darbu Dzimtenes labā sekmēs kardinālos pārveidojumus, ko Padomju Savienības Komunistiskā partija uzsāka 1985. gada aprīlī.

Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja