Ministru Padomē

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 19. septembris, plkst. 21.15, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

Kā būs ar vissavienības uzņēmumiem Latvijā?

 

Latvijas Republikas Ministru Padome, pildot Augstākās Padomes lēmumu «Par Latvijas Republikas valstiskuma ekonomiskā pamata nodrošināšanu», uzdevusi republikas ministrijām un departamentiem nekavējoties uzsākt bijušo vissavienības pakļautības uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju pārņemšanu Latvijas jurisdikcijā.

Līdz 5. septembrim minētajiem uzņēmumiem jāiesniedz apstiprināšanai atbilstoši Latvijas Republikas likumiem izstrādāti statūti, un līdz 1. oktobrim tiem jāreģistrējas Latvijas uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmumu vadītājiem uzdots turpināt pildīt savus pienākumus un nodrošināt efektīvu saimniecisko darbību. Lai nodrošinātu finanšu un materiālo vērtību saglabāšanu, uzņēmumu vadībai uzdots līdz 28. augustam iesniegt attiecīgajā ministrijā galvenā grāmatveža parakstītu izziņu par uzņēmuma un finansiālo stāvokli.

Noteikts, ka bijušo vissavienības pakļautības uzņēmumu vadītāju darba līgumi, kas noslēgti ar PSRS valsts pārvaldes institūcijām, ir spēkā līdz 1. oktobrim. Latvijas Republikas ministrijām un departamentiem uzdots līdz šim laikam noslēgt ar valsts uzņēmumu vadītājiem jaunus darba līgumus, ņemot vērā viņu attieksmi pret Latvijas valstiskumu, kā arī izturēšanos valsts apvērsuma laikā.

Valdības lēmumā noteikts, ka valsts uzņēmumi un organizācijas, kuri pārveidoti akciju sabiedrībās un citās uzņēmējdarbības formās atbilstoši PSRS likumiem un nav reģistrēti Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, tiek pārņemti republikas pakļautībā ar valsts uzņēmuma statusu.

 

Pensijas kļūs lielākas

 

Pirms dažām dienām Latvijas Ministru Padome pieņēma lēmumu palielināt pensiju piemaksas. Republikas sociālās nodrošināšanas ministra vietnieks Jānis Platais komentē šo lēmumu.

— Vispirms gribu teikt, ka nestrādājošiem pensionāriem tāpēc nevajag uztraukties un kaut kur skriet ar savām apliecībām un uzziņām. Visi pārrēķini tiks izdarīti mūsu ministrijas skaitļošanas centrā. Un jau septembrī šie cilvēki, es atkārtoju — nestrādājošie pensionāri — saņems «jaunu» pensiju.

Kas tad tajā būs jauns? Piemaksu, kuras apmērs bija 66 rubļi, paredzēts palielināt līdz 130 rubļiem. Tātad minimālais pensijas apmērs, kas agrāk mūsu republikā bija 166 rubļi (kopā ar piemaksu), no 1991. gada septembra būs 230 rubļi — kopā ar 130 rubļus lielo piemaksu.

No kurienes tiks ņemti līdzekļi? Tie veidosies valsts apdrošināšanas budžetā no sociālā nodokļa maksājumiem. Šis nodoklis šogad rūpniecības uzņēmumiem palielināts 2,2 reizes, bet kooperatīviem — apmēram sešas reizes, jo tagad visiem darba devējiem sociālā nodokļa likme ir vienāda. Tātad nauda ir.

 

LETA