Republikā - izglītība

No Barikadopēdija
Versija 2020. gada 13. novembris, plkst. 03.11, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

Šodien klajā nāk «Skolotāju Avīzes» 2187. numurs ar Jaunu nosaukumu — «Izglītība». Tā redaktors VILIS SELECKIS atbild uz jautājumiem, kurus visbiežāk šai sakarā uzdod izdevuma lasītāji.

— Kāpēc «Skolotāju Avīzei» vajadzēja pārtapt par «Izglītību»?

— Atšķirībā no daudziem citiem izdevumiem mūsu laikraksta nosaukuma maiņa nav idejisku vai tamlīdzīgu apsvērumu radīta. Iepriekšējais nosaukums lika domāt, ka avīze ir centrēta uz vienas profesijas — skolotāju — darba problēmām, ka tā pievēršas tikai vispārizglītojošās skolas jautājumiem. Patiesībā tā tas nav. Jau sen esam pievērsušies visai Izglītības sistēmai, sakot ar bērnudārziem un beidzot ar augstskolām. Kaut arī katrai izglītības pakāpei ir savas specifiskas problēmas, tomēr ir daudz kopīgā, vienojošā, turklāt tas, mūsuprāt, ir pats būtiskākais. Tā, piemēram, mācību saturs, izglītības prestižs, izglītības darbinieku statuss sabiedrībā utt. Protams, turpmāk uzsvaram uz augstskolu, uz vidējām mācību iestādēm jābūt vēl lielākam.

Tāpat jāsaprot, ka saimnieciskā aprēķina apstākļos nevar pastāvēt šauri profesionāls izdevums, kas orientēts pat ne uz visiem izglītības darbiniekiem, bet tikai uz daļu no tiem.

— Vai būs pārmaiņas arī saturā? Kādi būs galvenie virzieni?

— Būtisku pārmaiņu nebūs. Jo «Skolotāju Avīze» jau Fēliksa Zvaigznona vadībā sāka mūsdienīgu, progresīvi kursu un mūsu uzdevums ir to saglabāt. Domājam, ka turpmāk mums jācenšas kļūt «vajadzīgiem» arī vecākiem, augstskolu, tehnikumu pasniedzējiem. Noteikti rakstīsim par kultūru pagātnē un mūsdienās, par tās attiecībām ar izglītību. Mēģināsim skolotājus un pasniedzējus apgādāt ar aktuālo informāciju, kas vajadzīga viņu darbā. Iepazīstināsim ar kolēģu uzskatiem par stāvokli dažādās mācību iestādēs. Mēs gribētu, lai sabiedrībā nostiprinās pārliecība, ka izglītība ir mūsu nākotnes pamatu pamats. Domājam, ka daudzus interesēs informācija par iestāšanās noteikumiem augstskolās un tehnikumos. Arī par studentu dzīvi mēs rakstam un rakstīsim turpmāk. Tātad būsim laikraksts, kas nodarbojas ar plašu Izglītības problēmu loku un var būt noderīgs kā tiem, kuri māca. tā tiem, kuri mācās.

— Vai ir cerības avīzi dabūt plašākam lasītāju lokam ari preses kioskos?

— Diemžēl cerības ir gaužām vājas, jo tirāža tikai mazliet pārsniedz abonentu skaitu. Tas Izskaidrojams ar papīra deficītu. Lasītāju interese par laikrakstu ir liela, un «Preses apvienības» kioskos tas neiegultu, ja vien būtu ko piedāvāt. Lai cik žēl, nevaru solīt, ka tuvākajā nākotne stāvoklis mainīsies. Tātad atliek tikai viens — doties uz pastu un «izrakstīt» mūsu avīzi «Izglītība».

ANDRA MANGALE