Jābūvē tūlīt

No Barikadopēdija

  Jau ilgus gadus cēsnieki cīnījās par pilsētas attīrīšanas iekārtu būves uzsākšanu. Beidzot šis brīdis ir sagaidīts. Taču pret projekta īstenošanu jau pavasarī iebilda tēlnieks Andrejs Jansons, uzskatīdams, ka jāprojektē jauns kolektora trases posms, lai saglabātu kultūrvēsturisko kompleksu pie Gaujas. Projekts tika koriģēts, ievērojot izteiktās pretenzijas. Pašreizējā variantā trase no Siļķu mājām atvirzīta par vairāk nekā 100 metriem, tiek saglabāta arī ozolu gatve un vēsturiskais ceļš. Taču kaislības ap projektu nenorimst. Ar izbrīnu «PJ» 14. jūlija numurā lasījām D. Īvāna publikāciju, kurā nepamatoti pārmetumi izteikti rajona vadītājiem par it kā noliedzošo attieksmi pret tēlnieku Jansonu un viņa dzimtu, mājām. Situācija raksturota Cēsu rajona laikrakstā «Padomju Druva» 5. jūlija numura rakstā «Partijas rajona komitejas sekretariātā».

Atbalstām uzskatu, ka attīrīšanas iekārtu būve jāsāk nekavējoties pēc pašreizējā koriģētā projekta. Vēlreizēja tā pārprojektēšana draud ar Gaujas tālāku piesārņošanu, finansiāliem sarežģījumiem un jebkādas celtniecības pārtraukšanu pilsētā.

Cēsu pilsētas padomes deputāti:

A. Šinke, V. Senkāne, I. Āboltiņa,

S. Kaņepe, G. Puķe, I. Kurmins, J. Igaunis,

V. Butāns, J. Sērmaukšs, L. Suhanova

un A. Blūma