Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas XVIII plēnuma LĒMUMS par republikānisko laikrakstu «Cīņa» un «Sovetskaja Latvija» statusa grozīšanu

No Barikadopēdija

Republikāniskie laikraksti, Latvijas Komunistiskās partijas CK, Latvijas PSR Augstākās Padomes un Ministru Padomes orgāni «Cīņa» (dibināta 1904. gadā) un «Sovetskaja Latvija» (dibināta 1919. gadā) tika izveidoti un ilgu laiku darbojās kā Latvijas Komunistiskās partijas oficiālie preses orgāni.

Politiskās reformas apstākļos, kad visās sabiedrības dzīves sfērās padziļinās demokratizācijā un atklātums, ir nobriedusi nepieciešamība nošķirt partijas un valsts orgānu, arī preses izdevumu, funkcijas.

Latvijas Komunistiskās partijas CK plēnums nolemj:

Atjaunot laikrakstu «Cīņa» un «Sovetskaja Latvija» kā Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas orgānu statusu.