Partijas klubu un partijas organizāciju Vissavienības konferences deklarācija

No Barikadopēdija

Mēs, komunisti — trīspadsmit republiku 102 pilsētu partijas klubu un partijas organizāciju pārstāvji — paziņojam par demokrātiskās platformas komunistu apvienības izveidi PSKP ietvaros. Mēs iestājamies par PSKP būtisku reformu, lai to padarītu par patiesi demokrātisku, parlamentāru partiju, kas darbojas daudzpartiju sistēmas apstākļos.

Situācijā, kad jau notikusi dziļa idejiska norobežošanās, mēs izvirzām demokrātisko platformu, uz kuras aicinām saliedēties progresīvos spēkus Padomju Savienības Komunistiskajā partijā. Šajā platformā ir šādi pamatprincipi un prasības:

1. Visas varas pāreja no partijas aparata demokrātiski ievēlētām padomēm.

2. PSKP tiek izvirzīta likumdošanas iniciatīva par PSRS Konstitūcijas 6. panta atcelšanu un likumprojekta par politiskajām partijām sagatavošanu.

3. Pieņemt demokrātiskā sociālismā koncepciju, kas nozīmē vispārcilvēcisko vērtību prioritāti pār šķiriskajām, īpašuma formu plurālismu un sabiedrības regulētu tirgus ekonomiku direktīvās plānošanas vietā, sociālo solidaritāti un nevardarbību šķiru cīņas vieta, politisko plurālismu un vienlīdzīgas tiesības visām politiskajam partijām un organizācijām partijas un valsts aparāta varas monopola vietā, personības politisko tiesību un brīvību garantēšanu totālas valsts kontroles vietā, tikumības un sociālā taisnīguma normu iedzīvināšanu nomenklatūras privilēģiju sistēmas vietā.

4. Pāreja no valsts uzbūves un attiecīgas PSKP uzbūves unitārajiem principiem uz tautu brīvprātīgu savienību un republiku komunistisko partiju savienību, ieskaitot Krievijas federāciju.

5. Atteikšanās no demokrātiska centrālisma principa un tā nomaiņa ar vispārdemokrātiskiem principiem, kas nodrošina patiesu plurālismu partijā, mazakuma tiesību garantijas, partijas organizāciju plašu autonomiju, platformu un grupu brīvību.

6. Horizontālo struktūru izveide partijā, tas ir, komunistu apvienību izveide pēc mērķprincipa, funkcionālā, teritoriālā un citiem principiem.

7. Tiešu, vienlīdzīgu, alternatīvu, pa platformām, aizklāti balsojot partijas apgabalos, partijas komiteju sekretāru, delegātu uz partijas forumiem vēlēšanu ieviešana, brīvi izvirzot kandidātus un pieļaujot kandidātu pašizvirzišanos.

8. Partijas kontroles orgānu un partijas masu informācijas līdzekļu atbrīvošana no partijas izpildorgānu pakļautības, jāpanāk, lai tie sniegtu pārskatus tikai kongresam vai konferencei.

9. Politisko orgānu likvidēšana Bruņotajos Spēkos, karaspēka daļās, Valsts drošības komitejā, lekšlietu ministrija un citos valsts orgānos un organizācijās.

Konferences dalībnieki, koordinācijas padome aicina mūsu domubiedrus komunistus pievienoties demokrātiskajai platformai un uz partijas XXVIII kongresu izvirzīt tos delegātus, kas šo platformu atbalsta.

Komunisti, apvienojieties partijas klubos un citās horizontālās struktūrās!

Lasiet mūsu preses orgānu — laikrakstu «Obnovļeņije»!

Izeja no krīzes — demokrātisko spēku vienotībā, Vissavienības demokrātiskās kustības «Pilsoniskā saskaņa» izveidē!

Apvienojuši pūliņus, mēs uzvarēsim! Ļaujot sevi sašķelt, palaidīsim garām mums vēstures dotās izredzes!