Atšķirības starp "001057" versijām

No Barikadopēdija
(Set original images)
 
1. rindiņa: 1. rindiņa:
{{Newspaper Article |Article in=Cīņa |Published on=1988/07/09 |Issue number=159 |Page number=1 |Original title=Diskusija |Source file=cina1988n159_001_07 |Abstract= }} {{Written by|Latinform}} {{About topic|1940. gada notikumi}} {{About topic|17. jūnijs, 1940}} {{About domain|Politika}} {{About domain|Vēsture}} {{About person|Ļubova Zīle}} {{About organization|LKP Centrālā Komiteja}} {{About event|E1988070800}} {{About year|1940}} {{About year|1988}}
+
{{Newspaper Article |Article in=Cīņa |Published on=1988/07/09 |Issue number=159 |Page number=1 |Original title=Diskusija |Source file=cina1988n159_001_07 |Abstract= }}
 +
{{Source image|articles/001/057/001057.jpg}} {{Written by|Latinform}} {{About topic|1940. gada notikumi}} {{About topic|17. jūnijs, 1940}} {{About domain|Politika}} {{About domain|Vēsture}} {{About person|Ļubova Zīle}} {{About organization|LKP Centrālā Komiteja}} {{About event|E1988070800}} {{About year|1940}} {{About year|1988}}
  
 
8. jūlijā Latvijas Komunistiskās partijas CK Politiskās Izglītības namā notika zinātnisko padomju kopīgā paplašinātā sēde. Tā bija veltīta problēmām, kas saistītas ar sociālistisko revolūciju Latvijā 1940.  gadā. Sēdi organizēja Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts.
 
8. jūlijā Latvijas Komunistiskās partijas CK Politiskās Izglītības namā notika zinātnisko padomju kopīgā paplašinātā sēde. Tā bija veltīta problēmām, kas saistītas ar sociālistisko revolūciju Latvijā 1940.  gadā. Sēdi organizēja Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts.

Pašreizējā versija, 2016. gada 15. jūnijs, plkst. 23.41

[[CN19880709|]]

8. jūlijā Latvijas Komunistiskās partijas CK Politiskās Izglītības namā notika zinātnisko padomju kopīgā paplašinātā sēde. Tā bija veltīta problēmām, kas saistītas ar sociālistisko revolūciju Latvijā 1940.  gadā. Sēdi organizēja Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts.

Sēdi atklāja Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūta direktore Ļ Zīle.

Runāja vēsturnieki, žurnālisti un sabiedriskie darbinieki. Viņu uzmanības centrā bija republikas darbaļaužu cīņa par padomju varu, starptautiskais stāvoklis un tā ietekme uz revolucionārajiem procesiem Latvijā, šo procesu specifika, 1940.  gada notikumi un toreizējā revolucionārā situācija, kas radīja priekšnoteikumus padomju varas atjaunošanai Latvijā. Notika diskusija, kurā tika izteikti dažādi viedokli, vērtējumi un secinājumi.

 

LATINFORM