Lietotāja rīki
twitter.png
draugiem.png
facebook.png
youtube.png
 
janvāris februāris marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris
Helsinki-86
VAK
LNNK
LTF
PSRS tautas deputāti
LR Augstākās Padomes deputāti


ATBALSTĪTĀJI:


dome


kkf

No ''Barikadopēdija''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
  

Bariko.png

ir Trešās atmodas ilustrēta vēsture laikrakstu un žurnālu publikācijās, elektroniskajās grāmatās, radio un TV raidījumu sižetos, muzeju un arhīvu dokumentos, audio un video ierakstos, fotogrāfijās, aculiecinieku atmiņās

Bariko.png

ir objektīva to vēsturisko gadu notikumu hronika bez politiskās cenzūras. Laika skala Jums brīnišķīgi palīdzēs orientēties senaizmirstos un nezināmos notikumos. Jūs varēsit atrast sevi, savu tēti un mammu, vectētiņu un vecmāmiņu, arī uzrakstīt par viņiem. Barikadopēdijas galvenās tēmas: Latvijas neatkarības atjaunošana, Latvijas valstiskuma atjaunošana

Bariko.png

ir ceļa sākumā. Viss atkarīgs no veidotāju entuziasma, valsts finansiālā atbalsta, ziedotāju dāsnuma, no mūsu cieņas pret laiku un notikumiem, kas Latvijai atjaunoja neatkarību

Šī diena
Trešās atmodas
vēsturē

Satura rādītājs

1987. gads

 • 21. augustā — «Literatūra un Māksla» publicē J. Jaunsudrabiņa patriotisko eseju «Piemini Latviju!»  

1989. gads

 • 21. augustā — LNNK rīkotā konference «Tautu pašnoteikšanās tiesības un tautu līdztiesība» (vairāk...)
 • 21. augustā — Pieņemts Baltijas Padomes aicinājums: «Baltijas ceļš — ceļš uz pēdējo koloniālo teritoriju atbrīvošanu Eiropā», kurā prasīts Hitlera-Staļina paktu atzīt par spēkā neesošu no parakstīšanas brīža un Baltijas aneksiju par nelikumīgu. Savākti 42 600 paraksti zem aicinājuma izveidot LPSR AP komisiju, kas izskatītu 1940. gada vēlēšanu likumību.  
 • 21. augustā — Tallinā pēkšņi ierodas PSRS tautas deputātu grupa Augstākās Padomes Tautību Padomes nacionālās politikas un starpnacionālo attiecību komisijas priekšsēdētāja G. Tarazeviča vadībā. Neinformējuši par savu ierašanos republikas vadību, deputāti tiekas ar Interfrontes streiku komiteju (vairāk...)

1990. gads

 • 21. augustā — Maskavā tiek panākta vienošanās par sarunu nepieciešamību par Latvijas neatkarības atjaunošanu  

1991. gads

 • 21. augustā — Plkst. 12 astoņi bruņoti cilvēki iebrūk LTF Centra rajona nodaļas telpās un piekauj nodaļas priekšsēdētāju un rajona padomes deputātu  
 • 21. augustā — Plkst. 13.00 Doma laukumā iebrauc 4 OMON bruņutransportieri  
 • 21. augustā — Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņem konstitucionālo likumu par Latvijas kā neatkarīgas valsts statusu ("Par Latvijas Republikas statusu"), izbeidzot 1990. gada 4. maijā postulēto pārejas stāvokli un līdz ar to tiek pasludināta Latvijas Republikas neatkarība "de facto" (vairāk...)
 • 21. augustā — Plkst. 14.10 bruņutransportieri aizbrauc no Doma laukuma  
 • 21. augustā — Krievijas AP atzīst Igaunijas neatkarību (vairāk...)
 • 21. augustā — Krievijas ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs aicina pasaules valstis atzīt Baltijas valstu neatkarību (vairāk...)
 • 21. augustā — Plkst. 19.30 PSRS iekšlietu ministra vietnieks ģenerālis Boriss Gromovs dod pavēli OMON vienībai neatstāt Vecmīlgrāvja bāzi  
 • 21. augustā — Plkst. 19.45 desantnieki atstāj LTV ēku  
 • 21. augustā — Plkst. 20.30, cilvēkiem dziedot «Projām jāiet», no Radio nama aizbrauc PSRS armijas karavīri  
 • 21. augustā — Plkst. 14.27 - Visi ārkārtējā stāvokļa valsts komitejas locekļi nezināmā nolūkā dodas uz Vnukovas lidostu. Krievijas prezidents Boriss Jeļcins dod rīkojumu viņus bloķēt lidostā (vairāk...)
 • 21. augustā —  Latvijas Tautas frontes dibināšana

Latvijas Tautas frontei (LTF) — 25

Barikadopēdija sniedz plašu pārskatu par Latvijas Tautas frontes (LTF) veidošanos, attīstību un darbību.

Lasīt tālāk >>Latviešu valoda kā valsts valoda

Aina Blinkena: Latviešu valodai — valsts valodas statusu!

Jau vairāk nekā mēnesi uz «Padomju Jaunatnes» redakciju un LPSR Augstākās Padomes Prezidija Juridisko daļu plūst vēstules un biezāki sūtījumi ar uzrakstu «Valodas statusa jautājumā». Līdz 3. oktobrim bija saņemti 8213 sūtījumi, kuros 307 875 cilvēki izteikuši savas domas par latviešu valodu, tās likteņiem un vietu pasaules un jo vairāk Padomju valsts valodu saimē. Tik liela atsaucība un aktivitāte latviešu sabiedriskās domas izziņas vēsturē nav līdz šim pieredzēta.

Lasīt tālāk >>Trešā atmoda Ulda Brieža fotogrāfijās
15.05.1990. Latviešu jaunekļi aizstāv Augstāko Padomi.


LATVIJAS TAUTAS FRONTE

Jānis Peters: Latvijas liktenis ir mūsu rokās

Cienījamie delegāti un viesi! Mana ievadruna mūsu vēsturiskajā LTF dibināšanas kongresā vairāk dibināta uz nacionālo attiecību iztirzāšanu — mazāk uz jautājumiem, kas skar jaunceļamās Latvijas ekonomiku un kultūru. Taču tanī pašā laikā katram ir skaidrs, ka tās ir savā starpā saistītas problēmas — nacionālās problēmas nevar atrisināt bez ekonomisko problēmu risināšanas. Latvija netiks ārā no birokrātijas izliktajiem slazdiem, ja lēmumi par ekonomikas rakstura maiņu republikā paliks tikai politisku deklarāciju līmenī. Nacionālās attiecības nedemokratizēsies, ja nedemokratizēsies ekonomika. Bet demokratizācija iespējama tikai decentralizētā sistēmā. Decentralizēta ekonomika ir ceļš uz demokrātiju. Savukārt demokrātija ir ceļš uz republikas suverenitāti un tautas pašnoteikšanos.

Lasīt tālāk >>Trešā atmoda Ulda Brieža fotogrāfijās
23.08.1989. Baltijas ceļš.


Nacionālā simbolika. Sarkanbaltsarkanais karogs

Jānis Stradiņš: Nacionālās simbolikas lietā

Izraisās vairāki alternatīvi priekšlikumi: a) atbalstīt sarkanbaltsarkanu krāsu sakopojumu kā nacionālu simboliku; b) atzīt sarkanbaltsarkano karogu par nacionālu karogu; c) atzīt sarkanbaltsarkanu karogu par oficiālu LPSR valsts karogu; d) noraidīt sarkanbaltsarkanās krāsas vispār.

Lasīt tālāk >>Nevardarbīgās pretošanās ideja

Mūsu likteni mēģina izšķirt tālu no Baltijas robežām

PSKP CK 26. augusta paziņojums par stāvokli Baltijas republikās apstiprināja valdošo aprindu nespēju izprast reālo situāciju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, nevēlēšanos risināt nacionālos jautājumus atbilstoši tautu interesēm. Kārtējo reizi ar mazām tautām tiek runāts no diktāta pozīcijām.

Lasīt tālāk >>Barikādes, Preses nams, 1991

Un tad šausmu romantiku nomaina šausmu bailes

Tā melnstrādnieku brūnzaļplankumainos uzvalciņos tērpti jaunekļi citu pēc cita mūs pieraksta, pieskaita un ielaiž darba namā, ļaujot izklīst pa tā divdesmit stāviem, lai vēl trīs reizes — pulksten 11, 14 un 16 Preses nama kopsapulcē satiekoties, cits citam varētu vēlēt laimīgu jauno gadu. Pat zem ieroču stobriem. Mēs vēl nespējam apjaust to kā ieroču spēku, jo automātus šo puišu plecos jau šajos mēnešos esam diezgan vērojuši. Andris Jakubāns: "Ar šiem puišiem jau bijām saraduši, diendienā līdzās brokastojot, pusdienojot…"

Lasīt tālāk >>Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas PSR Ministru Padomē. Par V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēku

Republikas valdība pieņēma lēmumu, kurā noteikts, kādos termiņos Rīgā jāuzceļ Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas jaunais komplekss. Pieņemts zināšanai, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas ģenerālplānu kompleksa celtniecībai paredzēts rajons starp Uzvaras bulvāri un Kuģu, Akmeņu un Volguntes ielām.

Lasīt tālāk >>Anatolija Gorbunova politiskā darbība

Būt iecietīgiem

Daudzi jau ir pieraduši pie tā, ka šo cilvēku dēvē par prezidentu. Citi protestē. Un daļēja taisnība ir kā vieniem, tā otriem. Taču, šķiet, neapstrīdams ir fakts, ka, lai kā arī mēs nosauktu Anatolija Gorbunova pašreizējo posteni, šim cilvēkam ir patiesi nozīmīga vieta tagadējās Latvijas politiskajā mizanscēnā. Jā, turklāt tieši šajās divās dienās.

Lasīt tālāk >>

Sevišķi svarīgi dokumenti

Lasīt tālāk >>

Dalībnieku atmiņas

Barikades.-Latvijas-milestibas-gramata-150-2.jpg

Video: konference «Barikādes barikāžu aizstāvju acīm» (2011)

Lasīt tālāk >>

Uzruna Barikadopēdijas lasītājiem

Jūsu vērtējumam nododam Barikadopēdiju, kas darbojas sākotnējā režīmā jeb, izsakoties gleznaināk, agrā bērnībā.

Lasīt tālāk >>

Barikadopēdija viesos pie Valsts Prezidenta

Lasīt tālāk >>