Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija (2015)

No Barikadopēdija

Šī lapa ir par grāmatu.


Kolonizacija.jpg

Autors: J.Riekstiņš

Izdevums tapis ar Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai, kas izveidota ar Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumu Nr. 537 (MK Komisija), atbalstu

Izdevējs: Tieslietu ministrija

Redkolēģija

Zinātniskie redaktori: Pārsla Eglīte, Juris Prikulis

Korektors: Ruta Pazdere

Makets, dizains: SIA „E FORMA”

© Autors Jānis Riekstiņš

© MK Komisija

ISBN 978-9934-8578-1-2

Grāmatas autors Jānis Riekstiņš (1942) ir vēsturnieks, daudzu dokumentu krājumu, t.sk. „Migranti Latvijā” (2002) autors. Pētīj­is masu deportāci­jas Latvijā un represij­as pret latviešiem Padom­ju Savienībā 1937. un 1938. gadā.

Lejuplādēt PDF formātā


Raksti: