Lietotāja rīki
twitter.png
draugiem.png
facebook.png
youtube.png
 
janvāris februāris marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris
Helsinki-86
VAK
LNNK
LTF
PSRS tautas deputāti
LR Augstākās Padomes deputāti


ATBALSTĪTĀJI:


dome


kkf

1989

No ''Barikadopēdija''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
  

Janvāris

 • 2. janvārī — LĻKJS CK biroja sēdē izskata jautājumu par laikraksta "Padomju Jaunatne" darbu (vairāk...)
 • 4. janvārī — LĻKJS CK biroja paplašinātajā sēdē izvirza PSRS tautas deputātu kandidātus no komjaunatnes  
 • 4. janvārī — Latvijas PSR Ministru Padomes sēdē izskata jautājumu par pasākumiem iedzīvotāju skaita mehāniskā pieauguma apturēšanai un migrācijas procesu regulēšanai Latvijas PSR (vairāk...)
 • 4. janvārī — Kalnu Karabahā, Sumgaitas pilsētā bija ievesta nezināmu rīkļurāvēju grupa, kas uzbruka armēņu kvartāliem, nopostīja tos, nogalināja 26 cilvēkus, daudzus ievainoja, izvaroja, prasīdami, lai armēņi atstāj Azerbaidžānu (vairāk...)
 • 5. janvārī — LKP CK Plēnums  
 • 6. janvārī — LPSR Augstākajā Padomē nodibināta komisija, kas izskata jautājumu par jaunas Latvijas PSR Valsts himnas pieņemšanu (vairāk...)
 • 7. janvārī — Latvijas PSR darbaļaužu internacionālās frontes (Interfrontes) dibināšanas kongress (vairāk...)
 • 8. janvārī — Latgaliešu kultūras biedrību I kongress (vairāk...)
 • 14. janvārī — LKP CK un LPSR Augstākās Padomes svinīgā sēde sakarā ar 70 gadadienu kopš Apvienotās Latvijas pirmā padomju kongresa  
 • 14. janvārī — Rīgas Latviešu biedrības atjaunošana  
 • 16. janvārī — PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par 30. — 50. gados nelikumīgi represēto personu reabilitāciju  
 • 16. janvārī — Laikraksts «Pravda» publicē akadēmiķa, vēlākā PSRS tautas deputāta M. Bronšteina rakstu «Kas tad notiek Igaunijā?»  
 • 18. janvārī — «Padomju Jaunatnē» publicēta D. Īvāna atklātā vēstule Interfrontes republikāniskajai padomei, kurā noraidītas LTF un Interfrontes sadarbības iespējas, ņemot vērā, ka Interfrontes darbība vērsta pret latviešu nācijas tiesībām un organizāciju mērķi ir kardināli atšķirīgi  
 • 19. janvārī — Eiropas Parlaments pieņem rezolūciju, mudinot PSRS valdību veicināt demokrātijas attīstību Baltijas valstīs  
 • 20. janvārī — Latvijas Valsts Kultūras komiteja pieņem lēmumu, kas dod draudzei iespēju izmantot Rīgas Domu  
 • 24. janvārī — LTF Domes lēmumi «Priekšvēlēšanu sapulču jautājumā». Valde vēršas pret vēlēšanu boikotu, kā arī iestājas par to, lai tiktu reģistrēti visi kandidāti, kuri bauda plašu vēlētāju slāņu uzticību  
 • 24. janvārī — LKP CK biroja sēdē izskatīts jautājums par Interfrontes kongresu  
 • 26. janvārī — Notiek LKP CK Nelegālās preses muzeja 20 gadu svinības  
 • 30. janvārī — Iznāk «Atmodas» 4.(7.) numurs. «Atmoda» kļūst par regulāru laikrakstu  
 • 30. janvārī — LTF, ITF un «Sajūdis» vadītāji nosūta vēstuli M. Gorbačovam ar lūgumu pārbaudīt Karabahas komitejas locekļu arestēšanas likumību  

Februāris

 • 2. februārī — LKP CK saņem PSKP vēstuli ar norādījumiem dot pretsparu antisociālistisko elementu mēģinājumiem radīt tādas politiskas struktūras, kas būtu opozīcijā PSKP  
 • 2. februārī — Publicēti vairāki LPSR Augstākās Padomes lēmumu projekti, kas paredz mainīt Latvijas PSR Konstitūciju un apstiprināt LPSR Valodu likumu (vairāk...)
 • 3. februārī — Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējais kongress (vairāk...)
 • 6. februārī — Ar LPSR Ministru Padomes lēmumu LTF lietošanā tiek piešķirta ēka Vecpilsētas ielā 13/15  
 • 7. februārī — LTF uzņem Eiropas Padomes parlamenta delegāciju  
 • 11. februārī — Daugavpilī tiek iesvētīts un virs Pedagoģiskā institūta ēkas tiek pacelts sarkanbaltsarkanais karogs  
 • 12. februārī — VAK ASV nodaļas vadītājs Laimonis T. Embrekts apraksta PSRS un īpaši okupētās Latvijas ekoloģisko stāvokli kā ekologu murgu un ierosina ASV palīdzēt izstrādāt ekoloģijas uzlabošanas vadlīnijas  
 • 14. februārī — LPSR Ministru Padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes lēmums «Par pasākumiem iedzīvotāju skaita nepamatota mehāniska pieauguma pārtraukšanai un migrācijas procesu regulēšanai LPSR»  
 • 16. februārī — Tiek atzīmēta Lietuvas nacionālās atdzimšanas diena  
 • 18. februārī — Latvijas radošo savienību Kultūras padomes aicinājums «Latviešu valodas aizsardzībai» (vairāk...)
 • 18. februārī — LTF Domes piektā sēde, kurā pieņem platformu PSRS tautas deputātu vēlēšanām  
 • 18. februārī — Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dibināšanas (LNNK) kongress Ogrē (vairāk...)
 • 23. februārī — LPSR AP Prezidija Dekrēts par Latvijas pilsētu vēsturisko ģerboņu atjaunošanu  
 • 23. februārī — Latvijas Nacionālā teātra 70 gadu jubilejas svinības  
 • 23. februārī — Interfrontes mītiņš un demonstrācija, protestējot pret lēmumu par migrācijas pārtraukšanu  
 • 24. februārī — Tiek atzīmēta Igaunijas neatkarības diena  
 • 25. februārī — Interfrontes mītiņš pie Uzvaras pieminekļa, kas vērsts pret valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai  
 • 25. februārī — Vides aizsardzības kluba pirmais kongress  
 • 28. februārī — LTF Domes valdes paziņojums par 23. un 25. februārī notikušajiem Interfrontes mītiņiem (vairāk...)
 • 28. februārī — LTF Domes valdes aicinājums Rīgas pilsētas izpildkomitejai pārtraukt satiksmi gar latviešu tautas svētvietu — Brīvības pieminekli  
 • 28. februārī — Pirmā oficiālā Zviedrijas parlamenta deputātu delegācijas vizīte Latvijā  

Marts

 • 1. martā — LKP CK biroja sēde (lēmums — pilnīgi slepens)  
 • 3. martā — Publicēta Tereškovas ielas 25. nama iedzīvotāju vēstule sakarā ar studentu akciju  
 • 4. martā — Latvijas Krievu kultūras biedrības dibināšana  
 • 4. martā — Rīgā viesojas arhitekts Gunārs Birkerts un tiek noslēgts līgums par V. Lāča Valsts bibliotēkas jaunās ēkas celtniecību Daugavas kreisajā krastā — Gaismas pils (vairāk...)
 • 5. martā — LKP CK biroja lēmums par LNNK dibināšanas kongresu  
 • 5. martā — LNNK valdes atklāta vēstule sakarā ar LKP CK biroja lēmumu par LNNK kongresu  
 • 6. martā — J. Vagris tiekas ar LTF pārstāvjiem J. Škaparu un S. Kalnieti. Tiek apspriesta politiskās situācijas saasināšanās  
 • 6. martā — Pie LKP CK ēkas milicija piekauj un aiztur aktieru piketu  
 • 7. martā — Žurnāla «Zīlīte» sensacionālā marta numura iznākšana  
 • 10. martā — LTF Domes valdes vēstule PSKP ģenerālsekretāram M. Gorbačovam ar lūgumu pieņemt Latvijas inteliģences pārstāvjus J. Abizovu, R. Paulu un J. Peteru. Tikšanās notiek marta beigās ar PSKP CK sekretāru V. Medvedevu  
 • 12. martā — LTF manifestācija «Novērsīsim draudus demokratizācijas procesam!». Piedalās apmēram 250 000 cilvēku, pieņem vēstuli M. Gorbačovam un vēstuli LPSR Augstākās Padomes Prezidijam, LPSR Ministru Padomei un LKP CK, kas apliecina atbalstu republikas vadībai (vairāk...)
 • 14. martā — Sākas Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantātes «Dievs, Tava zeme deg!» pirmatskaņojuma 45 gadu atceres pasākumi (vairāk...)
 • 15. martā — PSKP CK plēnums, kurā ievēl 100 PSRS tautas deputātus no PSKP (vairāk...)
 • 16. martā — LTF Domes Valdes paziņojums par sēru gājienu 25. martā  
 • 16. martā — Tiek publicēts Igaunijas autoru grupas iniciatīvas projekts PSRS likumam par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem  
 • 16. martā — Brāļu kapos notiek incidents, kad ar LTF ziņu bijušajiem leģionāriem neatļauj pie Mātes Latvijas nolikt ziedus (vairāk...)
 • 18. martā — Pulkveža Kalpaka pieminekļa atklāšana Airītēs  
 • 18. martā — Abhāzijas PSR Lihni ciemā notiek sanāksme, kurā pieņem antikonstitucionālu lēmumu par Abhāzijas izstāšanos no Gruzijas PSR; apejot republikas valdību (vairāk...)
 • 21. martā — LTF Domes valde prasa PSRS aizsardzības ministram b. Jazovam, Baltijas kara apgabala virspavēlniekam b. Kuzminam un Latvijas PSR kara komisāram b. Dūdam pavasara jauniesaucamos dislocēt Baltijas kara apgabalā, kā arī protestē pret uzbrukumiem LNNK statūtiem un programmai  
 • 22. martā — Preses nama LTF nodaļas 439 biedru protests pret LKP CK nodomu Preses nama tipogrāfijā iespiest Interfrontes laikrakstu  
 • 22. martā — "Padomju Jaunatne" sāk sadarbību ar Igaunijas laikrakstu «Noorte Hääl» un Lietuvas laikrakstu «Komjaunimo Tiesa» par iknedēļas informācijas apmaiņu un publicēšanu (vairāk...)
 • 22. martā — Interfrontes iespaida dēļ Daugavpilī nenotiek Valodas svētki  
 • 22. martā — LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu par laika skaitīšanas mainīšanu, nepārejot uz vasaras laiku. Kopš šī brīža Latvijai vairs nedzīvo pēc Maskavas laika  
 • 22. martā — Lietuvā, Jonavas r/a «Azots» uzsprāgst rezervuārs, izlīst 7000 tonnu šķidrā amonjaka, kas aizplūst līdz nitrofosa noliktavai un uzliesmo. Vējš saindētos dūmu mākoni dzen no Jonavas uz Ukmerģes pusi. Glābšanas dienesti evakuē apmēram 30 000 iedzīvotāju (vairāk...)
 • 22. martā — LTF publicē savus projektus likumam pa valsts valodu un lēmumam par valsts valodu (vairāk...)
 • 22. martā — «Padomju Jaunatne» sāk sadarbību ar Igaunijas un Lietuvas jaunatnes laikrakstiem, publicējot iknedēļas notikumu apskatus «Ko tie mūsu kaimiņ' dar'?»  
 • 25. martā — Sēru gājiens no Daugavmalas līdz Brāļu kapiem, pieminot deportāciju upurus  
 • 25. martā — LKP CK, LPSR Augstākās Padomes Prezidija un LPSR Ministru padomes Aicinājums Padomju Latvijas iedzīvotājiem sakarā ar 40. gadadienu kopš nelikumīgajām deportācijām  
 • 26. martā — PSRS tautas deputātu vēlēšanas. LTF atbalstītie kandidāti iegūst 80% mandātu. Par deputātiem kļuvuši seši LTF Domes valdes locekļi, LTF priekšsēdētājs un pieci Domes locekļi vai komiteju vadītāji (vairāk...)
 • 27. martā — Piketi pret iesaukšanu Padomju Armijā  
 • 28. martā — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēl Pēteri Laķi  
 • 28. martā — "Padomju Jaunatne" publicē 1986. gada Vīnes tikšanās Noslēguma dokumentu  
 • 28. martā — Latvijas Armēņu biedrības atklātā vēstule sakarā ar notikumiem Kalna Karabahā  
 • 29. martā — Tiekas LKP un LTF vadība. Kompartiju pārstāv J. Vagris, V. Soboļevs, G. Loskutovs, LTF — P. Laķis, S. Kalniete un M. Vulfsons. Tikšanās apliecina, ka LKP CK ir jārēķinās ar LTF politisko ietekmi. Sākas divvaldība.  
 • 30. martā — Radošo savienību valžu apvienotais plēnums. Dienas kārtībā: «Vīnes konference. Cilvēka un tautas tiesības Latvijā»  
 • 31. martā — Publicēts LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmums par LNNK darbību  

Aprīlis

 • 2. aprīlī — Grupas «Helsinki-86» dalībnieki dibina Latvijas Atdzimšanas partiju  
 • 5. aprīlī — Kopīgas igauņu, latviešu un lietuviešu folkloras asociācijas «Baltica» dibināšana  
 • 5. aprīlī — Publicēts LTF Domes valdes politiskās komitejas paziņojums par nepieciešamību iespējami ātrāk pieņemt Likumu par Latvijas PSR pilsonību  
 • 5. aprīlī — Latvijas Tautas frontes valde iesniegumā Latvijas PSR Ministru Padomei un Rīgas pilsētas izpildkomitejai protestē pret paredzamo hospitāļa būvniecību Rīgā Padomju Armijas vajadzībām (vairāk...)
 • 6. aprīlī — Publicēti LTF Domes valdes un Juristu biedrības paziņojumi par partijas Rīgas komitejas biroja lēmumu attiecībā uz LNNK  
 • 7. aprīlī — LTF delegācijas brauciens uz ASV un piedalīšanās konferencē Ganonokvē (Kanāda)  
 • 7. aprīlī — Zinātniskās asociācijas «Latvija un latvieši pasaulē» izveidošana  
 • 8. aprīlī — Padomju karaspēks, izklīdinot iedzīvotāju mierīgo demonstrāciju Tbilisi, nogalina 16 cilvēkus (vairāk...)
 • 9. aprīlī — Latvijas Čigānu nacionālās biedrības konference Talsos  
 • 9. aprīlī — Rīgā pie Baltijas kara apgabala štāba parādās padomju kaujas tehnika  
 • 11. aprīlī — LTF valde nosūta telegrammu PSRS AP, PSRS ģenerālprokuroram, Gruzijas PSR AP, godinot Tbilisi upuru piemiņu, kā arī prasot atbrīvot apcietinātos patriotus un saukt pie atbildības slepkavas  
 • 12. aprīlī — Par Latvijas Evaņģēliski luteriskās draudzes arhibīskapu tiek ievēlēts Kārlis Gailītis  
 • 13. aprīlī — Latvijas Zinātnieku savienības atklāta vēstule PSKP CK Politbiroja komisijai, kas nodarbojas ar materiālu papildpētīšanu par 30. — 40. gadu un 50. gadu sākuma represijām  
 • 14. aprīlī — Notiek Igaunijas ĻKJS CK biroja sēde, kurā izskata problēmu kompleksu, kas saistīts ar igauņu puišu karadienestu PSRS Bruņotajos Spēkos. Republikā situācija saasinājusies pēc neskaitāmajiem mītiņiem, kuros skan aicinājumi boikotēt karadienestu (vairāk...)
 • 15. aprīlī — Latvijas Lauksaimnieku savienības dibināšana  
 • 15. aprīlī — Latvijas Brāļu kapu komitejas atjaunošana  
 • 15. aprīlī — Lietuvā, Kauņā notiek katoļticīgo sieviešu savienības «Caritas» dibināšanas kongress (vairāk...)
 • 15. aprīlī — Lietuvas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs A. Brazausks Maskavā ticies ar PSRS aizsardzības ministru D. Jazovu, kam nodota vēstule, kurā minēti armijas disciplīnas pārkāpšanas fakti, kā arī rosināts atrisināt jautājumu par lietuviešu puišu karadienestu Baltijā (vairāk...)
 • 17. aprīlī — Latvijas Sieviešu līgas dibināšana  
 • 19. aprīlī — Latvijas PSR Žurnālistu savienības prezidija paziņojums sakarā ar LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmumu attiecībā uz «Rīgas Balsi»  
 • 20. aprīlī — Latvijas Tautas frontes Domes valdes paziņojums «Bez mums!», aicinot LTF biedrus un atbalstītājus nepiedalīties masu mītiņā Daugavmalā  
 • 21. aprīlī — Interfrontes V. I. Ļeņina dzimšanas dienai veltītais masu mītiņš Daugavmalā, kas pieņem ultimatīvu aicinājumu uz vispārējo streiku 28. aprīlī (vairāk...)
 • 22. aprīlī — LTF Domes sestā sēde pieņem rezolūciju par LTF politiskajiem uzdevumiem, tai skaitā par republikas saimnieciskās patstāvības modeļa izstrādāšanu  
 • 22. aprīlī — Krievijas Latviešu biedrības dibināšanas konference  
 • 22. aprīlī — Latvijas Nacionālās operas 70 gadu jubilejas svinības  
 • 22. aprīlī — Pēc Latvijas Antīko automobiļu kluba iniciatīvas tiek dibināts Rīgas Motormuzejs  
 • 22. aprīlī — Lietuvas laikraksts «Komjaunimo Tiesa» publicē materiālu «Molotova — Ribentropa pakta slepeno papildprotokolu pastāvēšanas fakts tiks atzīts» (vairāk...)
 • 24. aprīlī — PSRS Augstākajā Padome bez apspriešanas sabiedrībā pieņem lēmumu, kas pasludina krievu valodu par PSRS oficiālo valodu.  
 • 25. aprīlī — Publicēts likumprojekts par izmaiņām Konstitūcijā, kas noteic, ka Latvijas PSR valsts valoda ir latviešu valoda, Latvijas PSR Valodu likuma projekts, šī likumprojekta komentārs, kā arī Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums Nr. 435 «Par pasākumiem Latvijas PSR Augstākās Padomes 1988. gada 6. oktobra lēmuma «Par latviešu valodas statusu» izpildei» (vairāk...)
 • 25. aprīlī — PSKP CK plēnums, kas veltīts organizatoriskajiem jautājumiem  
 • 27. aprīlī — LTF Domes valdes locekļi griežas pie Latvijas PSR darbaļaudīm ar aicinājumu nepieļaut Interfrontes izsludināto vispārējo streiku  
 • 27. aprīlī — LKP CK birojs un partijas Rīgas pilsētas komitejas birojs nosoda Interfrontes aicinājumu uz vispārējo streiku  
 • 27. aprīlī — LĻKJS CK nosoda Interfrontes aicinājumu uz vispārējo streiku  
 • 28. aprīlī — Interfrontes rīkots vienas dienas streiks pret latviešu valodas pasludināšanu par valsts valodu (vairāk...)
 • 28. aprīlī — Tallinā sapulcējas tautas deputāti no visas Igaunijas (vairāk...)
 • 29. aprīlī — LTF Domes septītajā sēdē apspriež Nāciju tiesību deklarācijas projektu un gatavošanos Baltijas Asamblejai  

Maijs

 • 1. maijā — 1. Maija svētku demonstrācijā LTF piedalās ar atsevišķu kolonnu un iepriekš definētiem lozungiem (vairāk...)
 • 1. maijā — No Lietuvas pievārēt Atlantijas okeānu dodas trīs lietuviešu jahtas, 40 burātāji pēc maršruta, ko savulaik veica divi Lietuvas nacionālie varoņi lidotāji ar lidmašīnu «Lituanica». Savukārt ASV seši lietuvieši izteikuši vēlēšanos doties ar jahtām uz Lietuvu. Šis pasākumam simboliski jāapvieno visi pa plašo pasauli izkliedētie lietuvieši. Svinīgajā izvadīšanā ceļā piedalās arī Lietuvas KP CK pirmais sekretārs A. Brazausks (vairāk...)
 • 2. maijā — grupas «Helsinki-86» dalībnieki dibina Latvijas Atdzimšanas partiju  
 • 4. maijā — LTF Domes valdes paziņojums sakarā ar Latvijas PSR Konstitūcijas grozījumu un papildinājumu un vēlēšanu likumu projektu izstrādāšanu (vairāk...)
 • 4. maijā — Autoavārijā iekļuvis LTF atbalstītais PSRS tautas deputāta kandidāts Mavriks Vulfsons  
 • 4. maijā — LKP CK plēnums par plēnums par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu Latvijas PSR iedzīvotājiem. Par LKP CK biroja locekli tiek ievēlēts Baltijas kara apgabala karaspēka pavēlnieks ģenerālpulkvedis F. Kuzmins (vairāk...)
 • 5. maijā — Latvijas PSR Augstākās Padomes sesija pieņem LPSR valodu likumu, kas latviešu valodai piešķir valsts valodas statusu (vairāk...)
 • 5. maijā — Tallinā notiek ārkārtējais — 8. Igaunijas PSR žurnālistu kongress (vairāk...)
 • 5. maijā — ALA 38. kongresā Linkolnā delegāti pieņem četras rezolūcijas: 1) atzīmēt 23. augustu — Molotova — Ribentropa pakta 50 gadu atceri (melnās lentes diena); 2) lūgt ASV valdību, lai tā pieprasa PSRS izbeigt Baltijas valstu okupāciju; 3) izpētīt iespējas atvērt ALA biroju Rīgā; 4) aicināt PSRS varasdarbu aculieciniekus ziņot par tiem savu centru latviešu organizācijām, lai varētu uzsākt tiesāt tos, kas pastrādājuši noziegumus pret citiem cilvēkiem. NSDG priekšsēdis A. Lambergs ziņo, ka triju gadu laikā NSDG devusi 115 000 dolāru dažādiem projektiem nacionālo mērķu sekmēšanai  
 • 6. maijā — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu par zemnieku saimniecībām, kas atļauj veidot individuālās saimniecības  
 • 6. maijā — Igaunijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas 14. plēnums, kur ar pārskatu «Par politisko situāciju republikā un par nepieciešamo sabiedrības vienību pārbūves uzdevumu tālākā risināšanā» uzstājās IKP CK pirmais sekretārs Vaino Veljass. Plānums notiek pilnīgas atklātības gaisotnē, tajā tiek izgaismotas visas līdz šim apslēptās sabiedrības pretrunas (vairāk...)
 • 9. maijā — "Padomju Jaunatnē" D. Īvāns un LTF Domes vēlēšanu koordinācijas centra vadītājs M. Steins kritizē J. Dobeļa priekšvēlēšanu kampaņas stilu, uzbrukumus LTF. Attiecību saasinājums starp LTF un LNNK kļūst par publisku faktu (vairāk...)
 • 9. maijā — Latvijā ievēlēto PSRS Tautas deputātu grupas vēstule M. Gorbačovam un PSRS Aizsardzības ministram D. Jazovam ar lūgumu no Latvijas PSR jauniesauktos dislocēt Baltijas kara apgabalā (vairāk...)
 • 11. maijā — «Rīgas Balss» publicē LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja lēmumu «Par attieksmi pret «pilsoņu komiteju» veidošanos un darbību» un Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildkomitejas lēmumu «Par pilsoņu komiteju darbību Rīgas pilsētas teritorijā  
 • 13. maijā — Tallinā notiek Igaunijas Tautas frontes, Latvijas Tautas frontes un Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» rīkotā Baltijas Asambleja, kurā tiek institucionalizēta tautas kustību sadarbība, nodibināta Baltijas Padome un pieņemta virkne dokumentu par Baltijas valstu statusu (vairāk...)
 • 14. maijā — PSRS tautas deputātu atkārtotās vēlēšanas (vairāk...)
 • 14. maijā — Tiek atjaunota Mātes diena  
 • 14. maijā — Latvijas Kultūras darbinieku kongress  
 • 14. maijā — Latviešu tautas augstskolā «Abrene» (Francijā) tiekas PBLA un LTF pilnvarotie pārstāvji  
 • 18. maijā — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs izveido komisiju Latvijas PSR pilsonības koncepcijas izveidei  
 • 18. maijā — LTF, LNNK un VAK rīkots sēru mītiņš pie Brīvības pieminekļa Tbilisi 9. aprīļa slaktiņa upuru piemiņai (vairāk...)
 • 18. maijā — Lietuvas PSR Augstākā Padome pieņem Deklarāciju par Lietuvas PSR suverenitāti  
 • 20. maijā — Latvijas Pionieru savienības dibināšana  
 • 21. maijā — Pie Centrāltirgus notiek LTF organizēts mītiņš jaunievēlēto PSRS tautas deputātu izvadīšanai uz Maskavu. Piedalās ap 20 000 cilvēku (vairāk...)
 • 23. maijā — LTF Domes valdes rīkojums politiskajai komitejai līdz nākamajai valdes sēdei izstrādāt Latvijas neatkarības programmatiskās tēzes  
 • 24. maijā — Maskavā, Latvijas PSR pārstāvniecībā notiek triju Baltijas republiku PSRS tautas deputātu tikšanās  
 • 24. maijā — Latvijas juristu forums  
 • 24. maijā — Tiek publicēts Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmums, ar kuru tautas apspriešanai nodod likumprojektu par LPSR Konstitūcijas grozījumiem un Latvijas PSR tautas deputātu vēlēšanām  
 • 25. maijā — Sākas PSRS tautas deputātu I kongress. Pasaules ievērību izpelnās PSRS tautas deputāts Vilens Tolpežņikovs no Latvijas, iesniedzot deputāta pieprasījumu noskaidrot Tbilisi slaktiņa upurus (vairāk...)
 • 27. maijā — Latvijas Kultūras fonda ārkārtējais kongress. Latvijas Kultūras fonds atdalās no Padomju Savienības Kultūras fonda  
 • 28. maijā — LNNK II kongress. Kongresu pārraida radio un TV. PSRS tautas deputāts Vilens Tolpežņikovs iestājas LNNK  
 • 31. maijā — LTF Domes valdes 31. maija aicinājums, kurā visas LTF grupas un nodaļas tiek aicinātas apspriest jautājumu par LTF iesaistīšanos cīņā par Latvijas pilnīgu politisko un ekonomisko neatkarību (vairāk...)
 • 31. maijā — PSRS Tautas deputātu I kongresā ar runu uzstājas Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. Gorbunovs (vairāk...)

Jūnijs

 • 1. jūnijā — PSRS tautas deputātu I kongress pieņem lēmumu izveidot komisiju PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko seku novērtēšanai (vairāk...)
 • 1. jūnijā — Latvijā tiek ieviesti taloni ziepēm  
 • 2. jūnijā — Lietuvas LĻKJS XXII kongress pieņem lēmumu par izstāšanos no VĻKJS  
 • 3. jūnijā — Miris «Skolotāju Avīzes» redaktors Felikss Zvaigznons  
 • 3. jūnijā — Ķīnā, Pekinā Tjaņaņmiņa laukumā tiek sarīkota asinspirts – tiek aplenkti un nogalināti miermīlīgās protesta demonstrācijas dalībnieki (vairāk...)
 • 7. jūnijā — Ārkārtējais Lietuvas rakstnieku kongress (vairāk...)
 • 8. jūnijā — LPSR AP Prezidija dekrēts «Par 40. un 50. gados no Latvijas PSR teritorijas izsūtīto pilsoņu reabilitāciju»  
 • 8. jūnijā — LPSR AP Prezidija dekrēts, ar ko 14. jūnijs noteikts par staļinisko represiju upuru dienu  
 • 8. jūnijā — PSRS tautas deputātu kongresā Lietuvas deputāti, kā arī daļa no Igaunijas un Latvijas deputātiem atstāj Kremļa Kongresu pils zāli, protestējot pret paātrināto balsošanas procedūru PSRS Konstitucionālās uzraudzības komisijas izveidošanā  
 • 9. jūnijā — PSRS Tautas deputātu I kongresā ar runu uzstājas Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. E. Bresis (vairāk...)
 • 9. jūnijā — PSRS Tautas deputātu I kongresā deputāts no VĻKJS, Ukrainas ĻKJS Čerkasu pilsētas komitejas pirmais sekretārs S. Červonopiskis savā runā izteic nepamatotu apgalvojumu par bruņotajām triecienvienībām Baltijā un Gruzijā, kuras organizējot šo tautu ievēlētie deputāti, dodams mājienu par analoģiju ar hitlerisko SA  (vairāk...)
 • 10. jūnijā — LTF dome atbalsta LTF Domes valdes 31. maija aicinājumu, kā arī pieņem rezolūcijas par grozījumiem LPSR Konstitūcijā un tautas deputātu vēlēšanām  
 • 14. jūnijā — Manifestācija «Par Latvijas destaļinizāciju» Doma laukumā un gājiens uz Brīvības pieminekli. Piedalās 60 000 dalībnieku. Torņakalna stacijā atklāj piemiņas plāksni deportētajiem  
 • 14. jūnijā — ASV Kongress tradicionāli izsludinājis par Baltijas brīvības dienu  
 • 17. jūnijā — LNNK, «Helsinku-86», VAK mītiņš Doma laukumā un gājiens uz Brīvības pieminekli  
 • 17. jūnijā — LKP CK biroja lēmums sakarā ar LTF Domes valdes 31. maija Aicinājumu  
 • 18. jūnijā — Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress  
 • 18. jūnijā — Ugunsgrēks VEF. Izdeg 13 000 kvadrātmetru  
 • 21. jūnijā — "Padomju Jaunatne" publicē LTF Domes valdes paziņojumu, ar ko visumā pozitīvi vērtēts Latvijas pārstāvju nopietnais darbs PSRS tautas deputātu kongresā, izteiktas bažas par kongresa deputātu vairākuma naidīgumu pret tautu pašnoteikšanās tiesībām, draudiem, kas izteikti Baltijas republikām (vairāk...)
 • 22. jūnijā — LPSR AP Prezidija lēmums atzīst, ka LNNK nav pretkonstitucionāla organizācija  
 • 22. jūnijā — Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nodod tautas apspriešanai likumprojektu par sapulcēm, mītiņiem, ielu gājieniem un demonstrācijām  
 • 22. jūnijā — Tiek apstiprināta Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija republikas jauniešu karadienesta lietu komisija  
 • 22. jūnijā — LTF aicinājums latviešiem visā pasaulē stundu pirms pusnakts aizdegt ugunskurus un vienoties domās par Latviju  
 • 23. jūnijā — LTF Dome Doles salā svin Līgo svētkus. Pirmo reizi sabiedrībā parādās no Austrijas atbraukušais Ivars Godmanis  
 • 23. jūnijā — Pirmoreiz svinīgi tiek atzīmēta Cēsu kauju 70. gadskārta  
 • 23. jūnijā — Lietuvas rūpnieku asociācijas dibināšanas kongress (vairāk...)
 • 26. jūnijā — «Čikāgas piecīšu» koncerts Mežaparkā  
 • 26. jūnijā — Latvijā durvis ver tobrīd pirmā privātā kredītiestāde, vēlākā Rīgas Komercbanka  
 • 27. jūnijā — LPSR AP tautas apspriešanai nodod likuma projektu «Par Latvijas PSR pilsonību»  
 • 27. jūnijā — LTF Domes valde izsludina konkursu «Neatkarīgās Latvijas eksistence ekstremālos ekonomiskos apstākļos»  
 • 27. jūnijā — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēl Jāni Freimani  
 • 30. jūnijā — Starptautiskā konference «Vācijas un PSRS 1939. gada 23. augusta un 28. septembra līgumu tiesiskais novērtējums» Tallinā (vairāk...)
 • 30. jūnijā — Latvijas koris "Ave Sol" pirmoreiz piedalās latviešu dziesmu svētkos ārzemēs — ASV Rietumkrasta latviešu 11. dziesmu svētkos  

Jūlijs

 • 2. jūlijā — Skolēnu Dziesmu un deju svētki  
 • 5. jūlijā — Sākas PSKP CK sekretāra V. Medvedeva vizīte Igaunijā (vairāk...)
 • 6. jūlijā — Sākas starptautiskais folkloras festivāls «Baltica-89» Igaunijā  
 • 11. jūlijā — Pieņemta LTF ideoloģiskā platforma dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju konsolidācijai, balstoties uz neatkarīgas, demokrātiskas valsts izveidošanu  
 • 11. jūlijā — LTF Domes valdes atklātā vēstule Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam, kurā pieprasīta A. Rubika atcelšana no Rīgas mēra amata  
 • 13. jūlijā — Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas konsistorija pauž atbalstu LTF Domes valdes 31. maija aicinājumam  
 • 13. jūlijā — LPSR AP Prezidija lēmums «Par darbību pilsoņu komiteju veidošanā» atzīst pilsoņu reģistrāciju par nelikumīgu un norāda, ka tai nav tiesisku seku  
 • 13. jūlijā — "Padomju Jaunatne" sāk publicēt apjomīgu Jāņa Šmita pētījumu par Latviju 1940. un 1941. gadā  
 • 13. jūlijā — Latvijas Radošo savienību Kultūras padomes sēde atbalsta LTF Domes valdes deklarēto Latvijas pilnīgas politiskās, tiesiskās un ekonomiskās neatkarības ideju  
 • 14. jūlijā — Publicēts LTF Domes valdes aicinājums Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātiem pieņemt deklarāciju par valstisko suverenitāti  
 • 15. jūlijā — Igaunijas TF, Latvijas TF un Sajūdis Baltijas Padomes — pirmā sēde Pērnavā, kur vienojas par tālākās sadarbības formām  
 • 15. jūlijā — LTF Domes devītajā sēdē pieņem paziņojumu, kurā teikts, ka LKP atrašanās PSKP sastāvā ir pretrunā ar Latvijas suverenitātes ideju un aicina atcelt konstitūcijas 6. pantu par partijas vadošo lomu  
 • 18. jūlijā — LTF domes valdes paziņojums par pilsoņu komitejām un gaidāmajām vēlēšanām. LTF uzskata, ka oficiālais uzbrukums pilsoņu komitejām ir nepamatots un nepieļaujams. LTF aicina aktīvi konsolidēt visus spēkus un kustības vēlēšanu kampaņai  
 • 19. jūlijā — Juristu biedrības viceprezidents Ivars Redisons ierosina PSRS tautas deputātiem piešķirt balsstiesības Latvijā (vairāk...)
 • 22. jūlijā — Pirmais latviešu preses daidžests krievu valodā «Латвия сегодня»  
 • 23. jūlijā — 8. Vispasaules latviešu jaunatnes kongress Somijā, Haiko muižā  
 • 25. jūlijā — Tiek publicēta LTF ideoloģiskā platforma dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju konsolidācijai, balstoties uz neatkarīgas, demokrātiskas valsts izveidošanu  
 • 25. jūlijā — Latvijas TV tiešajā pārraidē uz Latvijas iedzīvotāju jautājumiem atbild "Padomju Jaunatnes" redaktors Andrejs Cīrulis un «Sovetskaja molodež» redaktors Aleksandrs Bļinovs  
 • 26. jūlijā — LTF rīkots mītiņš «Par Latvijas suverenitāti» Doma laukumā, kas prasa Latvijas Republikas Augstākajai Padomei pieņemt Suverenitātes deklarāciju. Piedalās 60 000 cilvēku. Popularitātes ceļu uzsāk lozungs «Kaut pastalās, bet brīvā Latvijā»  
 • 26. jūlijā — Atjaunota Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) darbība Latvijā (vairāk...)
 • 26. jūlijā — Publicēts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautas kustību agrāro komiteju vienošanās protokols un aicinājums pasludināt staļinisko kolektivizāciju par noziegumu pret tautām  
 • 26. jūlijā — Publicēts neatliekamās un perspektīvās rīcības programmas projekts «Pēc kā tiecas Latvijas Komunistiskā partija»  
 • 27. jūlijā — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu «Par Latvijas PSR pāreju uz ekonomisko patstāvību»  
 • 27. jūlijā — LPSR Augstākā Padome par LPSR Augstākā Padomes priekšsēdētāju ievēl Anatoliju Gorbunovu, neatbrīvojot viņu no LPSR Augstākā Padomes Prezidija priekšsēdētāja pienākumiem  
 • 27. jūlijā — Par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāru ievēlēts Imants Daudišs (vairāk...)
 • 27. jūlijā — Tiek publicēts likumprojekts «Par Latvijas PSR pilsonību»  
 • 28. jūlijā — Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome ieceļ komisiju Anatolija Gorbunova vadībā 1939./40. gada notikumu izmeklēšanai  
 • 28. jūlijā — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu par sapulcēm un demonstrācijām, kas garantē plašu sapulču un demonstrāciju brīvību  
 • 28. jūlijā — LPSR Augstākā Padome pieņem Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti. Latvijas statusu Padomju Savienībā nosaka līgumattiecības. LPSR likumiem ir augstākā vara Latvijas teritorijā (prioritāte pār PSRS likumdošanu) (vairāk...)
 • 28. jūlijā — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu «Par Latvijas PSR vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanām» (vairāk...)
 • 28. jūlijā — Latvijas PSR Augstākā Padome pieņem lēmumu jautājumā par to seku politisko un tiesisko novērtējumu, kādas Latvijai izraisīja 1939. - 1940. gadā starp Vāciju un PSRS noslēgtās vienošanās (vairāk...)

Augusts

 • 2. augustā — Baltijas kara apgabala laikraksts «Za rodinu» publicē pret LTF vērstu R. Mitina rakstu, kas izsauc lielu rezonansi sabiedrībā  
 • 5. augustā — LTF Domes desmitā sēde uzskata par nepieņemamu LPSR AP likumprojektu «Par LPSR pilsonību», jo noteikt pilsonību var tikai suverēna valsts, kā arī pieņem lēmumu par republikas pilsoņu reģistrāciju, to atstājot katra individuālajai izvēlei. LTF galvenais uzdevums ir gatavoties Augstākās Padomes un vietējo padomju vēlēšanām  
 • 5. augustā — Mazirbē notiek lībiešu svētki un zinātniska konference  
 • 9. augustā — LTF Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļas Domes aicinājums vēlētājiem izteikt neuzticību PSRS tautas deputātam V. Alksnim  
 • 9. augustā — Publicēts A. Freimaņa paziņojums par Latvijas sabiedriskās domas izpētes centra nodibināšanu  
 • 9. augustā — Publicēts likumprojekts par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem (vairāk...)
 • 10. augustā — Žurnālistu savienības valdes prezidija atklāta vēstule LKP CK augusta plēnumam  
 • 10. augustā — LKP CK plēnums par sabiedriski politiskajiem procesiem republikā un LKP rīcības programmu  
 • 10. augustā — LTF rīkotā konference «1939. gada augusts un Baltijas valstis»  
 • 12. augustā — Baltijas Padomes sēdē Cēsīs tiek apspriesta Baltijas tautas kustību stratēģija un taktika vēlēšanās  
 • 12. augustā — VEF basketbola kluba valde par savas komandas galveno treneri apstiprina Vili Krištopānu  
 • 12. augustā — Notiek Lietuvas sociāldemokrātu partijas atjaunošanas konference (vairāk...)
 • 12. augustā — Lietuvā svin pirmā un vienīgā Lietuvas valsts prezidenta Antana Smetonas dzimšanas dienu (vairāk...)
 • 16. augustā — ASV prezidenta Dž. Buša vēstījums Baltijas tautām, kurā izteikts atbalsts to brīvības centieniem un nosodīti Ribentropa-Molotova pakta slepenie papildprotokoli  
 • 16. augustā — Publicēts PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēts par vairāku Igaunijas PSR pieņemto likumu neatbilstību PSRS Konstitūcijai  
 • 19. augustā — Notiek Igaunijas Nacionālās neatkarības partijas (INNP) kongress (vairāk...)
 • 21. augustā — LNNK rīkotā konference «Tautu pašnoteikšanās tiesības un tautu līdztiesība» (vairāk...)
 • 21. augustā — Pieņemts Baltijas Padomes aicinājums: «Baltijas ceļš — ceļš uz pēdējo koloniālo teritoriju atbrīvošanu Eiropā», kurā prasīts Hitlera-Staļina paktu atzīt par spēkā neesošu no parakstīšanas brīža un Baltijas aneksiju par nelikumīgu. Savākti 42 600 paraksti zem aicinājuma izveidot LPSR AP komisiju, kas izskatītu 1940. gada vēlēšanu likumību.  
 • 21. augustā — Tallinā pēkšņi ierodas PSRS tautas deputātu grupa Augstākās Padomes Tautību Padomes nacionālās politikas un starpnacionālo attiecību komisijas priekšsēdētāja G. Tarazeviča vadībā. Neinformējuši par savu ierašanos republikas vadību, deputāti tiekas ar Interfrontes streiku komiteju (vairāk...)
 • 23. augustā — Baltijas ceļš — 660 kilometru gara cilvēku ķēde Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (vairāk...)
 • 23. augustā — ASV notiek pasākumi Molotova — Ribentropa pakta līguma pieminēšanai: ALA un ABK rīko automašīnu karavānas braucienu pa Vašingtonu; vidienē un rietumkrastā notiek demonstrācijas, tiek organizētas vēstuļu akcijas laikrakstiem un politiķiem  
 • 24. augustā — Publicēta Baltiešu un slāvu kultūras attīstības un sadarbības biedrības koordinācijas padomes vēstule Baltkrievijas PSR, Krievijas PSFR, Ukrainas PSR augstāko padomju deputātiem  
 • 25. augustā — Publicēts Latvijas Strādnieku savienības statūtu projekts  
 • 26. augustā — Publicēts PSKP CK paziņojums par stāvokli Baltijas republikās (vairāk...)
 • 27. augustā — Latvijas Tautas frontes mītnē pulcējas LTF Domes valdes locekļi, 24 PSRS tautas deputāti un 22 Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti, kas sagatavo Aicinājumu Latvijas tautai, kā arī nosūta protesta vēstuli M. Gorbačovam. Šie dokumenti iesāk milzīgu protesta vilni (vairāk...)
 • 29. augustā — Par LTF Domes valdes priekšsēdētāju ievēlē Intu Cālīti  
 • 30. augustā — LKP CK plēnuma turpinājums. Tiek apstiprināta LKP rīcības programma «Pa (Padomju) Latvijas suverenitātes ceļu» (vairāk...)
 • 30. augustā — LKP CK pieņem Aicinājumu republikas komunistiem un visiem darbaļaudīm sakarā ar PSKP CK paziņojumu «Par stāvokli Baltijas padomju republikās»  
 • 31. augustā — Baltijas Padomes ārkārtas sēde Rīgā, protestējot pret PSKP CK 26. augusta paziņojumu, pieņem aicinājumu Padomju Savienības tautām un vēstuli ANO ģenerālsekretāram Peresam de Kueljaram, prasot iekļaut Baltijas jautājumu ANO darba kārtībā (vairāk...)

Septembris

 • 1. septembrī — Rīgā darbu sāk pirmā ebreju skola Padomju Savienībā (vairāk...)
 • 1. septembrī — Rīgā atver Zviedrijas ģenerālkonsulāta Ļeņingradā nodaļu  
 • 2. septembrī — PBLA, LTF un LNNK vadības tikšanās Rietumberlīnē  
 • 2. septembrī — «Padomju Jaunatne» publicē Jura Bojāra rakstu: "Brīvību rīt ne vēlāk kā uz brokastu laiku!". Frāze folklorizējas, un Latvijā kļūst par neatņemamu politiskās leksikas sastāvdaļu (vairāk...)
 • 3. septembrī — Arhibīskapa Kārļa Gailīša inaugurācijas dievkalpojums Rīgas Domā  
 • 3. septembrī — Vides aizsardzības kluba (VAK) organizētais aizlūgums par Baltijas jūru  
 • 4. septembrī — «Padomju Jaunatne» publicē Jāņa Škapara rakstu «Latvijas suverenitāte un 31. maija aicinājums (vairāk...)
 • 6. septembrī — Laikrakstos «Cīņa» un "Padomju Jaunatne", publicējot LKP rīcības programmu «Pa Padomju Latvijas suverenitātes ceļu», virsrakstā izlaists vārds «Padomju»  
 • 7. septembrī — Publicēts Latvijas Žurnālistu savienības Statūtu projekts  
 • 8. septembrī — LTF Domes vienpadsmitajā sēdē apspriež LTF jaunās programmas un statūtu projektus  
 • 8. septembrī — Publicēts Latvijas PSR Radošo savienību kultūras padomes paziņojums sakarā ar PSKP CK 26. augusta paziņojumu  
 • 8. septembrī — Notiek Baltijas Padomes sēde Paņevežā, kurā pieņem lēmumu par Baltijas republiku valdību ekonomisko sadarbību un Baltijas tirgus izveidi, kā arī deklarāciju par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstisko nedalāmību (vairāk...)
 • 9. septembrī — Latvijas Strādnieku savienības dibināšanas kongress  
 • 9. septembrī — Ukrainas PSR nodibināta Tautas fronte «Ruh» (vairāk...)
 • 11. septembrī — Tiek publicēti LTF jaunās programmas un statūtu projekti (vairāk...)
 • 14. septembrī — Latvijas nacionālās asociācijas «Dzīve bez AIDS» dibināšana  
 • 15. septembrī — LĻKJS CK plēnums pieņem lēmumu pārdēvēt laikrakstu "Padomju Jaunatne» par «Latvijas Jaunatni»  
 • 19. septembrī — PSKP CK plēnums, kas nolemj PSKP XXVIII kongresu sasaukt 1990. gada oktobrī  
 • 21. septembrī — Latvijas Sieviešu līgas rīkots mītiņš Doma laukumā pret armijas resoru patvaļu  
 • 21. septembrī — Latvijas Sieviešu līgas dibināšanas konference  
 • 21. septembrī — Tiek publicēts Baltijas kara apgabala kapa padomes locekļu aicinājums partijas un padomju orgāniem, sabiedriskajām organizācijām, viesim Padomju Baltijas republiku pilsoņiem  
 • 23. septembrī — Notiek trešais Igaunijas Tautu forums (vairāk...)
 • 26. septembrī — Neatkarīgo žurnālistu asociācijas dibināšanas konference (vairāk...)
 • 29. septembrī — Latvijas LĻKJS statūtu un programmas projekti  
 • 30. septembrī — Krimuldā tiek izveidota PSRS tautas deputātu Baltijas reģionālā grupa  
 • 30. septembrī — Latvijas Republikāņu partijas dibināšana. Partijas mērķis ir atjaunot LR valstisko neatkarību ar starptautiski tiesiskām metodēm un nevis piedaloties PSRS un LPSR vēlēšanās  

Oktobris

 • 3. oktobrī — Maskavas izpildkomiteja reģistrē Maskavas Latviešu kultūras biedrību  
 • 4. oktobrī — Raksts par Latvijas Mākslas akadēmijas jubileju «Mutatis Mutandis»  
 • 4. oktobrī — LSDSP Latvijas koporganizācijas statūti un programma  
 • 6. oktobrī — LPSR Augstākā Padome tautas apspriešanai nodod likumprojektu «Par Latvijas PSR prezidenta vēlēšanām».  
 • 6. oktobrī — LTF Domes divpadsmitā sēde apspriež kongresa organizatoriskos un procedūras jautājumus  
 • 7. oktobrī — LTF II kongress. Tiek pieņemta jauna programma un statūti, kas par organizācijas mērķi pasludina pilnīgu Latvijas neatkarības atjaunošanu. Kongresa darbā piedalās PBLA un citu trimdas latviešu organizāciju pārstāvji. Par LTF priekšsēdētāju atkārtoti ievēlē D. Ivānu, par LTF priekšsēdētāja vietnieku I. Godmani. (vairāk...)
 • 9. oktobrī — Maršals S. Ahromejevs M. Gorbačova uzdevumā LTF mītnē tiekas ar D. Īvānu un I. Godmani  
 • 10. oktobrī — Sākas kandidātu izvirzīšana vietējo padomju tautas deputātu vēlēšanām  
 • 11. oktobrī — Baltijas valstu Olimpisko komiteju asociācijas (BVOKA) izveidošana  
 • 12. oktobrī — A. Rubika atklātā vēstule PSKP CK politbirojam, kurā asi kritizēta situācija Latvijā un LKP nespēja to kontrolēt (vairāk...)
 • 14. oktobrī — Baltijas Padomes sēdē Pērnavā tiek apspriesta politiskā situācija Baltijas republikās  
 • 14. oktobrī — LTF otrā sasaukuma Domes pirmajā sēdē ievēlē valdi 21 cilvēka sastāvā. Par valdes priekšsēdētāju ievēlē J. Škaparu un par priekšsēdētāja vietniekiem J. Dineviču, S. Kalnieti, J. Kinnu (vairāk...)
 • 14. oktobrī — Tiek publicēts Valsts statistikas komitejas ziņojums par Latvijas PSR iedzīvotāju nacionālo sastāvu  
 • 17. oktobrī — Latvijas jaunatnes laikraksts "Sovetskaja molodež" ir vienīgā avīze PSRS, kam pa telefonu tiek nodiktēts Borisa Jeļcina paziņojums presei un citiem masu informācijas līdzekļiem sakarā ar viņa nomelnošanas kampaņu (vairāk...)
 • 19. oktobrī — Tiek publicēts likumprojekts «Par LPSR prezidenta vēlēšanām»  
 • 19. oktobrī — Notiek triju Baltijas republiku ministru padomju priekšsēdētāju tikšanās  
 • 19. oktobrī — Maskavā nodibināta PSRS tautas deputātu Baltijas parlamentāriešu grupa (vairāk...)
 • 20. oktobrī — Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Padomes valdes publicē paziņojumu, kurā kategoriski iebilst pret Latvijas PSR prezidenta vēlēšanām (vairāk...)
 • 20. oktobrī — ALA rīko Nacionālpolitisku semināru par darbu Latvijas nākotnes labā. Seminārā piedalījās arī LTF domes priekšsēdētaja vietnieks Ivars Godmanis. ALA organizē viņam tikšanos ar dažādiem ASV valdības pārstāvjiem, kuri vēlreiz apliecina, ka ASV neatzīst Baltijas valstu okupāciju  
 • 27. oktobrī — Pieņemts vēsturisks Rīgas pilsētas izpildkomitejas lēmums, ar ko iesākās Rīgas pilsētu ielu pārdēvēšana  
 • 28. oktobrī — Tiek publicēts «1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens» (vairāk...)
 • 30. oktobrī — Politieslodzīto dienā Maskavā «Memoriāla» organizētajā dzīvajā ķēdē apjož VDK mītni Ļubjankā. «Melnās beretes» protestētājus sit ar milzīgu zvērību  

Novembris

 • 3. novembrī — LTF otrā sasaukuma Domes otrajā sēdē noraida likumprojektu «Par LPSR prezidenta vēlēšanām», aicina LPSR AP pieņemt likumu par alternatīvo dienestu, izveido LTF komitejas un apstiprina to vadītājus  
 • 5. novembrī — Pēc triju republiku sieviešu kustību ierosinājuma Latvijā, Lietuvā un Igaunijā vienlaicīgi notiek aizlūgums par Baltijas atbrīvošanu no militārisma  
 • 7. novembrī — Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 72. gadadiena  
 • 9. novembrī — Krīt Berlīnes mūris (vairāk...)
 • 10. novembrī — LPSR pieņem likumu, ar kuru Jāņu diena, Ziemassvētki un 18. novembris—Latvijas Republikas proklamēšanas diena tiek atzīti par valsts svētku dienām, bet 11. novembris—Lāčplēša diena (Varoņu piemiņas diena) — par vēstures atceres dienu  
 • 10. novembrī — LPSR Augstākā Padome nolemj izdarīt grozījumu konstitūcijā, ieviešot alternatīvo dienestu, tas notiek pirmo reizi PSRS  
 • 10. novembrī — PSRS Augstākā Padome pieņem lēmumu, ka Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Azerbaidžānas lēmumi par republikas likumu prioritāti ir pretrunā ar PSRS Konstitūciju un tādēļ ir spēkā neesoši  
 • 11. novembrī — pirmo reizi oficiāli tiek atzīmēta Lāčplēša diena — LTF un LNNK rīkotas svinības pie Brīvības pieminekļa, Brāļu kapos un Daugavmalā  
 • 11. novembrī — Latvijas PSR Augstākās Padomes 1939./40. gadu notikumu izmeklēšanas komisija sniedz ziņojumu, kurā norāda, ka Hitlera un Staļina pakta rezultātā Latvija tika okupēta un anektēta. Latvijas Saeimas 1940. gada 21. jūlija deklarācija par Latvijas iestāšanos PSRS sastāvā un PSRS Augstākās padomes 1940. gada 5. augusta likums par Latvijas uzņemšanu PSRS tiek pasludināti par nelikumīgi kopš to pieņemšanas brīža (vairāk...)
 • 11. novembrī — Tiek izveidota Konstitucionālā tiesa  
 • 11. novembrī — LPSR Augstākā Padome pieņem pagaidu nolikumu par PSRS tiesību un likumu stāšanos spēkā un atcelšanu Latvijā  
 • 11. novembrī — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu «Par LPSR tautas deputātu vēlēšanām»  
 • 13. novembrī — PSRS Augstākās Padomes otrajā sesijā uzstājas J. Peters un A. Gorbunovs  
 • 14. novembrī — Sākas diskusijas par neatkarīgas naudas sistēmas ieviešanu Latvijā  
 • 18. novembrī — Latvijas Republikas proklamēšanas dienā Daugavmalā notiek Vislatvijas manifestācija "Par neatkarīgu Latvijā", kurā piedalās vairāk nekā pusmiljons cilvēku. Tiek pieņemta vēstule M. Gorbačovam un Dž. Bušam, kā arī Memorands PSRS tautas deputātiem (vairāk...)
 • 18. novembrī — Latvijas sūtniecības vadītājs Vašingtonā A. Dinsbergs saņem apsveikumu valsts svētkos no ASV valsts sekretāra Dž. Beikera  
 • 22. novembrī — Meža kapos tiek atklāts Gunāram Astram veltīts piemineklis, ko veidojis mākslinieks R. Muzikants un arhitekts P. Štokmanis, iesvētīja mācītājs Augusts Ālers  
 • 27. novembrī — PSRS Augstākā Padome ar nelielu balsu vairākumu atzīst Baltijas republiku saimniecisko patstāvību (vairāk...)
 • 27. novembrī — Publicēts uzsaukums, ko parakstījusi 161 partijas sekretārs (pārsvarā no Vissavienības resoru uzņēmumiem), kas pieprasa atjaunot LKP vadošo lomu un kontroli pār masu informācijas līdzekļiem  
 • 27. novembrī — Vairāki Latvijas reformkomunisti (tai skaitā, 8 LKP CK locekļi) publicē "Aicinājumu Latvijas komunistiem", kurā iestājas par pārmaiņām partijā — LKP neatkarību no PSKP un atbalsta partijas atteikšanos no varas monopola (vairāk...)
 • 28. novembrī — Sakarā ar M. Gorbačova plānoto vizīti Vašingtonā ALA un BAFL aicina tautiešus piedalīties kopējā pastkartīšu un telegrammu akcijā, tās sūtot uz Balto namu, lai atgādinātu, ka a) ASV vēl arvien neatzīst Baltijas valstu okupāciju un b) ASV prezidentam jāpieprasa no Gorbačova garantija, ka PSRS nelietos ieročus, lai apspiestu brīvības centienus Baltijas valstīs  
 • 30. novembrī — LTF otrā sasaukuma Domes trešajā sēdē pieņem LTF aicinājumu vietējo padomju deputātu vēlēšanās  

Decembris

 • 1. decembrī — atklāj pirmo starptautisko avioreisu no lidostas «Rīga» pa maršrutu Rīga—Tallina—Stokholma  
 • 2. decembrī — Litenē nošauto virsnieku pārapbedīšana  
 • 2. decembrī — Jūrmalā notiek LSDSP 20. (atjaunošanas) kongress. Par partijas priekšsēdētāju ievēl Valdi Šteinu  
 • 2. decembrī — Maltā tiekas M. Gorbačovs un Dž. Bušs. Formāli beidzas «aukstais karš»  
 • 5. decembrī — Rīgas pilsētas partijas aktīva sanāksmē tiek nosodīts "Aicinājums Latvijas komunistiem"  
 • 10. decembrī — Vietējo padomju vēlēšanas, kurās LTF vairākumu iegūst gandrīz visā Latvijā  
 • 12. decembrī — Sākas PSRS Tautas deputātu II kongress. LTF informācijas centrs Maskavā izdod Baltijas deputātu frakcijas informatīvo biļetenu «Baltijas Vēstnesis» (vairāk...)
 • 12. decembrī — Maskavā PSRS Tautas deputātu kongresā tiek izskatīts jautājums par to, vai nepieciešams apspriest jautājumu par PSRS Konstitūcijas sesto pantu, kas nosaka PSKP vadošo lomu (vairāk...)
 • 14. decembrī — Miris PSRS tautas deputāts akadēmiķis Andrejs Saharovs (vairāk...)
 • 15. decembrī — LTF Domes ceturtajā sēdē apspriež jautājumu par varas pārņemšanu pēc uzvaras vietējo padomju vēlēšanās, kā arī pieņem paziņojumu, kurā uzsvērts, ka vēlēšanas nevar tikt uzskatītas par brīvām un demokrātiskām  
 • 15. decembrī — Latvijas tautsaimnieku savienības dibināšanas kongress  
 • 15. decembrī — Latviešu Strēlnieku apvienības vēstule LKP CK ar lūgumu likvidēt partijas Rīgas pilsētas komiteju  
 • 15. decembrī — ALA priekšsēdis V. Pavlovskis ALA vārdā nosūta īpašu vēstuli ASV prezidentam, uzsverot, ka Baltijas valstis neapdraud mieru Eiropā, ka 28 ASV senatori un 115 ASV Kongresa deputāti ir atgādinājuši, ka Baltijas valstis šobrīd ir vienīgās, kas pēc Otrā pasaules kara nav atguvušas brīvību, un lūdz prezidentu satikties ar baltiešu organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu šos jautājumus (Datums jāprecizē!)  
 • 17. decembrī — Latvijas Republikas pilsoņu kustības pārstāvju konference, kurā izveido LR Pilsoņu komiteju  
 • 17. decembrī — Igaunijas, Latvijas un Lietuvas prettiesiski represēto pirmais kongress  
 • 20. decembrī — Lietuvas KP XX kongress atbalsta Lietuvas valstisko neatkarību un paziņo par partijas atdalīšanos no PSKP  
 • 20. decembrī — Latvijā ievēlētie PSRS tautas deputāti telegrammā no Maskavas ierosina jaunievēlētajai Rīgas pilsētas padomei jau savā pirmajā sesijā izskatīt jautājumu par akadēmiķa A. Saharova vārda piešķiršanu kādai no Latvijas galvaspilsētas ielām (vairāk...)
 • 24. decembrī — PSRS tautas deputātu kongresa lēmums «Par PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu» atzīst pakta slepenos protokolus par juridiski nepamatotiem un spēkā neesošiem no to parakstīšanas brīža (vairāk...)
 • 24. decembrī — Liepājas reģionālās televīzijas pirmā pārraide  
 • 25. decembrī — PSKP CK plēnums par Lietuvas Komunistiskās partijas 20. kongresa lēmumiem. M. Gorbačovs nolemj plēnuma darbu pārtraukt un apmeklēt Lietuvu  
 • 25. decembrī — pirmo reizi pēckara gados Latvijā oficiāli tiek svinēti Ziemassvētki  
 • 27. decembrī — LPSR Augstākā Padome pieņem likumu par izmaiņām Latvijas PSR valsts pārvaldes orgānu sistēmā. Tiek likvidētas vairākas ministrijas un izveidotas jaunas  
 • 28. decembrī — LPSR Augstākā Padome ar 220 pret 50 balsīm nolemj svītrot LPSR Konstitūcijas 6. pantu par komunistiskās partijas vadošo lomu  
 • 29. decembrī — Tiek publicēts Latvijas Zaļās partijas statūtu projekts  
 • 29. decembrī — Nacionālajā teātrī notiek radošās inteliģences pārstāvju - PSKP biedru - sanāksme (vairāk...)
 • 30. decembrī — Iznāk "Padomju Jaunatnes" pēdējais numurs