Semantic search

No Barikadopēdija
 • Vienā laivā
  - Autors: Iļja Gerčikovs, K. Svilpe
 • Likuma spēks un nespēks
  - Autors: J. Strautmanis
 • Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komiteja ziņo:
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. janvāris, Nr. 4
 • Vārdi, kuriem uzticas
  - Autors: LATINFORM, Valentīns Semjonovs, Uldis Pāže
 • Uzticība — par uzticību
 • Dekrēts par Staļina vārda noņemšanu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. janvāris, Nr. 5 - Autors: TASS
 • Latvijas PSR Ministru Padomē
 • Vēl par latviešu valodu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. janvāris, Nr. 5 - Autors: K. Brīvība
 • Atklāt līderu rezervi
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. janvāris, Nr. 5 - Autors: R. Ivarsons
 • Ar konkrētu darbu sekmēt pārbūvi
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. janvāris, Nr. 7 - Autors: LATINFORM
 • Problēmas otra puse
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. janvāris, Nr. 7 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Tāpēc mēs netopam labāki jeb Realitātes vētījot
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. janvāris, Nr. 7 - Autors: Arnis Šablovskis
 • A. Belaičuka referāts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. janvāris, Nr. 7 - Autors: Anatolijs Belaičuks
 • Latvijas PSR darbaļaužu Internacionālās frontes dibināšanas kongress
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. janvāris, Nr. 7 - Autors: LATINFORM
 • Interfronte ir gatava sadarboties
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. janvāris, Nr. 8 - Autors: LATINFORM
 • Kad īlens izlīdis no maisa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. janvāris, Nr. 8 - Autors: Māris Mednis
 • Lai būtu vieglāk strādāt
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. janvāris, Nr. 9 - Autors: Uldis Briedis, Kolektīvā vēstule, Ieva Raiskuma, Vitauts Ļūdēns, Pēteris Kozulis, Ruta Kozule, R. Evalds, Jēkabs Siliņš, Jānis Braunbergs, Rozīšu ģimene, Andris Muciņš
 • Partijai, padomju tautai
  - Autors: PSKP Centrālā Komiteja
 • Vai ir vērts izvirzīt kandidātu?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. janvāris, Nr. 13 - Autors: Māris Steins, Ralfs Bruners
 • Vēlreiz par Latgali un latgaliešiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. janvāris, Nr. 14 - Autors: Jānis Pujats
 • Tagad skaidrāk redzam savu ceļu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. janvāris, Nr. 16 - Autors: Benita Brila
 • Glezniņas parlamentārieša piezīmju kladē
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. janvāris, Nr. 16 - Autors: Gints Jansons
 • Vārdu lūdz strēlnieks
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. janvāris, Nr. 16 - Autors: Vilnis Stinkulis, Edīte Sondoviča, M. Bremze, V. Gļezerova, I. Romanovska, M. Caune, I. Peika
 • Pie Skaļupes klusajiem ūdeņiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. janvāris, Nr. 17 - Autors: Guntis Rozenbergs
 • Kandidātu izvirzīšana beigusies. Apkoposim rezultātus?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. janvāris, Nr. 18 - Autors: LATINFORM
 • Tikšanās pirms kongresa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. janvāris, Nr. 20
 • Lai lietas nebūtu lielākas par vārdiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. janvāris, Nr. 21 - Autors: Benita Brila
 • a. k. 4
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. februāris, Nr. 22
 • Priekšvēlēšanu sapulču jautājumā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. februāris, Nr. 23 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums. Projekts. Par Latvijas PSR Valodu likuma spēkā stāšanās kārtību
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. februāris, Nr. 23 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valodu likums. Projekts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. februāris, Nr. 23 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • 300 izšķīra vairāku desmittūkstošu vietā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. februāris, Nr. 23 - Autors: Ilmārs Bišers, Andris Plotnieks, Juris Bojārs, Edgars Meļķisis
 • Nezaudēsim modrību vēlēšanās!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. februāris, Nr. 24 - Autors: Jāzeps Brencis
 • PSRS tautas deputātu kandidātu reģistrēšana
 • Raiti riti sapulce?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. februāris, Nr. 24 - Autors: Zenta Briede
 • Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējā kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. februāris, Nr. 25
 • Par pārbūvi — bez kompromisiem. Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējais kongress
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. februāris, Nr. 26 - Autors: LATINFORM
 • Vecie parādi pirms jaunām vēlēšanām
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. februāris, Nr. 27 - Autors: Kārlis Šadurskis
 • RPI LTF nodaļas dibināšanas konferences rezolūcija par A. VOSA darbību Latvijā 1966.–1984. gadā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. februāris, Nr. 27 - Autors: RPI LTF NODAĻA
 • Vai sapulce bijusi likumīga?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. februāris, Nr. 27
 • DzER loma priekšvēlēšanu kampaņā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. februāris, Nr. 27 - Autors: Ralfs Bruners
 • Kā pāriesim no deklarativitātes uz konkrētību? Projekts un perspektīvas (1)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. februāris, Nr. 28 - Autors: Ojārs Bušs
 • Kā pāriesim no deklarativitātes uz konkrētību? Projekts un perspektīvas (2)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. februāris, Nr. 28 - Autors: Ojārs Bušs
 • «Būšu inženieris mehāniķis»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. februāris, Nr. 29 - Autors: Uldis Briedis, Inese Kalveite
 • 31 kandidāts vēlēšanu biļetenā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. februāris, Nr. 29 - Autors: Māris Steins
 • Putna brīvība latviešu valodai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. februāris, Nr. 29 - Autors: Raimonds Baltakmens
 • Par Latvijas Kultūras fonda un Latvijas Tautas frontes sadarbību un dažām kultūrdarba realitātēm
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. februāris, Nr. 30 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), Latvijas Kultūras fonds
 • Interesants priekšlikums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. februāris, Nr. 31 - Autors: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)
 • Kāds būs Valodu likums?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. februāris, Nr. 31 - Autors: Inta Brikere, V. Ozoliņa, A. Arāja, D. Arājs, A. Veidemanis, M. Tomšēvics, R. Bērziņa, I. Pomaskova, V. Ziemelis
 • Uz LPSR Žurnālistu savienības ārkārtējo kongresu atskatoties
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. februāris, Nr. 31 - Autors: Viktors Avotiņš, Edvīns Inkēns, Latvijas PSR Žurnālistu savienība, Latvijas Žurnālistu savienība
 • Apsardzē vai goda sardzē?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. februāris, Nr. 31 - Autors: Zenta Briede
 • «Mēs gribam…»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. februāris, Nr. 32 - Autors: Kolektīvā vēstule
 • «Vox populi...»?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. februāris, Nr. 33 - Autors: Ieva Zvīdre, Ojārs Jansons
 • Trešās zvaigznes atdzimšana
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. februāris, Nr. 33 - Autors: Inese Kalveite
 • Iepazinies
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. februāris, Nr. 34 - Autors: Andris Līgotnis
 • Esmu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. februāris, Nr. 34 - Autors: B. Latkovskis
 • Nesaprotu,
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. februāris, Nr. 34 - Autors: Anastasija Ruskule
 • I sadaļā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. februāris, Nr. 34 - Autors: Gunvalds Šķēle
 • Rēzeknes
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. februāris, Nr. 34 - Autors: Juris Saukāns
 • Laikrakstā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. februāris, Nr. 34 - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Latviešu valodas aizsardzībai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 18. februāris, Nr. 35 - Autors: Latvijas PSR Radošo savienību Kultūras padome
 • Centrālajai vēlēšanu komisijai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. februāris, Nr. 36
 • Latviešu valodas speciālistiem un lietotājiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. februāris, Nr. 36 - Autors: Juris Borzovs
 • Gaidām atbildi
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. februāris, Nr. 36 - Autors: A. Meijers, V. Midzenis, U. Camanis, J. Alksne
 • Vai tā ir demokrātijas paraugstunda?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. februāris, Nr. 36 - Autors: Andrejs Ručs
 • Ceļā uz latviešu valodu kā valsts valodu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. februāris, Nr. 38 - Autors: Dzintra Hirša
 • Deputāta kandidāta Jāņa Petera protests
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. marts, Nr. 41 - Autors: Jānis Peters
 • Bez avansa priekšdienām
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. marts, Nr. 42 - Autors: Uldis Briedis, Inese Kalveite
 • Par republikas Augstākās Padomes lēmuma projektu "Par Latvijas PSR Valodu likuma spēkā stāšanās kārtību"
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. marts, Nr. 43
 • «Dievs, Tava zeme deg!»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. marts, Nr. 46 - Autors: Ingrīda Rumbēna
 • Arhitekts Gunārs Birkerts Rīgā — ar iespējamu turpinājumu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. marts, Nr. 49 - Autors: Jānis Dripe
 • Par valodu, tautu un Valodu likumu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. marts, Nr. 50 - Autors: Ilmārs Lazovskis
 • ...vēl nav gatava... jeb Vēl pirms manifestācijas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. marts, Nr. 50 - Autors: Arnis Šablovskis
 • PSKP CK plēnums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. marts, Nr. 51 - Autors: TASS
 • Savā zemē valdīt pašiem
 • Stingrā līnija
  - Autors: Vladimirs Rudojs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. marts, Nr. 55 - Autors: Tenu Vare
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas LIKUMS par valsts valodu. Projekts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. marts, Nr. 55 - Autors: Latvijas Tautas fronte (LTF)
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. marts, Nr. 55 - Autors: Aldona Svirbutavičūte
 • Kauns, pazemojums, bezcerība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. marts, Nr. 55 - Autors: Uldis Briedis, Ligita Liepa
 • LĒMUMS par Latvijas PSR Likuma par valsts valodu spēkā stāšanās kārtību
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. marts, Nr. 55 - Autors: Latvijas Tautas fronte (LTF)
 • Kāds būs Valodu likums?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. marts, Nr. 56 - Autors: Inta Brikere, Kolektīvā vēstule, Aneta Bogdanoviča, Edgars Bogdanovičs, Ausma Gintere
 • Latvijas Ebreju kultūras biedrība protestē
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. marts, Nr. 58 - Autors: V. Kričevskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. marts, Nr. 61 - Autors: Tenu Vare
 • Garantēt latviešu valodai pienācīgas tiesības
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. marts, Nr. 61 - Autors: Latvijas PSR Žurnālistu savienība
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. marts, Nr. 61 - Autors: Rimma Razmitlavičūte
 • Vai viegli dzīvot demokrātijā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. marts, Nr. 62 - Autors: Inese Kalveite, Antons Seiksts
 • Cienījamie Bauskas rajona iedzīvotāji!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. marts, Nr. 62 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Vispirms - balsošana, tad - vēlēšanas
  - Autors: Vladislavs Podnieks
 • Visiem Daugavpils studējošajiem jauniešiem! Visiem Daugavpilī studējošajiem jauniešiem! Visiem Daugavpils jaunajiem speciālistiem!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. marts, Nr. 62 - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Latviešu valodas statuss kā pārkārtošanās sastāvdaļa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. aprīlis, Nr. 64 - Autors: Dainis Zariņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. aprīlis, Nr. 65 - Autors: Tenu Vare
 • Kāds būs Valodu likums?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. aprīlis, Nr. 65 - Autors: Inta Brikere, Kolektīvā vēstule
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. aprīlis, Nr. 65 - Autors: Ģintare Adomaitīte
 • Centrālās vēlēšanu komisijas ziņojums par PSRS tautas deputātu vēlēšanu rezultātiem 1989. gadā
  - Autors: TASS
 • Kas uzvar atkārtotā balsošanā?
  - Autors: Vladislavs Podnieks
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejai, LPSR Ministru Padomei
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. aprīlis, Nr. 67 - Autors: Pēteris Laķis
 • Vai Rīgā ir vajadzīgs hospitālis?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. aprīlis, Nr. 67 - Autors: Inese Kalveite, Māra Zaļoksne
 • Rīt Rīgā - atkārtota balsošana
 • ZIŅOJUMS par PSRS tautas deputātu vēlēšanu rezultātiem Latvijas PSR 1989. gada 26. martā
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. aprīlis, Nr. 70 - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. aprīlis, Nr. 70 - Autors: Mīkols Sakavičs
 • «Mēs runāsim latviski...»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. aprīlis, Nr. 73
 • Ziņojums par atkārtotās balsošanas rezultātiem
 • Mums vajadzīgi ķīmiķi ekologi
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 18. aprīlis, Nr. 74 - Autors: I. Vītiņa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. aprīlis, Nr. 75 - Autors: Irena Šalkauskiene
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. aprīlis, Nr. 75 - Autors: Tenu Vare
 • Ziņojums par reģistrētajiem PSRS tautas deputātu kandidātiem atkārtotām vēlēšanām 1989. gada 14. maijā
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likums. Projekts. Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. aprīlis, Nr. 79 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas iedzīvotāju dabiskā pieauguma problēma
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. aprīlis, Nr. 79 - Autors: K. Brīvība
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. aprīlis, Nr. 80 - Autors: Tenu Vare
 • Talka Dzegužkalnā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. aprīlis, Nr. 80 - Autors: Inese Kalveite, Armands Puče
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. aprīlis, Nr. 80 - Autors: Henrika Valuckaite
 • LTF Domes valdes aicinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. aprīlis, Nr. 83 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Tas putns ceļas un vēlreiz dziedās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. aprīlis, Nr. 83 - Autors: Mersede Salnāja
 • Būt vai nebūt?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Valentīna Skujiņa
 • Valodu likumam — materiālu nodrošinājumu
  - Autors: LATINFORM
 • Latvijas Juristu biedrības aicinājums visiem Kuldīgas 711. teritoriālā vēlēšanu apgabala vēlētājiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Latvijas Juristu biedrība
 • «Tam es nevaru piekrist...»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Juristu biedrībā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Latvijas Juristu biedrība
 • Valodnieku viedoklis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Dzintra Hirša, Valentīna Skujiņa, Jānis Valdmanis
 • Latvijas Kultūras fonda prezidija aicinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Latvijas Kultūras fonds
 • Mītiņš ostā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Dzimto valodu aizstāvēs valsts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Pēteris Vilcāns
 • Rīt Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti lems savas tautas valodas likteni
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Artis Mudelis, Ieva Upleja, Kristīne Vilkāja, Dace Aizpuriete, Ieva Rietuma, Ilze Bērziņa, Iveta Tomsone
 • Ceļamaizes vietā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Benita Brila
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. maijs, Nr. 86 - Autors: Daiva Rinkevičūte
 • INFORMATĪVAIS ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu
  - Autors: LATINFORM
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pirmā sekretāra Jāņa VAGRA runa
  - Autors: Jānis Vagris
 • VALODU LIKUMA PAMATĀ – SADARBĪBU UN KONSOLIDĀCIJU. Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja Viļņa BREŠA referāts
  - Autors: Vilnis Edvīns Bresis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. maijs, Nr. 86 - Autors: Tenu Vare
 • Valodu likums ir arī tautas dzīvības aizstāvēšanas likums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. maijs, Nr. 86
 • Valodu likuma pamatā – sadarbību un konsolidāciju. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja Anatolija GORBUNOVA referāts
  - Autors: Anatolijs Gorbunovs
 • Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju (1)
  - Autors: LATINFORM
 • PSKP CK ģenerālsekretāram, PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam Mihailam Gorbačovam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. maijs, Nr. 87 - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome), PSRS tautas deputāti
 • Latvijas Tautas frontes Domes rezolūcija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. maijs, Nr. 87 - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (1)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. maijs, Nr. 87 - Autors: LATINFORM
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (1)
  - Autors: LATINFORM
 • Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Dažas stundas Zaķusalas karalistē
  - Autors: Lilita Bambelovska
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu republikas iedzīvotājiem Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja deputāta Viļņa BREŠA referāts
  - Autors: LATINFORM, Vilnis Edvīns Bresis
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas VALODU LIKUMS
 • Par Latvijas PSR likuma projektu «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu» un par Latvijas PSR Valodu likuma projektu. Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija priekšsēdētāja deputāta Anatolija GORBUNOVA referāts
  - Autors: LATINFORM, Anatolijs Gorbunovs
 • Domājot par galveno
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. maijs, Nr. 88 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Atklāta vēstule Eināram Repšem un Jurim Dobelim
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. maijs, Nr. 88 - Autors: Ģ. Krūmiņš, B. Jostsone
 • Vai kārtējās mācības?...
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. maijs, Nr. 88 - Autors: Inese Kalveite
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam, PSRS aizsardzības ministram D. Jazovam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. maijs, Nr. 88 - Autors: PSRS tautas deputāti
 • Piebilde atklātai vēstulei
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. maijs, Nr. 89 - Autors: Inese Kalveite
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (3)
  - Autors: LATINFORM
 • Komponists. Bez tiesībām stāvēt malā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. maijs, Nr. 89 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. maijs, Nr. 90 - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. maijs, Nr. 90 - Autors: Sigita Urbonavičūte
 • Cīņa par tiesībām dzīvot Dzimtenē
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. maijs, Nr. 93
 • Ziņojums par PSRS tautas deputātu atkārtoto vēlēšanu rezultātiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 1989. gada 14. maijā
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. maijs, Nr. 93 - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. maijs, Nr. 93 - Autors: Irena Revaitiene
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. maijs, Nr. 97 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS tautas deputāti no Latvijas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. maijs, Nr. 97 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Svētdiena,
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. maijs, Nr. 97 - Autors: Māra Kiope
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. maijs, Nr. 98 - Autors: Eve Osa
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. maijs, Nr. 98 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. maijs, Nr. 98 - Autors: Vids Rahļavičs
 • Tautas deputātu kongresa translācija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. maijs, Nr. 98
 • Valodas stūrītis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. maijs, Nr. 98 - Autors: Oskars Vanags
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. maijs, Nr. 99 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. maijs, Nr. 100 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. maijs, Nr. 101 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. maijs, Nr. 102 - Autors: Āris Jansons
 • Pārskats par mēnesi Amerikā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. maijs, Nr. 103 - Autors: Gunta Šenberga
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. maijs, Nr. 103 - Autors: Mari Karlsone
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. maijs, Nr. 103 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. maijs, Nr. 103 - Autors: Kazimirs Budris
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. jūnijs, Nr. 104 - Autors: Āris Jansons
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja deputāta A. Gorbunova runa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. jūnijs, Nr. 105 - Autors: Anatolijs Gorbunovs
 • Lai palīdzētu mazākumtautībām Latvijā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. jūnijs, Nr. 105 - Autors: Jakovs Pliners
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. jūnijs, Nr. 105 - Autors: Āris Jansons
 • Visiem LTF biedriem!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. jūnijs, Nr. 105 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. jūnijs, Nr. 106 - Autors: Āris Jansons
 • Politinformācija visai valstij
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. jūnijs, Nr. 106 - Autors: P. Aivars
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. jūnijs, Nr. 108 - Autors: Pireta Puka
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. jūnijs, Nr. 108 - Autors: Arvīds Dravnieks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. jūnijs, Nr. 108 - Autors: Henrika Valuckaite
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. jūnijs, Nr. 109 - Autors: Arvīds Dravnieks
 • Kas ietekmē valsts valodas apgūšanu?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. jūnijs, Nr. 110 - Autors: Vilnis Našenieks
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. jūnijs, Nr. 110 - Autors: Āris Jansons
 • Parunāsim par armiju
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. jūnijs, Nr. 111
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. jūnijs, Nr. 111 - Autors: Āris Jansons
 • Maskas ir norautas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. jūnijs, Nr. 111 - Autors: «Za rodinu», laikraksts
 • Nē – šovinismam un šķeltniekiem!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. jūnijs, Nr. 112 - Autors: Eižens Silmanis
 • LĻKJS CK birojam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. jūnijs, Nr. 112 - Autors: Juris Margēvičs, U. Bārbalis, J. Riza, J. Ozola, I. Lukosjus, A. Meteļska, I. Saulīte, A. Savko, I. Krastiņa, E. Olšteins, G. Getliņš
 • Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja deputāta V. E. Breša runa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. jūnijs, Nr. 112 - Autors: Vilnis Edvīns Bresis
 • Domas dalās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. jūnijs, Nr. 113 - Autors: Inga Helmane
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. jūnijs, Nr. 113 - Autors: Marko Kadaniks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. jūnijs, Nr. 113 - Autors: Irena Šalkauskiene
 • Latviešu valodas liktenis: tikai likumā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. jūnijs, Nr. 115 - Autors: J. Zeļonka
 • Sholastiskā diskusija...
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. jūnijs, Nr. 116 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. jūnijs, Nr. 118 - Autors: Gunārs Press
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. jūnijs, Nr. 118 - Autors: Vlads Rakštjalis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. jūnijs, Nr. 123 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. jūnijs, Nr. 123 - Autors: Ingrida Eilande
 • Par patiesību vēlēšanās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. jūnijs, Nr. 125 - Autors: Dzintra Tone
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. jūlijs, Nr. 128 - Autors: Indreks Svēde
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. jūlijs, Nr. 128 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Vajadzīgs vienots tirgus
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. jūlijs, Nr. 128 - Autors: Mihails Bronšteins
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. jūlijs, Nr. 132 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. jūlijs, Nr. 132 - Autors: Ingrida Eilande
 • Ko ņemsim vērā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Jānis Kalnenieks
 • «Modelē un piegriež» mediķi
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Inese Kalveite
 • Slepenie protokoli – šantāžas līdzeklis?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Juris Prikulis
 • Starptautiska konference Tallinā nosoda Hitlera—Staļina paktu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Juris Prikulis
 • Federatīva savienība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: N. Mihaļeva, S. Papidze
 • Kurss — impērijas saglabāšana?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. jūlijs, Nr. 137 - Autors: Vineta Vizule
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. jūlijs, Nr. 137 - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • PSRS tautas deputātiem – balsstiesības Latvijā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. jūlijs, Nr. 137 - Autors: Ivars Redisons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. jūlijs, Nr. 142 - Autors: Rēta Sāra
 • Latviešu valodas un literatūras draugam —
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. jūlijs, Nr. 142 - Autors: Aina Blinkena
 • Republikas saimnieciskās patstāvības problēmas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. jūlijs, Nr. 142 - Autors: Arnis Kalniņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. jūlijs, Nr. 142 - Autors: Vlads Vaļikevičs
 • Republikas saimnieciskās patstāvības problēmas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. jūlijs, Nr. 143 - Autors: Arnis Kalniņš
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes LĒMUMS Par biedra I. Daudiša ievēlēšanu par Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija sekretāru
 • Latvijas PSR tieslietu ministra PSRS tautas deputāta V. SKUDRAS referāts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Viktors Skudra
 • Deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Priekšlikumu sagatavošanai Latvijas PSR Konstitūcijas jaunās redakcijas un vēlēšanu likuma projektu izstrādāšanai izveidotās darba grupas locekļa LVU profesora juridisko zinātņu doktora PSRS tautas deputāta A. PLOTNIEKA koreferāts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Andris Plotnieks
 • Latvijas PSR 11. sasaukuma Augstākās Padomes 12. sesijas sēžu vadītājam b. J. Vagrim
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Uldis Briedis, Pēteris Videnieks, Ziedonis Antapsons, V. Zemnieks, P. Ždanovičs
 • Informatīvais ziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Par darbu, ko veic PSRS Tautas deputātu kongresa izveidotā komisija PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politiskai un tiesiskai novērtēšanai
  - Autors: LATINFORM, Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par to seku politisko un tiesisko novērtējumu, kādas Latvijai izraisīja 1939. - 1940. gadā starp PSRS un Vāciju noslēgtās vienošanās
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. augusts, Nr. 147 - Autors: Ullars Borns
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. augusts, Nr. 147 - Autors: Irena Selkauskiene
 • Vārddevības jeb Pa kādas diskusijas pēdām
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. augusts, Nr. 148 - Autors: Dzintra Hirša
 • Mūsu viedoklis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. augusts, Nr. 148 - Autors: Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
 • Latvijas suverenitāte un 31. maija aicinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. augusts, Nr. 149 - Autors: Jānis Škapars
 • Latviešu strēlnieku apvienības (LSA) domes valdes paziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. augusts, Nr. 149 - Autors: Latviešu strēlnieku apvienība
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas LIKUMS par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. augusts, Nr. 152 - Autors: Anatolijs Gorbunovs, Imants Daudišs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. augusts, Nr. 152 - Autors: Eve Oza
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. augusts, Nr. 152 - Autors: Laima Žemuliene
 • Kongress vai Augstākā Padome?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. augusts, Nr. 155 - Autors: Ilmārs Bišers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. augusts, Nr. 157 - Autors: Aita Ota
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. augusts, Nr. 157 - Autors: Irēna Šalkauskiene
 • Gunārs Birkerts: «Es pats radu formas»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. augusts, Nr. 157 - Autors: Inta Lehmusa
 • No Baltijas padomes (ITF, LTF, «Sajūdis») AICINĀJUMA «Baltijas ceļš»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Baltijas Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Ko mums nozīmē atzīt līgumu par nelikumīgu?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Jurijs Jemeļjanovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Reins Spics
 • Vakar
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Āris Jansons, Uldis Briedis
 • Vai priekšroka intuīcijai?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Ivars Redisons
 • Aglonas atgriešanās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Igaunijā,
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Tikai skaidrībā, tikai principialitātē
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Arnis Šablovskis
 • «Baltijas ceļš»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162
 • Par to, kas katram pienākas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Juris Laksovs
 • Baltkrievijas PSR, Krievijas PFSR, Ukrainas PSR augstāko padomju deputātiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Baltiešu un slāvu kultūras attīstības un sadarbības biedrība
 • Savu akmeni no pieminekļa prasu atpakaļ!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Jānis Vahers
 • No augšas raugoties
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Aivars Liepiņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Tikai tā!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Ieva Zvīdre
 • «...ziedu laikus piedzīvot»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Ināra Egle
 • Mēs zinām savu ceļu!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Uldis Briedis, Imants Prēdelis, Atis Ieviņš
 • Meistarstiķis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Arnolds Markss
 • Tā nu ir noticis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163
 • Svēttirgus?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Jānis Vahers
 • Baltijas dzīvības ceļā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. augusts, Nr. 164 - Autors: Talita Žukovska
 • Latvijas Juristu biedrība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. augusts, Nr. 164 - Autors: Imants Lastovskis
 • Pateicība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. augusts, Nr. 164 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā sakarā ar PSKP CK paziņojumu par stāvokli Baltijas padomju republikās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Vienotiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Inese Kalveite
 • LATVIJAS TAUTAI!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), PSRS tautas deputāti, LPSR AP deputāti
 • Kādas biogrāfijas turpinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Inta Kārkliņa
 • Vai šķelšanās?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Andris Ķesteris
 • Москва, ЦК КПСС
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), PSRS tautas deputāti, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti
 • Ilgvars Spilners: — Redzēt paša acīm
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Āris Jansons, Zigurds Mežavilks
 • PSKP CK paziņojums par stāvokli Baltijas padomju republikās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: PSKP CK
 • Par pašapziņu, kurai meli nelīp klāt
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Benita Brila, S. Kalniņa
 • Baltijas kara apgabala mācību centra virsnieku vēstule aicinājums Baltijas republiku sabiedrībai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166 - Autors: Tomass Sildams
 • PSKP CK 26. augusta paziņojuma sakarā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166 - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Telefonaptauja
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166
 • Mēs tāles sniegsim!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166 - Autors: Vitālijs Teivāns
 • Latvijas sporta un fiziskās kultūras aktīva rezolūcija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166
 • Mēs zinām savu ceļu!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. augusts, Nr. 167 - Autors: Māra Kiope
 • Pilnīgi pretēji republikas dzīves realitātēm
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. augusts, Nr. 167 - Autors: LPSR Valsts kultūras komiteja
 • Latvijas Vides aizsardzības kluba aicinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. augusts, Nr. 167 - Autors: Vides aizsardzības klubs (VAK)
 • Informatīvais ziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. septembris, Nr. 168 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Būsim vienoti!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. septembris, Nr. 168 - Autors: Latvijas Lauksaimnieku savienība, Latvijas Kolhozu padome
 • Aicinājums republikas komunistiem un visiem darbaļaudīm sakarā ar PSKP CK paziņojumu «Par stāvokli Baltijas padomju republikās»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. septembris, Nr. 168 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Vai jaunu ielāpu svinēšana?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. septembris, Nr. 168 - Autors: Juris Laksovs
 • Brīvību rīt ne vēlāk kā uz brokastu laiku!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. septembris, Nr. 169 - Autors: Juris Bojārs
 • Atklāta vēstule Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Juridiskās daļas vadītājam b. A. Krūmiņam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. septembris, Nr. 170 - Autors: Dzintra Hirša, Valentīna Skujiņa, Ojārs Bušs, Jānis Valdmanis
 • Igaunijas un Latvijas Tautas frontu un Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» Baltijas padomes Aicinājums Padomju Savienības tautām
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. septembris, Nr. 170
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram Peresam de Kueljara kungam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. septembris, Nr. 170 - Autors: «Sajūdis», Igaunijas Tautas fronte, Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Kāda būsi, divpadsmitā c?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Uldis Briedis, Andris Eglītis, Aleksandrs Matulis
 • Neatkarīgā, neoficiālā vai neizdevīgā...?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Ināra Egle
 • Aicina Krievijas latviešu biedrība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Austra Boļševica
 • Vajadzīga alternatīva domāšana
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Juris Laksovs
 • ATPREČOT — vai šis vārds mums nepieciešams?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Aina Blinkena
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Mari Karlsone
 • Pa Latvijas suverenitātes ceļu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Laima Lingiene
 • Latviešu strēlnieku apvienības viedoklis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. septembris, Nr. 173 - Autors: Latviešu strēlnieku apvienība
 • Latvijas PSR Radošo savienību kultūras padomes paziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. septembris, Nr. 173 - Autors: Latvijas PSR Radošo savienību Kultūras padome
 • Kurp ej, Tautas fronte!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. septembris, Nr. 175 - Autors: Ilmārs Bišers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. septembris, Nr. 176 - Autors: Eve Osa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. septembris, Nr. 176 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ukrainas PSR. Nodibināta Tautas fronte
 • Prezidents Jānis Čakste
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. septembris, Nr. 177
 • Moldāvijas PSR. Komisijas darba pirmais cēliens
 • Latvijas Tautas frontes Statūti. Projekts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. septembris, Nr. 177 - Autors: Latvijas Tautas fronte (LTF)
 • Latvijas Tautas frontes Programma. Projekts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. septembris, Nr. 177 - Autors: Tālavs Jundzis, Viktors Avotiņš, Arnis Kalniņš, Jānis Freimanis, Arnolds Klotiņš, Jānis Škapars, Vladlens Dozorcevs, Ivars Godmanis, Pēteris Laķis, Visvaldis Lācis, Valdis Šteins, Jānis Dinevičs, Ojārs Kehris, Andrejs Krastiņš, Māris Grīnblats, Juris Rozenvalds, Mārtiņš Grigulis, Ints Upmacis
 • Deklarācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstisko nedalāmību
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. septembris, Nr. 180 - Autors: Baltijas Padome
 • PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam M. Gorbačovam, Latvijas PSR Augstākajai Padomei, Lietuvas PSR Augstākajai Padomei, Igaunijas PSR Augstākajai Padomei
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. septembris, Nr. 180 - Autors: Baltijas Padome
 • Lēmums par sadarbību ekonomikā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. septembris, Nr. 180 - Autors: Baltijas Padome
 • Baltijas Padomes komunikē
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. septembris, Nr. 180
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. septembris, Nr. 181 - Autors: Anneli Reigasa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. septembris, Nr. 181 - Autors: Sigita Urbonavičūte
 • Dainis Īvāns: tik ar prātu uzvarēsim tumsu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. septembris, Nr. 184 - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. septembris, Nr. 186 - Autors: Tomass H. Līrs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. septembris, Nr. 186 - Autors: Vids Rahļavičs
 • Tas nepaliek tikai uz papīra
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Ieva Strazdiņa, Juris Zēbergs
 • Lata vērtība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Oļģerts Krastiņš
 • Pret vēstures gaitu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Pireta Puka
 • Turēsim īkšķus!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Žurnālistu un redakciju ievērībai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: LTF Informācijas centrs
 • Jautājumā par «pozīciju»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. oktobris, Nr. 192 - Autors: Juris Laksovs
 • Tautas frontes dzimšanas dienā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. oktobris, Nr. 192 - Autors: Vilnis Zariņš
 • LOK nostāja
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. oktobris, Nr. 192 - Autors: Vilnis Baltiņš
 • Ne tikai lai interesētos
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. oktobris, Nr. 192 - Autors: Jānis Kalnenieks
 • «Mēs bijām bagāti ar to laiku»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. oktobris, Nr. 192 - Autors: Juris Laksovs, Armands Puče
 • Pilnvērtīgi — tas nozīmē intensīvi
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. oktobris, Nr. 192 - Autors: Inta Lehmusa
 • Mieru atnest dvēselei
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. oktobris, Nr. 192 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. oktobris, Nr. 195 - Autors: Irena Revaitiene
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. oktobris, Nr. 195 - Autors: Ingrida Bilante
 • Pirmās pēckongresa sēdes protokols
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. oktobris, Nr. 199 - Autors: Ināra Egle
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 18. oktobris, Nr. 200 - Autors: Pireta Puka
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 18. oktobris, Nr. 200 - Autors: Gernika Valiskaite
 • Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Padomes valdes paziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. oktobris, Nr. 202 - Autors: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)
 • «Gorbijs» un...
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. oktobris, Nr. 203 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Paziņojums presei un citiem masu informācijas līdzekļiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. oktobris, Nr. 203 - Autors: Boriss Jeļcins
 • «Boris, ti ņe prav!»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. oktobris, Nr. 203 - Autors: Juris Laksovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. oktobris, Nr. 205 - Autors: Virgīnijs Geavjanis
 • Kas jauns Maskavas parlamentā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. oktobris, Nr. 205 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. oktobris, Nr. 205 - Autors: Marts Rīkoja
 • Vai jābūt tādam institūtam?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. oktobris, Nr. 205 - Autors: Inese Vaidere
 • Histērijas vairs nav
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. oktobris, Nr. 207 - Autors: Inese Kalveite
 • Prātīgs politiķis nekad nesaka «nē»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. oktobris, Nr. 207 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (1)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. oktobris, Nr. 208 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (2)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. oktobris, Nr. 209 - Autors: T. Šavgulidze
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. novembris, Nr. 210 - Autors: Indreks Švēdens
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. novembris, Nr. 210 - Autors: Edmunds Gonusausks
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (3)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. novembris, Nr. 210 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (4)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. novembris, Nr. 211 - Autors: T. Šavgulidze
 • Garantēt ekonomisko suverenitāti
  - Autors: LATINFORM, S. Prokošenko, Vilnis Edvīns Bresis
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (5)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. novembris, Nr. 212 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (6)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. novembris, Nr. 216 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (7)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. novembris, Nr. 217 - Autors: T. Šavgulidze
 • Dažas pārdomas 18. novembra priekšvakarā (1)
  - Autors: Indulis Ronis
 • Ko nesīs mums šis laiks
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Jānis Dripe
 • Par Latvijas PSR Augstākās Padomes komisijas darbu
  - Autors: LATINFORM
 • Aicinājums tautai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Alberts Bels
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (8)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: T. Šavgulidze
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Rēta Sāre
 • Latvijas neatkarības idejas atbalstītājiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • "Visā pārējā Vācijā — viss mierīgi..."
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Dažas pārdomas 18. novembra priekšvakarā (2)
  - Autors: Indulis Ronis
 • Dažas pārdomas 18. novembra priekšvakarā (3)
  - Autors: Indulis Ronis
 • Latvijas tautas atklāta vēstule Mihailam Gorbačovam un Džordžam Bušam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223 - Autors: Illars Borns
 • Memorands PSRS tautas deputātiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223 - Autors: Irena Revaitiene
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas birojam, PSKP CK Politbirojam no Latvijas Komunistiskās partijas CK locekļa ALFRĒDA RUBIKA
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223 - Autors: Alfrēds Rubiks
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja LĒMUMS par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas locekļa biedra A. Rubika vēstuli Latvijas Komunistiskās partijas CK birojam un PSKP CK Politbirojam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Latvijas Zinātņu akadēmija! Latvijas Medicīnas akadēmija?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. novembris, Nr. 224 - Autors: Jānis Stradiņš
 • Uzticība uzplečiem?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. novembris, Nr. 224 - Autors: Vilnis Keris
 • Top jauna zinātnes vadības koncepcija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. novembris, Nr. 224 - Autors: Ieva Strazdiņa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. novembris, Nr. 228 - Autors: Sigita Urbanovičūte, V. Ščiavinskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. novembris, Nr. 228 - Autors: Tomass Līvs
 • Aicinājums Latvijas komunistiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. novembris, Nr. 229
 • Komjauniešu vadītāj Aivar Rauam, atbildi uz trim jautājumiem!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. decembris, Nr. 230 - Autors: Tenu Vare
 • Lasītāju zināšanai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. decembris, Nr. 230
 • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības LIKUMS Par Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR ekonomisko patstāvību
  - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. decembris, Nr. 233 - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. decembris, Nr. 233 - Autors: Daiva Rinkevičūte
 • Latvijas deputātu apspriede
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. decembris, Nr. 233 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Kas jauns Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. decembris, Nr. 235 - Autors: Viestarts Gailītis
 • Maskava. Pirms kongresa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. decembris, Nr. 237 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. decembris, Nr. 237 - Autors: Reins Spics
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. decembris, Nr. 237 - Autors: Heinrika Vaļickaite
 • Otrdien
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. decembris, Nr. 238 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. decembris, Nr. 238 - Autors: Āris Jansons
 • Pēdējā intervija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. decembris, Nr. 241 - Autors: Vitālijs Portņikovs
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. decembris, Nr. 241 - Autors: Āris Jansons
 • Andrejs Saharovs
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. decembris, Nr. 241 - Autors: Jānis Stradiņš, Andris Krēsliņš, R. Bebre
 • ESIET SAUDZĪGI, CILVĒKI!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. decembris, Nr. 241 - Autors: Arnis Šablovskis
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. decembris, Nr. 242 - Autors: Āris Jansons
 • Latvija un VDK. Turpmākais iespēju ceļš
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Arnis Šablovskis
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Eve Oza
 • Dažas piezīmes slepenā papildprotokola lietā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Bonifācijs Daukšts
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Telegramma no PSRS Tautas deputātu II kongresa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. decembris, Nr. 244 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. decembris, Nr. 245 - Autors: Āris Jansons
 • «..un tad uzzināsi, kas īstenībā taisa «Labvakaru».»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. decembris, Nr. 245 - Autors: Ināra Egle
 • Kam lai šodien ticam?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. decembris, Nr. 246 - Autors: Juris Zaķis
 • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Tautas deputātu kongresa LĒMUMS Par PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu
 • Vai Ameriku atklājis biedrs Kolumbs?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. decembris, Nr. 248 - Autors: Inga Helmane
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. decembris, Nr. 249 - Autors: Marko Kadaniks
 • Dažādas domas, dažādi priekšlikumi
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: A. Sēne
 • Jautājumā par «putnu tiesībām»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: Jevgeņijs Vološins
 • Rumānijā: dzīve ievirzās normālās sliedēs
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1
 • Latviešu strēlnieku piemiņas diena
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: Mārīte Caune
 • Peldēties - uz poliklīniku...
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: V. Rudojs
 • Jaungada «dāvana» poļiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1
 • Vai vismazākais no ļaunumiem?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: Natālija Maksimova
 • Par Angliju, Latviju, mūziku un sevi
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: Guntars Pupa
 • Aizmirsto atceroties
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: A. Ruba
 • Albums dāvanai
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: LATINFORM
 • Kā novērst benzīna aizplūdi?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: A. Zemītis
 • Latvijas igauņu biedrība
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: Latvijas Igauņu biedrība
 • Apgūsim Latvijas kultūras vēsturi
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: A. Elmere
 • Tīra izteka—tīra delta
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: B. Petkēviča
 • Latvijas PSR Ministru Padomē
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2
 • 300 gadu latviešu Bībelei
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: Ojārs Zanders
 • Īstenības stunda
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 1 - Autors: Kārlis Gailītis
 • Sakarā ar partijas demokratizāciju
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: Valfrīds Ozoliņš
 • F. Miterāns ierosina izveidot Eiropas konfederāciju
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2
 • Esiet laimīgi Jaunajā gadā!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: Alfrēds Rubiks
 • Nevis likvidēt, bet pilnveidot
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: M. Popovs
 • Vara, sirdsapziņa, laiks
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 1 - Autors: Aigars Jirgens
 • Par LSDSP — «Lai top!»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: M. Augstmane, A. Veisbārdis
 • Muzejs — nacionālā bagātība
  «Rīgas Balss», 1990. gada 4. janvāris, Nr. 3 - Autors: H. Grīnberga
 • Projekts. Latvijas PSR Augstākās Padomes DEKLARĀCIJA
  «Rīgas Balss», 1990. gada 4. janvāris, Nr. 3 - Autors: Latvijas Republikas Augstākā Padome (LR Augstākā Padome, LR AP)
 • Vēlreiz par kompetenci
  «Rīgas Balss», 1990. gada 4. janvāris, Nr. 3 - Autors: V. Vasjučenko
 • Audzināšana ar naidu?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 4. janvāris, Nr. 3 - Autors: G. Burovs
 • Kā piedzima runātīgais Latvijas Radio?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 4. janvāris, Nr. 3 - Autors: Jāzeps Ločmelis
 • Kalpot tautai, konsolidējot spēkus
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5 - Autors: V. Semjonovs
 • Par izdevniecības darbību
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5
 • Brīvību Brīvības piemineklim!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5 - Autors: Sigizmunds Timšāns, Jānis Lerhs
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5
 • Dvēseles gaišumam un mieram
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5 - Autors: Aija Cālīte
 • Godinot dzīvos un kritušos
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5 - Autors: Jānis Kušķis
 • Bez virsraksta
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5 - Autors: Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
 • Šomēnes — Latvijas Jaunatnes Saeimas dibināšana!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 6. janvāris, Nr. 4 - Autors: Latvijas Jaunatnes Saeima
 • Čehoslovākija maina politiskos orientierus
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6
 • Vai dialogam ir alternatīva?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6 - Autors: Mihails Afremovičs
 • Pamestība
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6 - Autors: A. Hofrāte
 • Raņica informē
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6
 • Vēstules no skaitļotāja
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6 - Autors: S. Špungins
 • Saspīlēts stāvoklis Bulgārijā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6
 • PSRS Finanšu ministrijā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6
 • Mums ir vajadzīgi spoži meistari
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7 - Autors: Jānis Danoss
 • Parunāsim par īpašumu...
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7 - Autors: Nikolajs Vēženieks
 • PSRS ekonomika skaitļos
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7
 • Vai pret Baltijas republikām tiks lietots spēks?
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 5 - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Par mūsu vēsturi — Stokholmas teātris
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7 - Autors: H. Grīnberga
 • Jūs iegūsiet atveseļotu vidi...
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7 - Autors: A. Juhansons
 • Demokratizēt partijas vēlēšanas
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7 - Autors: Nikolajs Jaņšins
 • Aicina "Svitanak"
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8
 • 'Tikšanās ar žurnālistiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8 - Autors: Boriss Sebjakins
 • Plašas demonstrācijas VDR
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8
 • «Birkas» un fakti
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8
 • Par mums? Pret mums?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8 - Autors: Aija Cālīte
 • LKKB informē
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8
 • Godājamie nākamās Latvijas Republikas iedzīvotāji!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 6 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 6 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 6 - Autors: Tenu Vare
 • Būs jāiet tālāk
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8 - Autors: Jānis Rimšāns
 • Atbalsts demokrātiskiem pārkārtojumiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9 - Autors: Anna Kuprijenko
 • Telegramma redakcijai
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9
 • Nomas darbuzņēmums—«likuma robežās»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9 - Autors: Aleksandrs Olbiks
 • Kā rast kopsaucēju konsolidācijai
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9
 • Par gatavošanos plēnumam
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9 - Autors: LATINFORM
 • Jauno ekologu pieredze
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: N. Ivanova
 • Beidzot!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 8 - Autors: Latvijas Jaunatne
 • «Kabatā» un Anglijā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Aija Cālīte, Andris Eglītis
 • Esam ar tevi, Lietuva!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Oļegs Zernovs
 • Trešdien,
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 8 - Autors: Māra Kiope
 • «Mikrofons - 89» - tā jau ir vēsture
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Ilma Vilde, Ilmārs Znotiņš
 • Tiek izsludināts konkurss
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11
 • Ceturtdien,
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 8 - Autors: Lietuvas Telegrāfa aģentūra
 • Vai pie «Saktas» būs ziedu tirgus?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Irina Azarina
 • Ar nākotnes perspektīvu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Valdis Blūzma
 • Lai Bībele būtu pieejamа
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: H. Grīnberga
 • Būt iecietīgiem
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 8 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Informē «Lietuvos Rytas»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Raimonds Garenčiks
 • «Palikšu partijā»
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 13. janvāris, Nr. 9 - Autors: Viestarts Gailītis, Arvīds Dauders
 • «Tās galvenokārt ir Padomju Savienības problēmas…»
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 13. janvāris, Nr. 9 - Autors: Arnis Šablovskis
 • «Nezinu, kā sadzīvosim…»
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 13. janvāris, Nr. 9 - Autors: Māra Kiope
 • Deputāti atstāj «smilšu kasti»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 15. janvāris, Nr. 12 - Autors: Rūdolfs Vīksniņš
 • Ievērībai!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 15. janvāris, Nr. 12
 • «Viskalis» sāk tirgoties
  «Rīgas Balss», 1990. gada 15. janvāris, Nr. 12 - Autors: Laimdota Konce
 • Preses konferencē
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. janvāris, Nr. 10 - Autors: Viestarts Gailītis