Semantic search

No Barikadopēdija
 • Likuma spēks un nespēks
  - Autors: J. Strautmanis
 • Vienā laivā
  - Autors: Iļja Gerčikovs, K. Svilpe
 • Latvijas PSR Valsts dabas aizsardzības komiteja ziņo:
 • Vārdi, kuriem uzticas
  - Autors: LATINFORM, Valentīns Semjonovs, Uldis Pāže
 • Atklāt līderu rezervi
  - Autors: R. Ivarsons
 • Uzticība — par uzticību
 • Latvijas PSR Ministru Padomē
 • Dekrēts par Staļina vārda noņemšanu
  - Autors: TASS
 • Vēl par latviešu valodu
  - Autors: K. Brīvība
 • Latvijas PSR darbaļaužu Internacionālās frontes dibināšanas kongress
  - Autors: LATINFORM
 • Ar konkrētu darbu sekmēt pārbūvi
  - Autors: LATINFORM
 • A. Belaičuka referāts
  - Autors: Anatolijs Belaičuks
 • Problēmas otra puse
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Tāpēc mēs netopam labāki jeb Realitātes vētījot
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Interfronte ir gatava sadarboties
  - Autors: LATINFORM
 • Kad īlens izlīdis no maisa
  - Autors: Māris Mednis
 • Lai būtu vieglāk strādāt
  - Autors: Uldis Briedis, Kolektīvā vēstule, Ieva Raiskuma, Vitauts Ļūdēns, Pēteris Kozulis, Ruta Kozule, R. Evalds, Jēkabs Siliņš, Jānis Braunbergs, Rozīšu ģimene, Andris Muciņš
 • Partijai, padomju tautai
  - Autors: PSKP Centrālā Komiteja
 • Vai ir vērts izvirzīt kandidātu?
  - Autors: Māris Steins, Ralfs Bruners
 • Vēlreiz par Latgali un latgaliešiem
  - Autors: Jānis Pujats
 • Vārdu lūdz strēlnieks
  - Autors: Vilnis Stinkulis, Edīte Sondoviča, M. Bremze, V. Gļezerova, I. Romanovska, M. Caune, I. Peika
 • Tagad skaidrāk redzam savu ceļu
  - Autors: Benita Brila
 • Glezniņas parlamentārieša piezīmju kladē
  - Autors: Gints Jansons
 • Pie Skaļupes klusajiem ūdeņiem
  - Autors: Guntis Rozenbergs
 • Kandidātu izvirzīšana beigusies. Apkoposim rezultātus?
  - Autors: LATINFORM
 • Tikšanās pirms kongresa
 • Lai lietas nebūtu lielākas par vārdiem
  - Autors: Benita Brila
 • a. k. 4
 • 300 izšķīra vairāku desmittūkstošu vietā
  - Autors: Ilmārs Bišers, Andris Plotnieks, Juris Bojārs, Edgars Meļķisis
 • Priekšvēlēšanu sapulču jautājumā
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums. Projekts. Par Latvijas PSR Valodu likuma spēkā stāšanās kārtību
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valodu likums. Projekts
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Nezaudēsim modrību vēlēšanās!
  - Autors: Jāzeps Brencis
 • Raiti riti sapulce?
  - Autors: Zenta Briede
 • PSRS tautas deputātu kandidātu reģistrēšana
 • Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējā kongresā
 • Par pārbūvi — bez kompromisiem. Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējais kongress
  - Autors: LATINFORM
 • RPI LTF nodaļas dibināšanas konferences rezolūcija par A. VOSA darbību Latvijā 1966.–1984. gadā
  - Autors: RPI LTF NODAĻA
 • Vai sapulce bijusi likumīga?
 • Vecie parādi pirms jaunām vēlēšanām
  - Autors: Kārlis Šadurskis
 • DzER loma priekšvēlēšanu kampaņā
  - Autors: Ralfs Bruners
 • Kā pāriesim no deklarativitātes uz konkrētību? Projekts un perspektīvas (1)
  - Autors: Ojārs Bušs
 • Kā pāriesim no deklarativitātes uz konkrētību? Projekts un perspektīvas (2)
  - Autors: Ojārs Bušs
 • «Būšu inženieris mehāniķis»
  - Autors: Uldis Briedis, Inese Kalveite
 • Putna brīvība latviešu valodai
  - Autors: Raimonds Baltakmens
 • 31 kandidāts vēlēšanu biļetenā
  - Autors: Māris Steins
 • Par Latvijas Kultūras fonda un Latvijas Tautas frontes sadarbību un dažām kultūrdarba realitātēm
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), Latvijas Kultūras fonds
 • Kāds būs Valodu likums?
  - Autors: Inta Brikere, V. Ozoliņa, A. Arāja, D. Arājs, A. Veidemanis, M. Tomšēvics, R. Bērziņa, I. Pomaskova, V. Ziemelis
 • Apsardzē vai goda sardzē?
  - Autors: Zenta Briede
 • Uz LPSR Žurnālistu savienības ārkārtējo kongresu atskatoties
  - Autors: Viktors Avotiņš, Edvīns Inkēns, Latvijas PSR Žurnālistu savienība, Latvijas Žurnālistu savienība
 • Interesants priekšlikums
  - Autors: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)
 • «Mēs gribam…»
  - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Trešās zvaigznes atdzimšana
  - Autors: Inese Kalveite
 • «Vox populi...»?
  - Autors: Ieva Zvīdre, Ojārs Jansons
 • Esmu
  - Autors: B. Latkovskis
 • Nesaprotu,
  - Autors: Anastasija Ruskule
 • I sadaļā
  - Autors: Gunvalds Šķēle
 • Rēzeknes
  - Autors: Juris Saukāns
 • Laikrakstā
  - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Iepazinies
  - Autors: Andris Līgotnis
 • Latviešu valodas aizsardzībai
  - Autors: Latvijas PSR Radošo savienību Kultūras padome
 • Centrālajai vēlēšanu komisijai
 • Vai tā ir demokrātijas paraugstunda?
  - Autors: Andrejs Ručs
 • Latviešu valodas speciālistiem un lietotājiem
  - Autors: Juris Borzovs
 • Gaidām atbildi
  - Autors: A. Meijers, V. Midzenis, U. Camanis, J. Alksne
 • Ceļā uz latviešu valodu kā valsts valodu
  - Autors: Dzintra Hirša
 • Deputāta kandidāta Jāņa Petera protests
  - Autors: Jānis Peters
 • Bez avansa priekšdienām
  - Autors: Uldis Briedis, Inese Kalveite
 • Par republikas Augstākās Padomes lēmuma projektu "Par Latvijas PSR Valodu likuma spēkā stāšanās kārtību"
 • «Dievs, Tava zeme deg!»
  - Autors: Ingrīda Rumbēna
 • Arhitekts Gunārs Birkerts Rīgā — ar iespējamu turpinājumu
  - Autors: Jānis Dripe
 • Par valodu, tautu un Valodu likumu
  - Autors: Ilmārs Lazovskis
 • ...vēl nav gatava... jeb Vēl pirms manifestācijas
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • PSKP CK plēnums
  - Autors: TASS
 • Stingrā līnija
  - Autors: Vladimirs Rudojs
 • Savā zemē valdīt pašiem
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Aldona Svirbutavičūte
 • LĒMUMS par Latvijas PSR Likuma par valsts valodu spēkā stāšanās kārtību
  - Autors: Latvijas Tautas fronte (LTF)
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas LIKUMS par valsts valodu. Projekts
  - Autors: Latvijas Tautas fronte (LTF)
 • Kauns, pazemojums, bezcerība
  - Autors: Uldis Briedis, Ligita Liepa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Kāds būs Valodu likums?
  - Autors: Inta Brikere, Kolektīvā vēstule, Aneta Bogdanoviča, Edgars Bogdanovičs, Ausma Gintere
 • Latvijas Ebreju kultūras biedrība protestē
  - Autors: V. Kričevskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Rimma Razmitlavičūte
 • Garantēt latviešu valodai pienācīgas tiesības
  - Autors: Latvijas PSR Žurnālistu savienība
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Visiem Daugavpils studējošajiem jauniešiem! Visiem Daugavpilī studējošajiem jauniešiem! Visiem Daugavpils jaunajiem speciālistiem!
  - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Vispirms - balsošana, tad - vēlēšanas
  - Autors: Vladislavs Podnieks
 • Cienījamie Bauskas rajona iedzīvotāji!
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Vai viegli dzīvot demokrātijā?
  - Autors: Inese Kalveite, Antons Seiksts
 • Latviešu valodas statuss kā pārkārtošanās sastāvdaļa
  - Autors: Dainis Zariņš
 • Centrālās vēlēšanu komisijas ziņojums par PSRS tautas deputātu vēlēšanu rezultātiem 1989. gadā
  - Autors: TASS
 • Kāds būs Valodu likums?
  - Autors: Inta Brikere, Kolektīvā vēstule
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Ģintare Adomaitīte
 • Kas uzvar atkārtotā balsošanā?
  - Autors: Vladislavs Podnieks
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejai, LPSR Ministru Padomei
  - Autors: Pēteris Laķis
 • Vai Rīgā ir vajadzīgs hospitālis?
  - Autors: Inese Kalveite, Māra Zaļoksne
 • ZIŅOJUMS par PSRS tautas deputātu vēlēšanu rezultātiem Latvijas PSR 1989. gada 26. martā
 • Rīt Rīgā - atkārtota balsošana
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Mīkols Sakavičs
 • «Mēs runāsim latviski...»
 • Mums vajadzīgi ķīmiķi ekologi
  - Autors: I. Vītiņa
 • Ziņojums par atkārtotās balsošanas rezultātiem
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Šalkauskiene
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ziņojums par reģistrētajiem PSRS tautas deputātu kandidātiem atkārtotām vēlēšanām 1989. gada 14. maijā
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likums. Projekts. Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas iedzīvotāju dabiskā pieauguma problēma
  - Autors: K. Brīvība
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Henrika Valuckaite
 • Talka Dzegužkalnā
  - Autors: Inese Kalveite, Armands Puče
 • Tas putns ceļas un vēlreiz dziedās
  - Autors: Mersede Salnāja
 • LTF Domes valdes aicinājums
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • «Tam es nevaru piekrist...»
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Latvijas Juristu biedrības aicinājums visiem Kuldīgas 711. teritoriālā vēlēšanu apgabala vēlētājiem
  - Autors: Latvijas Juristu biedrība
 • Latvijas Kultūras fonda prezidija aicinājums
  - Autors: Latvijas Kultūras fonds
 • Valodnieku viedoklis
  - Autors: Dzintra Hirša, Valentīna Skujiņa, Jānis Valdmanis
 • Rīt Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti lems savas tautas valodas likteni
  - Autors: Artis Mudelis, Ieva Upleja, Kristīne Vilkāja, Dace Aizpuriete, Ieva Rietuma, Ilze Bērziņa, Iveta Tomsone
 • Mītiņš ostā
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Būt vai nebūt?
  - Autors: Valentīna Skujiņa
 • Juristu biedrībā
  - Autors: Latvijas Juristu biedrība
 • Valodu likumam — materiālu nodrošinājumu
  - Autors: LATINFORM
 • Dzimto valodu aizstāvēs valsts
  - Autors: Pēteris Vilcāns
 • Ceļamaizes vietā
  - Autors: Benita Brila
 • Valodu likums ir arī tautas dzīvības aizstāvēšanas likums
 • VALODU LIKUMA PAMATĀ – SADARBĪBU UN KONSOLIDĀCIJU. Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja Viļņa BREŠA referāts
  - Autors: Vilnis Edvīns Bresis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Valodu likuma pamatā – sadarbību un konsolidāciju. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja Anatolija GORBUNOVA referāts
  - Autors: Anatolijs Gorbunovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Daiva Rinkevičūte
 • INFORMATĪVAIS ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu
  - Autors: LATINFORM
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pirmā sekretāra Jāņa VAGRA runa
  - Autors: Jānis Vagris
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (1)
  - Autors: LATINFORM
 • Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju (1)
  - Autors: LATINFORM
 • PSKP CK ģenerālsekretāram, PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam Mihailam Gorbačovam
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome), PSRS tautas deputāti
 • Latvijas Tautas frontes Domes rezolūcija
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (1)
  - Autors: LATINFORM
 • Par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu republikas iedzīvotājiem Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja deputāta Viļņa BREŠA referāts
  - Autors: LATINFORM, Vilnis Edvīns Bresis
 • Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Par Latvijas PSR likuma projektu «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu» un par Latvijas PSR Valodu likuma projektu. Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija priekšsēdētāja deputāta Anatolija GORBUNOVA referāts
  - Autors: LATINFORM, Anatolijs Gorbunovs
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Dažas stundas Zaķusalas karalistē
  - Autors: Lilita Bambelovska
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas VALODU LIKUMS
 • Domājot par galveno
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Atklāta vēstule Eināram Repšem un Jurim Dobelim
  - Autors: Ģ. Krūmiņš, B. Jostsone
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam, PSRS aizsardzības ministram D. Jazovam
  - Autors: PSRS tautas deputāti
 • Vai kārtējās mācības?...
  - Autors: Inese Kalveite
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Komponists. Bez tiesībām stāvēt malā
  - Autors: Āris Jansons
 • Piebilde atklātai vēstulei
  - Autors: Inese Kalveite
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (3)
  - Autors: LATINFORM
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Sigita Urbonavičūte
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Cīņa par tiesībām dzīvot Dzimtenē
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Revaitiene
 • Ziņojums par PSRS tautas deputātu atkārtoto vēlēšanu rezultātiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 1989. gada 14. maijā
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS tautas deputāti no Latvijas
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Svētdiena,
  - Autors: Māra Kiope
 • Tautas deputātu kongresa translācija
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Eve Osa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Vids Rahļavičs
 • Valodas stūrītis
  - Autors: Oskars Vanags
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  - Autors: Āris Jansons
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Mari Karlsone
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kazimirs Budris
 • Pārskats par mēnesi Amerikā
  - Autors: Gunta Šenberga
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Visiem LTF biedriem!
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Lai palīdzētu mazākumtautībām Latvijā
  - Autors: Jakovs Pliners
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja deputāta A. Gorbunova runa
  - Autors: Anatolijs Gorbunovs
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Politinformācija visai valstij
  - Autors: P. Aivars
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Arvīds Dravnieks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Pireta Puka
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Henrika Valuckaite
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Arvīds Dravnieks
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Kas ietekmē valsts valodas apgūšanu?
  - Autors: Vilnis Našenieks
 • Maskas ir norautas
  - Autors: «Za rodinu», laikraksts
 • Parunāsim par armiju
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • LĻKJS CK birojam
  - Autors: Juris Margēvičs, U. Bārbalis, J. Riza, J. Ozola, I. Lukosjus, A. Meteļska, I. Saulīte, A. Savko, I. Krastiņa, E. Olšteins, G. Getliņš
 • Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja deputāta V. E. Breša runa
  - Autors: Vilnis Edvīns Bresis
 • Nē – šovinismam un šķeltniekiem!
  - Autors: Eižens Silmanis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Šalkauskiene
 • Domas dalās
  - Autors: Inga Helmane
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Marko Kadaniks
 • Latviešu valodas liktenis: tikai likumā?
  - Autors: J. Zeļonka
 • Sholastiskā diskusija...
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Gunārs Press
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Vlads Rakštjalis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Ingrida Eilande
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Par patiesību vēlēšanās
  - Autors: Dzintra Tone
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Indreks Svēde
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Vajadzīgs vienots tirgus
  - Autors: Mihails Bronšteins
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Ingrida Eilande
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Slepenie protokoli – šantāžas līdzeklis?
  - Autors: Juris Prikulis
 • Starptautiska konference Tallinā nosoda Hitlera—Staļina paktu
  - Autors: Juris Prikulis
 • Federatīva savienība
  - Autors: N. Mihaļeva, S. Papidze
 • Kurss — impērijas saglabāšana?
  - Autors: Vilis Seleckis
 • «Modelē un piegriež» mediķi
  - Autors: Inese Kalveite
 • Ko ņemsim vērā?
  - Autors: Jānis Kalnenieks
 • PSRS tautas deputātiem – balsstiesības Latvijā
  - Autors: Ivars Redisons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Vineta Vizule
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Rēta Sāra
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Vlads Vaļikevičs
 • Republikas saimnieciskās patstāvības problēmas
  - Autors: Arnis Kalniņš
 • Latviešu valodas un literatūras draugam —
  - Autors: Aina Blinkena
 • Republikas saimnieciskās patstāvības problēmas
  - Autors: Arnis Kalniņš
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes LĒMUMS Par biedra I. Daudiša ievēlēšanu par Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija sekretāru
 • Priekšlikumu sagatavošanai Latvijas PSR Konstitūcijas jaunās redakcijas un vēlēšanu likuma projektu izstrādāšanai izveidotās darba grupas locekļa LVU profesora juridisko zinātņu doktora PSRS tautas deputāta A. PLOTNIEKA koreferāts
  - Autors: Andris Plotnieks
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Informatīvais ziņojums
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas PSR 11. sasaukuma Augstākās Padomes 12. sesijas sēžu vadītājam b. J. Vagrim
  - Autors: Uldis Briedis, Pēteris Videnieks, Ziedonis Antapsons, V. Zemnieks, P. Ždanovičs
 • Latvijas PSR tieslietu ministra PSRS tautas deputāta V. SKUDRAS referāts
  - Autors: Viktors Skudra
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par to seku politisko un tiesisko novērtējumu, kādas Latvijai izraisīja 1939. - 1940. gadā starp PSRS un Vāciju noslēgtās vienošanās
 • Par darbu, ko veic PSRS Tautas deputātu kongresa izveidotā komisija PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politiskai un tiesiskai novērtēšanai
  - Autors: LATINFORM, Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Ullars Borns
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Selkauskiene
 • Mūsu viedoklis
  - Autors: Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
 • Vārddevības jeb Pa kādas diskusijas pēdām
  - Autors: Dzintra Hirša
 • Latviešu strēlnieku apvienības (LSA) domes valdes paziņojums
  - Autors: Latviešu strēlnieku apvienība
 • Latvijas suverenitāte un 31. maija aicinājums
  - Autors: Jānis Škapars
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas LIKUMS par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem
  - Autors: Anatolijs Gorbunovs, Imants Daudišs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Eve Oza
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Laima Žemuliene
 • Kongress vai Augstākā Padome?
  - Autors: Ilmārs Bišers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irēna Šalkauskiene
 • Gunārs Birkerts: «Es pats radu formas»
  - Autors: Inta Lehmusa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Aita Ota
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Reins Spics
 • Ko mums nozīmē atzīt līgumu par nelikumīgu?
  - Autors: Jurijs Jemeļjanovs
 • Vakar
  - Autors: Āris Jansons, Uldis Briedis
 • No Baltijas padomes (ITF, LTF, «Sajūdis») AICINĀJUMA «Baltijas ceļš»
  - Autors: Baltijas Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Par to, kas katram pienākas
  - Autors: Juris Laksovs
 • Baltkrievijas PSR, Krievijas PFSR, Ukrainas PSR augstāko padomju deputātiem
  - Autors: Baltiešu un slāvu kultūras attīstības un sadarbības biedrība
 • Savu akmeni no pieminekļa prasu atpakaļ!
  - Autors: Jānis Vahers
 • Vai priekšroka intuīcijai?
  - Autors: Ivars Redisons
 • Aglonas atgriešanās
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Igaunijā,
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Tikai skaidrībā, tikai principialitātē
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • «Baltijas ceļš»
 • «...ziedu laikus piedzīvot»
  - Autors: Ināra Egle
 • Mēs zinām savu ceļu!
  - Autors: Uldis Briedis, Imants Prēdelis, Atis Ieviņš
 • Meistarstiķis
  - Autors: Arnolds Markss
 • Tā nu ir noticis
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Svēttirgus?
  - Autors: Jānis Vahers
 • No augšas raugoties
  - Autors: Aivars Liepiņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
 • Tikai tā!
  - Autors: Ieva Zvīdre
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Latvijas Juristu biedrība
  - Autors: Imants Lastovskis
 • Baltijas dzīvības ceļā
  - Autors: Talita Žukovska
 • Pateicība
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Москва, ЦК КПСС
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), PSRS tautas deputāti, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti
 • Kādas biogrāfijas turpinājums
  - Autors: Inta Kārkliņa
 • Vai šķelšanās?
  - Autors: Andris Ķesteris
 • PSKP CK paziņojums par stāvokli Baltijas padomju republikās
  - Autors: PSKP CK
 • Ilgvars Spilners: — Redzēt paša acīm
  - Autors: Āris Jansons, Zigurds Mežavilks
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā sakarā ar PSKP CK paziņojumu par stāvokli Baltijas padomju republikās
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Par pašapziņu, kurai meli nelīp klāt
  - Autors: Benita Brila, S. Kalniņa
 • LATVIJAS TAUTAI!
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), PSRS tautas deputāti, LPSR AP deputāti
 • Vienotiem
  - Autors: Inese Kalveite
 • Baltijas kara apgabala mācību centra virsnieku vēstule aicinājums Baltijas republiku sabiedrībai
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tomass Sildams
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Telefonaptauja
 • PSKP CK 26. augusta paziņojuma sakarā
  - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Latvijas sporta un fiziskās kultūras aktīva rezolūcija
 • Mēs tāles sniegsim!
  - Autors: Vitālijs Teivāns
 • Mēs zinām savu ceļu!
  - Autors: Māra Kiope
 • Pilnīgi pretēji republikas dzīves realitātēm
  - Autors: LPSR Valsts kultūras komiteja
 • Latvijas Vides aizsardzības kluba aicinājums
  - Autors: Vides aizsardzības klubs (VAK)
 • Vai jaunu ielāpu svinēšana?
  - Autors: Juris Laksovs
 • Informatīvais ziņojums
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Būsim vienoti!
  - Autors: Latvijas Lauksaimnieku savienība, Latvijas Kolhozu padome
 • Aicinājums republikas komunistiem un visiem darbaļaudīm sakarā ar PSKP CK paziņojumu «Par stāvokli Baltijas padomju republikās»
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Brīvību rīt ne vēlāk kā uz brokastu laiku!
  - Autors: Juris Bojārs
 • Igaunijas un Latvijas Tautas frontu un Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» Baltijas padomes Aicinājums Padomju Savienības tautām
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram Peresam de Kueljara kungam
  - Autors: «Sajūdis», Igaunijas Tautas fronte, Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Atklāta vēstule Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Juridiskās daļas vadītājam b. A. Krūmiņam
  - Autors: Dzintra Hirša, Valentīna Skujiņa, Ojārs Bušs, Jānis Valdmanis
 • ATPREČOT — vai šis vārds mums nepieciešams?
  - Autors: Aina Blinkena
 • Kāda būsi, divpadsmitā c?
  - Autors: Uldis Briedis, Andris Eglītis, Aleksandrs Matulis
 • Neatkarīgā, neoficiālā vai neizdevīgā...?
  - Autors: Ināra Egle
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Mari Karlsone
 • Vajadzīga alternatīva domāšana
  - Autors: Juris Laksovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Laima Lingiene
 • Aicina Krievijas latviešu biedrība
  - Autors: Austra Boļševica
 • Pa Latvijas suverenitātes ceļu
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Latviešu strēlnieku apvienības viedoklis
  - Autors: Latviešu strēlnieku apvienība
 • Latvijas PSR Radošo savienību kultūras padomes paziņojums
  - Autors: Latvijas PSR Radošo savienību Kultūras padome
 • Kurp ej, Tautas fronte!
  - Autors: Ilmārs Bišers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Eve Osa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Latvijas Tautas frontes Statūti. Projekts
  - Autors: Latvijas Tautas fronte (LTF)
 • Ukrainas PSR. Nodibināta Tautas fronte
 • Moldāvijas PSR. Komisijas darba pirmais cēliens
 • Latvijas Tautas frontes Programma. Projekts
  - Autors: Tālavs Jundzis, Viktors Avotiņš, Arnis Kalniņš, Jānis Freimanis, Arnolds Klotiņš, Jānis Škapars, Vladlens Dozorcevs, Ivars Godmanis, Pēteris Laķis, Visvaldis Lācis, Valdis Šteins, Jānis Dinevičs, Ojārs Kehris, Andrejs Krastiņš, Māris Grīnblats, Juris Rozenvalds, Mārtiņš Grigulis, Ints Upmacis
 • Prezidents Jānis Čakste
 • PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam M. Gorbačovam, Latvijas PSR Augstākajai Padomei, Lietuvas PSR Augstākajai Padomei, Igaunijas PSR Augstākajai Padomei
  - Autors: Baltijas Padome
 • Lēmums par sadarbību ekonomikā
  - Autors: Baltijas Padome
 • Baltijas Padomes komunikē
 • Deklarācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstisko nedalāmību
  - Autors: Baltijas Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Anneli Reigasa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Sigita Urbonavičūte
 • Dainis Īvāns: tik ar prātu uzvarēsim tumsu
  - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tomass H. Līrs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Vids Rahļavičs
 • Turēsim īkšķus!
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Žurnālistu un redakciju ievērībai
  - Autors: LTF Informācijas centrs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Pireta Puka
 • Pret vēstures gaitu
  - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Tas nepaliek tikai uz papīra
  - Autors: Ieva Strazdiņa, Juris Zēbergs
 • Lata vērtība
  - Autors: Oļģerts Krastiņš
 • Tautas frontes dzimšanas dienā
  - Autors: Vilnis Zariņš
 • «Mēs bijām bagāti ar to laiku»
  - Autors: Juris Laksovs, Armands Puče
 • Ne tikai lai interesētos
  - Autors: Jānis Kalnenieks
 • Mieru atnest dvēselei
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Pilnvērtīgi — tas nozīmē intensīvi
  - Autors: Inta Lehmusa
 • Jautājumā par «pozīciju»
  - Autors: Juris Laksovs
 • LOK nostāja
  - Autors: Vilnis Baltiņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Revaitiene
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Ingrida Bilante
 • Pirmās pēckongresa sēdes protokols
  - Autors: Ināra Egle
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Pireta Puka
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Gernika Valiskaite
 • Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Padomes valdes paziņojums
  - Autors: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)
 • «Boris, ti ņe prav!»
  - Autors: Juris Laksovs
 • «Gorbijs» un...
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Paziņojums presei un citiem masu informācijas līdzekļiem
  - Autors: Boriss Jeļcins
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Marts Rīkoja
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Virgīnijs Geavjanis
 • Vai jābūt tādam institūtam?
  - Autors: Inese Vaidere
 • Kas jauns Maskavas parlamentā?
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Prātīgs politiķis nekad nesaka «nē»
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Histērijas vairs nav
  - Autors: Inese Kalveite
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (1)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (2)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (3)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Indreks Švēdens
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Edmunds Gonusausks
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (4)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • Garantēt ekonomisko suverenitāti
  - Autors: LATINFORM, S. Prokošenko, Vilnis Edvīns Bresis
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (5)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (6)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (7)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • Ko nesīs mums šis laiks
  - Autors: Jānis Dripe
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (8)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • Dažas pārdomas 18. novembra priekšvakarā (1)
  - Autors: Indulis Ronis
 • Aicinājums tautai
  - Autors: Alberts Bels
 • Par Latvijas PSR Augstākās Padomes komisijas darbu
  - Autors: LATINFORM
 • Latvijas neatkarības idejas atbalstītājiem
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Rēta Sāre
 • "Visā pārējā Vācijā — viss mierīgi..."
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Dažas pārdomas 18. novembra priekšvakarā (2)
  - Autors: Indulis Ronis
 • Dažas pārdomas 18. novembra priekšvakarā (3)
  - Autors: Indulis Ronis
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja LĒMUMS par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas locekļa biedra A. Rubika vēstuli Latvijas Komunistiskās partijas CK birojam un PSKP CK Politbirojam
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Illars Borns
 • Latvijas tautas atklāta vēstule Mihailam Gorbačovam un Džordžam Bušam
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Revaitiene
 • Memorands PSRS tautas deputātiem
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas birojam, PSKP CK Politbirojam no Latvijas Komunistiskās partijas CK locekļa ALFRĒDA RUBIKA
  - Autors: Alfrēds Rubiks
 • Top jauna zinātnes vadības koncepcija
  - Autors: Ieva Strazdiņa
 • Uzticība uzplečiem?
  - Autors: Vilnis Keris
 • Latvijas Zinātņu akadēmija! Latvijas Medicīnas akadēmija?
  - Autors: Jānis Stradiņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tomass Līvs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Sigita Urbanovičūte, V. Ščiavinskis
 • Aicinājums Latvijas komunistiem
 • Lasītāju zināšanai
 • Komjauniešu vadītāj Aivar Rauam, atbildi uz trim jautājumiem!
  - Autors: Tenu Vare
 • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības LIKUMS Par Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR ekonomisko patstāvību
  - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Latvijas deputātu apspriede
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Daiva Rinkevičūte
 • Kas jauns Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā?
  - Autors: Viestarts Gailītis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Reins Spics
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Heinrika Vaļickaite
 • Maskava. Pirms kongresa
  - Autors: Āris Jansons
 • Otrdien
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • ESIET SAUDZĪGI, CILVĒKI!
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Pēdējā intervija
  - Autors: Vitālijs Portņikovs
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Andrejs Saharovs
  - Autors: Jānis Stradiņš, Andris Krēsliņš, R. Bebre
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Telegramma no PSRS Tautas deputātu II kongresa
 • Dažas piezīmes slepenā papildprotokola lietā
  - Autors: Bonifācijs Daukšts
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Eve Oza
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Latvija un VDK. Turpmākais iespēju ceļš
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • «..un tad uzzināsi, kas īstenībā taisa «Labvakaru».»
  - Autors: Ināra Egle
 • Kam lai šodien ticam?
  - Autors: Juris Zaķis
 • Vai Ameriku atklājis biedrs Kolumbs?
  - Autors: Inga Helmane
 • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Tautas deputātu kongresa LĒMUMS Par PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Marko Kadaniks
 • Peldēties - uz poliklīniku...
  - Autors: V. Rudojs
 • Vai vismazākais no ļaunumiem?
  - Autors: Natālija Maksimova
 • Par Angliju, Latviju, mūziku un sevi
  - Autors: Guntars Pupa
 • Aizmirsto atceroties
  - Autors: A. Ruba
 • Albums dāvanai
  - Autors: LATINFORM
 • Kā novērst benzīna aizplūdi?
  - Autors: A. Zemītis
 • Rumānijā: dzīve ievirzās normālās sliedēs
 • Dažādas domas, dažādi priekšlikumi
  - Autors: A. Sēne
 • Jautājumā par «putnu tiesībām»
  - Autors: Jevgeņijs Vološins
 • Jaungada «dāvana» poļiem
 • Latviešu strēlnieku piemiņas diena
  - Autors: Mārīte Caune
 • Sakarā ar partijas demokratizāciju
  - Autors: Valfrīds Ozoliņš
 • F. Miterāns ierosina izveidot Eiropas konfederāciju
 • Esiet laimīgi Jaunajā gadā!
  - Autors: Alfrēds Rubiks
 • Nevis likvidēt, bet pilnveidot
  - Autors: M. Popovs
 • Par LSDSP — «Lai top!»
  - Autors: M. Augstmane, A. Veisbārdis
 • Latvijas igauņu biedrība
  - Autors: Latvijas Igauņu biedrība
 • Apgūsim Latvijas kultūras vēsturi
  - Autors: A. Elmere
 • Tīra izteka—tīra delta
  - Autors: B. Petkēviča
 • Vara, sirdsapziņa, laiks
  - Autors: Aigars Jirgens
 • Latvijas PSR Ministru Padomē
 • 300 gadu latviešu Bībelei
  - Autors: Ojārs Zanders
 • Īstenības stunda
  - Autors: Kārlis Gailītis
 • Kā piedzima runātīgais Latvijas Radio?
  - Autors: Jāzeps Ločmelis
 • Muzejs — nacionālā bagātība
  - Autors: H. Grīnberga
 • Projekts. Latvijas PSR Augstākās Padomes DEKLARĀCIJA
  - Autors: Latvijas Republikas Augstākā Padome (LR Augstākā Padome, LR AP)
 • Vēlreiz par kompetenci
  - Autors: V. Vasjučenko
 • Audzināšana ar naidu?
  - Autors: G. Burovs
 • Godinot dzīvos un kritušos
  - Autors: Jānis Kušķis
 • Bez virsraksta
  - Autors: Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
 • Kalpot tautai, konsolidējot spēkus
  - Autors: V. Semjonovs
 • Par izdevniecības darbību
 • Brīvību Brīvības piemineklim!
  - Autors: Sigizmunds Timšāns, Jānis Lerhs
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā
 • Dvēseles gaišumam un mieram
  - Autors: Aija Cālīte
 • Šomēnes — Latvijas Jaunatnes Saeimas dibināšana!
  - Autors: Latvijas Jaunatnes Saeima
 • Pamestība
  - Autors: A. Hofrāte
 • Raņica informē
 • Vēstules no skaitļotāja
  - Autors: S. Špungins
 • Saspīlēts stāvoklis Bulgārijā
 • PSRS Finanšu ministrijā
 • Čehoslovākija maina politiskos orientierus
 • Vai dialogam ir alternatīva?
  - Autors: Mihails Afremovičs
 • Jūs iegūsiet atveseļotu vidi...
  - Autors: A. Juhansons
 • Demokratizēt partijas vēlēšanas
  - Autors: Nikolajs Jaņšins
 • Mums ir vajadzīgi spoži meistari
  - Autors: Jānis Danoss
 • Parunāsim par īpašumu...
  - Autors: Nikolajs Vēženieks
 • PSRS ekonomika skaitļos
 • Par mūsu vēsturi — Stokholmas teātris
  - Autors: H. Grīnberga
 • Vai pret Baltijas republikām tiks lietots spēks?
  - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Būs jāiet tālāk
  - Autors: Jānis Rimšāns
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Aicina "Svitanak"
 • 'Tikšanās ar žurnālistiem
  - Autors: Boriss Sebjakins
 • Plašas demonstrācijas VDR
 • «Birkas» un fakti
 • Par mums? Pret mums?
  - Autors: Aija Cālīte
 • Godājamie nākamās Latvijas Republikas iedzīvotāji!
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • LKKB informē
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Tenu Vare
 • Atbalsts demokrātiskiem pārkārtojumiem
  - Autors: Anna Kuprijenko
 • Telegramma redakcijai
 • Nomas darbuzņēmums—«likuma robežās»
  - Autors: Aleksandrs Olbiks
 • Kā rast kopsaucēju konsolidācijai
 • Par gatavošanos plēnumam
  - Autors: LATINFORM
 • Esam ar tevi, Lietuva!
  - Autors: Oļegs Zernovs
 • «Mikrofons - 89» - tā jau ir vēsture
  - Autors: Ilma Vilde, Ilmārs Znotiņš
 • Beidzot!
  - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Tiek izsludināts konkurss
 • Vai pie «Saktas» būs ziedu tirgus?
  - Autors: Irina Azarina
 • Trešdien,
  - Autors: Māra Kiope
 • Ar nākotnes perspektīvu
  - Autors: Valdis Blūzma
 • Lai Bībele būtu pieejamа
  - Autors: H. Grīnberga
 • Ceturtdien,
  - Autors: Lietuvas Telegrāfa aģentūra
 • Informē «Lietuvos Rytas»
  - Autors: Raimonds Garenčiks
 • Jauno ekologu pieredze
  - Autors: N. Ivanova
 • «Kabatā» un Anglijā
  - Autors: Aija Cālīte, Andris Eglītis
 • Būt iecietīgiem
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • «Nezinu, kā sadzīvosim…»
  - Autors: Māra Kiope
 • «Palikšu partijā»
  - Autors: Viestarts Gailītis, Arvīds Dauders
 • «Tās galvenokārt ir Padomju Savienības problēmas…»
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Deputāti atstāj «smilšu kasti»
  - Autors: Rūdolfs Vīksniņš
 • Ievērībai!
 • «Viskalis» sāk tirgoties
  - Autors: Laimdota Konce
 • Preses konferencē
  - Autors: Viestarts Gailītis