Semantic search

No Barikadopēdija
 • Ziņojums par reģistrētajiem PSRS tautas deputātu kandidātiem atkārtotām vēlēšanām 1989. gada 14. maijā
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likums. Projekts. Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Henrika Valuckaite
 • LTF Domes valdes aicinājums
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Tas putns ceļas un vēlreiz dziedās
  - Autors: Mersede Salnāja
 • Mītiņš ostā
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • «Tam es nevaru piekrist...»
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Valodu likumam — materiālu nodrošinājumu
  - Autors: LATINFORM
 • Būt vai nebūt?
  - Autors: Valentīna Skujiņa
 • Ceļamaizes vietā
  - Autors: Benita Brila
 • Latvijas Kultūras fonda prezidija aicinājums
  - Autors: Latvijas Kultūras fonds
 • Latvijas Juristu biedrības aicinājums visiem Kuldīgas 711. teritoriālā vēlēšanu apgabala vēlētājiem
  - Autors: Latvijas Juristu biedrība
 • Rīt Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti lems savas tautas valodas likteni
  - Autors: Artis Mudelis, Ieva Upleja, Kristīne Vilkāja, Dace Aizpuriete, Ieva Rietuma, Ilze Bērziņa, Iveta Tomsone
 • Dzimto valodu aizstāvēs valsts
  - Autors: Pēteris Vilcāns
 • Valodnieku viedoklis
  - Autors: Dzintra Hirša, Valentīna Skujiņa, Jānis Valdmanis
 • Valodu likuma pamatā – sadarbību un konsolidāciju. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja Anatolija GORBUNOVA referāts
  - Autors: Anatolijs Gorbunovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Daiva Rinkevičūte
 • INFORMATĪVAIS ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu
  - Autors: LATINFORM
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pirmā sekretāra Jāņa VAGRA runa
  - Autors: Jānis Vagris
 • VALODU LIKUMA PAMATĀ – SADARBĪBU UN KONSOLIDĀCIJU. Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja Viļņa BREŠA referāts
  - Autors: Vilnis Edvīns Bresis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Valodu likums ir arī tautas dzīvības aizstāvēšanas likums
 • Latvijas Tautas frontes Domes rezolūcija
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju (1)
  - Autors: LATINFORM
 • PSKP CK ģenerālsekretāram, PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam Mihailam Gorbačovam
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome), PSRS tautas deputāti
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (1)
  - Autors: LATINFORM
 • Par Latvijas PSR likuma projektu «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu» un par Latvijas PSR Valodu likuma projektu. Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija priekšsēdētāja deputāta Anatolija GORBUNOVA referāts
  - Autors: LATINFORM, Anatolijs Gorbunovs
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (1)
  - Autors: LATINFORM
 • Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Dažas stundas Zaķusalas karalistē
  - Autors: Lilita Bambelovska
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu republikas iedzīvotājiem Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja deputāta Viļņa BREŠA referāts
  - Autors: LATINFORM, Vilnis Edvīns Bresis
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas VALODU LIKUMS
 • Domājot par galveno
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Atklāta vēstule Eināram Repšem un Jurim Dobelim
  - Autors: Ģ. Krūmiņš, B. Jostsone
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam, PSRS aizsardzības ministram D. Jazovam
  - Autors: PSRS tautas deputāti
 • Vai kārtējās mācības?...
  - Autors: Inese Kalveite
 • Piebilde atklātai vēstulei
  - Autors: Inese Kalveite
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (3)
  - Autors: LATINFORM
 • Komponists. Bez tiesībām stāvēt malā
  - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Sigita Urbonavičūte
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Revaitiene
 • Ziņojums par PSRS tautas deputātu atkārtoto vēlēšanu rezultātiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 1989. gada 14. maijā
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS tautas deputāti no Latvijas
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Svētdiena,
  - Autors: Māra Kiope
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Eve Osa
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  - Autors: Āris Jansons
 • Tautas deputātu kongresa translācija
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 1. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 2. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 3. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 4. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 5. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 6. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 7. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Pārskats par mēnesi Amerikā
  - Autors: Gunta Šenberga
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Mari Karlsone
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kazimirs Budris
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 8. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja deputāta A. Gorbunova runa
  - Autors: Anatolijs Gorbunovs
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 9. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Visiem LTF biedriem!
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Politinformācija visai valstij
  - Autors: P. Aivars
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 10. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Henrika Valuckaite
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Arvīds Dravnieks
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 11. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Pireta Puka
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 12. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Arvīds Dravnieks
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 13. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Lēmumi un citi akti
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Kas ietekmē valsts valodas apgūšanu?
  - Autors: Vilnis Našenieks
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Parunāsim par armiju
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Maskas ir norautas
  - Autors: «Za rodinu», laikraksts
 • Nē – šovinismam un šķeltniekiem!
  - Autors: Eižens Silmanis
 • LĻKJS CK birojam
  - Autors: Juris Margēvičs, U. Bārbalis, J. Riza, J. Ozola, I. Lukosjus, A. Meteļska, I. Saulīte, A. Savko, I. Krastiņa, E. Olšteins, G. Getliņš
 • Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja deputāta V. E. Breša runa
  - Autors: Vilnis Edvīns Bresis
 • Domas dalās
  - Autors: Inga Helmane
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Marko Kadaniks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Šalkauskiene
 • Latviešu valodas liktenis: tikai likumā?
  - Autors: J. Zeļonka
 • Sholastiskā diskusija...
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Vlads Rakštjalis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Gunārs Press
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Ingrida Eilande
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Par patiesību vēlēšanās
  - Autors: Dzintra Tone
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Indreks Svēde
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Ingrida Eilande
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Federatīva savienība
  - Autors: N. Mihaļeva, S. Papidze
 • Kurss — impērijas saglabāšana?
  - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko ņemsim vērā?
  - Autors: Jānis Kalnenieks
 • Slepenie protokoli – šantāžas līdzeklis?
  - Autors: Juris Prikulis
 • Starptautiska konference Tallinā nosoda Hitlera—Staļina paktu
  - Autors: Juris Prikulis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Vineta Vizule
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • PSRS tautas deputātiem – balsstiesības Latvijā
  - Autors: Ivars Redisons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Rēta Sāra
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Vlads Vaļikevičs
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas PSR 11. sasaukuma Augstākās Padomes 12. sesijas sēžu vadītājam b. J. Vagrim
  - Autors: Uldis Briedis, Pēteris Videnieks, Ziedonis Antapsons, V. Zemnieks, P. Ždanovičs
 • Latvijas PSR tieslietu ministra PSRS tautas deputāta V. SKUDRAS referāts
  - Autors: Viktors Skudra
 • Priekšlikumu sagatavošanai Latvijas PSR Konstitūcijas jaunās redakcijas un vēlēšanu likuma projektu izstrādāšanai izveidotās darba grupas locekļa LVU profesora juridisko zinātņu doktora PSRS tautas deputāta A. PLOTNIEKA koreferāts
  - Autors: Andris Plotnieks
 • Informatīvais ziņojums
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par to seku politisko un tiesisko novērtējumu, kādas Latvijai izraisīja 1939. - 1940. gadā starp PSRS un Vāciju noslēgtās vienošanās
 • Par darbu, ko veic PSRS Tautas deputātu kongresa izveidotā komisija PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politiskai un tiesiskai novērtēšanai
  - Autors: LATINFORM, Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Selkauskiene
 • Mūsu viedoklis
  - Autors: Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
 • Vārddevības jeb Pa kādas diskusijas pēdām
  - Autors: Dzintra Hirša
 • Latvijas suverenitāte un 31. maija aicinājums
  - Autors: Jānis Škapars
 • Latviešu strēlnieku apvienības (LSA) domes valdes paziņojums
  - Autors: Latviešu strēlnieku apvienība
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Eve Oza
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Laima Žemuliene
 • Kongress vai Augstākā Padome?
  - Autors: Ilmārs Bišers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Aita Ota
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irēna Šalkauskiene
 • Gunārs Birkerts: «Es pats radu formas»
  - Autors: Inta Lehmusa
 • Ko mums nozīmē atzīt līgumu par nelikumīgu?
  - Autors: Jurijs Jemeļjanovs
 • Vakar
  - Autors: Āris Jansons, Uldis Briedis
 • No Baltijas padomes (ITF, LTF, «Sajūdis») AICINĀJUMA «Baltijas ceļš»
  - Autors: Baltijas Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Reins Spics
 • Vai priekšroka intuīcijai?
  - Autors: Ivars Redisons
 • Aglonas atgriešanās
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Igaunijā,
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Tikai skaidrībā, tikai principialitātē
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • «Baltijas ceļš»
 • Par to, kas katram pienākas
  - Autors: Juris Laksovs
 • Baltkrievijas PSR, Krievijas PFSR, Ukrainas PSR augstāko padomju deputātiem
  - Autors: Baltiešu un slāvu kultūras attīstības un sadarbības biedrība
 • Savu akmeni no pieminekļa prasu atpakaļ!
  - Autors: Jānis Vahers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
 • No augšas raugoties
  - Autors: Aivars Liepiņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Tikai tā!
  - Autors: Ieva Zvīdre
 • «...ziedu laikus piedzīvot»
  - Autors: Ināra Egle
 • Mēs zinām savu ceļu!
  - Autors: Uldis Briedis, Imants Prēdelis, Atis Ieviņš
 • Meistarstiķis
  - Autors: Arnolds Markss
 • Tā nu ir noticis
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Svēttirgus?
  - Autors: Jānis Vahers
 • Baltijas dzīvības ceļā
  - Autors: Talita Žukovska
 • Latvijas Juristu biedrība
  - Autors: Imants Lastovskis
 • Pateicība
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Par pašapziņu, kurai meli nelīp klāt
  - Autors: Benita Brila, S. Kalniņa
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā sakarā ar PSKP CK paziņojumu par stāvokli Baltijas padomju republikās
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Vienotiem
  - Autors: Inese Kalveite
 • LATVIJAS TAUTAI!
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), PSRS tautas deputāti, LPSR AP deputāti
 • Kādas biogrāfijas turpinājums
  - Autors: Inta Kārkliņa
 • Vai šķelšanās?
  - Autors: Andris Ķesteris
 • Москва, ЦК КПСС
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), PSRS tautas deputāti, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti
 • Ilgvars Spilners: — Redzēt paša acīm
  - Autors: Āris Jansons, Zigurds Mežavilks
 • PSKP CK paziņojums par stāvokli Baltijas padomju republikās
  - Autors: PSKP CK
 • Baltijas kara apgabala mācību centra virsnieku vēstule aicinājums Baltijas republiku sabiedrībai
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tomass Sildams
 • PSKP CK 26. augusta paziņojuma sakarā
  - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Telefonaptauja
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Mēs tāles sniegsim!
  - Autors: Vitālijs Teivāns
 • Latvijas sporta un fiziskās kultūras aktīva rezolūcija
 • Mēs zinām savu ceļu!
  - Autors: Māra Kiope
 • Aicinājums republikas komunistiem un visiem darbaļaudīm sakarā ar PSKP CK paziņojumu «Par stāvokli Baltijas padomju republikās»
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Vai jaunu ielāpu svinēšana?
  - Autors: Juris Laksovs
 • Informatīvais ziņojums
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Būsim vienoti!
  - Autors: Latvijas Lauksaimnieku savienība, Latvijas Kolhozu padome
 • Brīvību rīt ne vēlāk kā uz brokastu laiku!
  - Autors: Juris Bojārs
 • Igaunijas un Latvijas Tautas frontu un Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» Baltijas padomes Aicinājums Padomju Savienības tautām
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram Peresam de Kueljara kungam
  - Autors: «Sajūdis», Igaunijas Tautas fronte, Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Atklāta vēstule Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Juridiskās daļas vadītājam b. A. Krūmiņam
  - Autors: Dzintra Hirša, Valentīna Skujiņa, Ojārs Bušs, Jānis Valdmanis
 • Vajadzīga alternatīva domāšana
  - Autors: Juris Laksovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Laima Lingiene
 • Aicina Krievijas latviešu biedrība
  - Autors: Austra Boļševica
 • Pa Latvijas suverenitātes ceļu
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • ATPREČOT — vai šis vārds mums nepieciešams?
  - Autors: Aina Blinkena
 • Kāda būsi, divpadsmitā c?
  - Autors: Uldis Briedis, Andris Eglītis, Aleksandrs Matulis
 • Neatkarīgā, neoficiālā vai neizdevīgā...?
  - Autors: Ināra Egle
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Mari Karlsone
 • Latviešu strēlnieku apvienības viedoklis
  - Autors: Latviešu strēlnieku apvienība
 • Latvijas PSR Radošo savienību kultūras padomes paziņojums
  - Autors: Latvijas PSR Radošo savienību Kultūras padome
 • Kurp ej, Tautas fronte!
  - Autors: Ilmārs Bišers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Eve Osa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Prezidents Jānis Čakste
 • Ukrainas PSR. Nodibināta Tautas fronte
 • Latvijas Tautas frontes Statūti. Projekts
  - Autors: Latvijas Tautas fronte (LTF)
 • Moldāvijas PSR. Komisijas darba pirmais cēliens
 • Latvijas Tautas frontes Programma. Projekts
  - Autors: Tālavs Jundzis, Viktors Avotiņš, Arnis Kalniņš, Jānis Freimanis, Arnolds Klotiņš, Jānis Škapars, Vladlens Dozorcevs, Ivars Godmanis, Pēteris Laķis, Visvaldis Lācis, Valdis Šteins, Jānis Dinevičs, Ojārs Kehris, Andrejs Krastiņš, Māris Grīnblats, Juris Rozenvalds, Mārtiņš Grigulis, Ints Upmacis
 • Deklarācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstisko nedalāmību
  - Autors: Baltijas Padome
 • PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam M. Gorbačovam, Latvijas PSR Augstākajai Padomei, Lietuvas PSR Augstākajai Padomei, Igaunijas PSR Augstākajai Padomei
  - Autors: Baltijas Padome
 • Lēmums par sadarbību ekonomikā
  - Autors: Baltijas Padome
 • Baltijas Padomes komunikē
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Anneli Reigasa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Sigita Urbonavičūte
 • Dainis Īvāns: tik ar prātu uzvarēsim tumsu
  - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tomass H. Līrs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Vids Rahļavičs
 • Pret vēstures gaitu
  - Autors: Vilis Seleckis
 • Žurnālistu un redakciju ievērībai
  - Autors: LTF Informācijas centrs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Pireta Puka
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Turēsim īkšķus!
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • LOK nostāja
  - Autors: Vilnis Baltiņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Ingrida Bilante
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Revaitiene
 • Pirmās pēckongresa sēdes protokols
  - Autors: Ināra Egle
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Pireta Puka
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Gernika Valiskaite
 • Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Padomes valdes paziņojums
  - Autors: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)
 • «Boris, ti ņe prav!»
  - Autors: Juris Laksovs
 • «Gorbijs» un...
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Paziņojums presei un citiem masu informācijas līdzekļiem
  - Autors: Boriss Jeļcins
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Virgīnijs Geavjanis
 • Kas jauns Maskavas parlamentā?
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Marts Rīkoja
 • Prātīgs politiķis nekad nesaka «nē»
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Histērijas vairs nav
  - Autors: Inese Kalveite
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (1)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (2)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Indreks Švēdens
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Edmunds Gonusausks
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (3)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (4)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (5)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (6)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (7)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Latvijas neatkarības idejas atbalstītājiem
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • "Visā pārējā Vācijā — viss mierīgi..."
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Rēta Sāre
 • Par Latvijas PSR Augstākās Padomes komisijas darbu
  - Autors: LATINFORM
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (8)
  - Autors: T. Šavgulidze
 • Aicinājums tautai
  - Autors: Alberts Bels
 • Latvijas tautas atklāta vēstule Mihailam Gorbačovam un Džordžam Bušam
 • Memorands PSRS tautas deputātiem
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Illars Borns
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas birojam, PSKP CK Politbirojam no Latvijas Komunistiskās partijas CK locekļa ALFRĒDA RUBIKA
  - Autors: Alfrēds Rubiks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Irena Revaitiene
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja LĒMUMS par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas locekļa biedra A. Rubika vēstuli Latvijas Komunistiskās partijas CK birojam un PSKP CK Politbirojam
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Uzticība uzplečiem?
  - Autors: Vilnis Keris
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tomass Līvs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Sigita Urbanovičūte, V. Ščiavinskis
 • Aicinājums Latvijas komunistiem
 • Lasītāju zināšanai
 • Komjauniešu vadītāj Aivar Rauam, atbildi uz trim jautājumiem!
  - Autors: Tenu Vare
 • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības LIKUMS Par Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR ekonomisko patstāvību
  - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Daiva Rinkevičūte
 • Latvijas deputātu apspriede
  - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Kas jauns Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā?
  - Autors: Viestarts Gailītis
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 1. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 2. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Reins Spics
 • Maskava. Pirms kongresa
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 4. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Heinrika Vaļickaite
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. sekcijas debates 3
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Otrdien
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. sekcijas debates 1
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. sekcijas debates 2
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 5. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • ESIET SAUDZĪGI, CILVĒKI!
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Pēdējā intervija
  - Autors: Vitālijs Portņikovs
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Andrejs Saharovs
  - Autors: Jānis Stradiņš, Andris Krēsliņš, R. Bebre
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 8. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 9. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 10. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Latvija un VDK. Turpmākais iespēju ceļš
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Eve Oza
 • Dažas piezīmes slepenā papildprotokola lietā
  - Autors: Bonifācijs Daukšts
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Telegramma no PSRS Tautas deputātu II kongresa
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  - Autors: Āris Jansons
 • «..un tad uzzināsi, kas īstenībā taisa «Labvakaru».»
  - Autors: Ināra Egle
 • Kam lai šodien ticam?
  - Autors: Juris Zaķis
 • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Tautas deputātu kongresa LĒMUMS Par PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu
 • Vai Ameriku atklājis biedrs Kolumbs?
  - Autors: Inga Helmane
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  - Autors: Marko Kadaniks
 • Marinas Kosteņeckas runa debatēs Latvijas Tautu forumā 1988. gada decembrī
  Via dolorosa. Staļinisma upuru liecības (1990) - Autors: Marina Kosteņecka
 • Rumānijā: dzīve ievirzās normālās sliedēs
 • Dažādas domas, dažādi priekšlikumi
  - Autors: A. Sēne
 • Jaungada «dāvana» poļiem
 • Latviešu strēlnieku piemiņas diena
  - Autors: Mārīte Caune
 • Vai vismazākais no ļaunumiem?
  - Autors: Natālija Maksimova
 • Par LSDSP — «Lai top!»
  - Autors: M. Augstmane, A. Veisbārdis
 • Sakarā ar partijas demokratizāciju
  - Autors: Valfrīds Ozoliņš
 • F. Miterāns ierosina izveidot Eiropas konfederāciju
 • Vara, sirdsapziņa, laiks
  - Autors: Aigars Jirgens
 • Īstenības stunda
  - Autors: Kārlis Gailītis
 • Esiet laimīgi Jaunajā gadā!
  - Autors: Alfrēds Rubiks
 • Audzināšana ar naidu?
  - Autors: G. Burovs
 • Kā piedzima runātīgais Latvijas Radio?
  - Autors: Jāzeps Ločmelis
 • Projekts. Latvijas PSR Augstākās Padomes DEKLARĀCIJA
  - Autors: Latvijas Republikas Augstākā Padome (LR Augstākā Padome, LR AP)
 • Godinot dzīvos un kritušos
  - Autors: Jānis Kušķis
 • Kalpot tautai, konsolidējot spēkus
  - Autors: V. Semjonovs
 • Brīvību Brīvības piemineklim!
  - Autors: Sigizmunds Timšāns, Jānis Lerhs
 • Par izdevniecības darbību
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā
 • Saspīlēts stāvoklis Bulgārijā
 • Čehoslovākija maina politiskos orientierus
 • Vai dialogam ir alternatīva?
  - Autors: Mihails Afremovičs
 • Raņica informē
 • Demokratizēt partijas vēlēšanas
  - Autors: Nikolajs Jaņšins
 • Parunāsim par īpašumu...
  - Autors: Nikolajs Vēženieks
 • PSRS ekonomika skaitļos
 • Vai pret Baltijas republikām tiks lietots spēks?
  - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Par mūsu vēsturi — Stokholmas teātris
  - Autors: H. Grīnberga
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Tenu Vare
 • «Birkas» un fakti
 • Būs jāiet tālāk
  - Autors: Jānis Rimšāns
 • Plašas demonstrācijas VDR
 • Godājamie nākamās Latvijas Republikas iedzīvotāji!
  - Autors: Andrejs Cīrulis
 • 'Tikšanās ar žurnālistiem
  - Autors: Boriss Sebjakins
 • Telegramma redakcijai
 • Kā rast kopsaucēju konsolidācijai
 • Par gatavošanos plēnumam
  - Autors: LATINFORM
 • Atbalsts demokrātiskiem pārkārtojumiem
  - Autors: Anna Kuprijenko
 • Būt iecietīgiem
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ar nākotnes perspektīvu
  - Autors: Valdis Blūzma
 • Ceturtdien,
  - Autors: Lietuvas Telegrāfa aģentūra
 • Beidzot!
  - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Informē «Lietuvos Rytas»
  - Autors: Raimonds Garenčiks
 • Esam ar tevi, Lietuva!
  - Autors: Oļegs Zernovs
 • Trešdien,
  - Autors: Māra Kiope
 • «Nezinu, kā sadzīvosim…»
  - Autors: Māra Kiope
 • «Tās galvenokārt ir Padomju Savienības problēmas…»
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • «Palikšu partijā»
  - Autors: Viestarts Gailītis, Arvīds Dauders
 • Ievērībai!
 • Preses konferencē
  - Autors: Viestarts Gailītis
 • V. Havels apmeklēs ASV
 • «Politikā — kā mīlas mākslā»
  - Autors: Viestarts Gailītis
 • Informē «Lietuvos Rytas»
  - Autors: Raimonds Garenčiks
 • Ulanbatorā demontēts Staļina piemineklis
 • Kultūras vārdā
  - Autors: V. Duženko
 • Lietuva: pa neatkarības ceļu
  - Autors: Valdis Bērziņš, E. Šenbergs
 • VDR: partija nodod savu īpašumu tautai
 • Par PSKP demokrātisko platformu
  - Autors: Kārlis Podnieks
 • Par N. Čaušesku un T. Živkova naudas meklēšanu
 • «Tirgus – tas ir ļoti nopietni»
  - Autors: M. Skļars
 • Bulgārija: sākušās sarunas pie «apaļā galda»
  - Autors: TASS
 • Par patstāvīgas Latvijas Komunistiskās partijas statusu
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Tenu Vare
 • «Esmu pārliecināts, ka starpreģionālā grupa izturēs...»
  - Autors: M. Skļars
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Heinrika Vaļickaite
 • "Brīnumšprices nav, bet..."
  - Autors: Jeļena Nagla
 • Memoriāls staļinisma upuriem
  - Autors: Aija Cālīte
 • Par Rumānijas valdības uzdevumiem
  - Autors: TASS
 • Saukt lietas īstajos vārdos
  - Autors: Pāvels Kartušins
 • Skaļi izteiktas domas
  - Autors: J. Elkinsons
 • «Vai būs kam rīkot XXVIII kongresu?»
  - Autors: Vladimirs Golovanovs
 • Vienotības jautājumi
  - Autors: Oskars Gerts
 • Otrā diena Rīgā
  - Autors: LATINFORM
 • Cilvēks vai doktrīna?
  - Autors: Arturs Mauriņš
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas XVIII plēnuma LĒMUMS par republikānisko laikrakstu «Cīņa» un «Sovetskaja Latvija» statusa grozīšanu
 • Cilvēks vai doktrīna?
  - Autors: Arturs Mauriņš
 • Vai vaina uzveļama tikai Slokai?
  - Autors: Oļegs Zernovs, Aina Kozlova
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Tenu Vare
 • «Kurp ejam?»
  - Autors: Genādijs Pavļučenkovs
 • Priekšvēlēšanu farsa scenārijs
  - Autors: Jānis Baškers, Georgs Stiprais
 • Redakcijas viesi
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Edmunds Gonusausks
 • Jaunie PSKP Statūti
 • Aicinām jūs, veterāni!
 • Rakstot, pierakstot, ierakstot...
  - Autors: Ilze Vēvere, Harijs Burmeistars
 • Kas ir «Kurjera» portfelī?
  - Autors: Andris Eglītis, Irēna Poltoraka
 • «Šīs problēmas es zinu...»
  - Autors: Vladimirs Golovanovs
 • Nodibināta Demokrātiskās platformas komunistu apvienība
  - Autors: Kārlis Podnieks
 • Uzvarēja veselais saprāts
  - Autors: Nikolajs Kirjakovs
 • Partijas klubu un partijas organizāciju Vissavienības konferences deklarācija
 • Slota, protams, atradīsies
  - Autors: Aina Kozlova
 • Latvija un EEA: pirmā iepazīšanās
  - Autors: J. Kovaļenko
 • Politiskie strīdi Rumānijā
 • Par bijušo ČKP vadītāju atbildību
 • Lai nebūtu jāmaina kurss
  - Autors: G. Grants
 • Arestēti bijušie VSVP vadības locekļi
  - Autors: TASS
 • Divas stundas, veltītas tautas likteņiem
  - Autors: Oskars Baranovskis
 • VDR ceļā uz jaunas valdības izveidošanu
  - Autors: TASS
 • Tiesā Čaušesku režīma darboņus
  - Autors: TASS
 • LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja PAZIŅOJUMS
  - Autors: LKP Rīgas pilsētas komiteja
 • Laikraksts, kas iznāk pats par sevi
  - Autors: J. Černihs
 • Atklāta vēstule Rīgas pilsētas padomes tautas deputātiem
 • Otrais bauslis
  - Autors: Kārlis Gailītis
 • Pārdomas pēc rudens iesaukuma
  - Autors: V. Teimers
 • Ar Sarkanā karoga ordeni apbalvotajā Baltijas kara apgabalā
 • Ko nozīmē algas paaugstinājums?
  - Autors: «Rīgas Balss», laikraksts
 • Kongress beidzās pusnaktī
  - Autors: Boriss Sebjakins, Z. Fogelis
 • Ko dara un darīs Latviešu strēlnieku apvienība
  - Autors: Francis Justs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Ingrida Eilande
 • H. D. Genšers izteicies par Eiropas drošības sistēmas izveidošanu
  - Autors: TASS
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Sigita Urbanovičūte
 • Rumānijā publicēts vēlēšanu likuma projekts
  - Autors: TASS
 • Turpinās prāva pret Čaušesku rokaspuišiem
  - Autors: TASS
 • Partija vai platforma?
  - Autors: Kārlis Podnieks
 • Partijas Rīgas pilsētas komitejā
  - Autors: LKP Rīgas pilsētas komiteja
 • Atkušņa sākumā
  - Autors: Jānis Riekstiņš
 • Paziņojums Ļeņingradas rajona vēlētājiem
 • Dūresspēka demokrātija
 • Nesadrumstalot progresīvos spēkus!
  - Autors: Anna Kuprijenko
 • «Savu vainu uzvelt citam...»
  - Autors: Jevgeņijs Zeļenovskis
 • Tikšanās pilsētas partijas komitejā
 • Precizitātes labad!
  - Autors: Jānis Baškers
 • Mūsu rokās – 14 mandātu liktenis
  - Autors: Rūdolfs Vīksniņš
 • Aktīvi veidot demokrātisku Latviju
  - Autors: Rūdolfs Vīksniņš
 • «Iestājos par žēlsirdību!»
  - Autors: Ēriks Kārkliņš
 • Arnolds Klaucēns: ko pazaudēs tie, kas 4. februārī neatnāks pie vēlēšanu urnām
  - Autors: Iļja Heimanis
 • Pārbūve pēc Balaņenko metodes
  - Autors: V. Korinčevskis
 • Par partijas biedru grupas paziņojumu
  - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • «Mana sieva - ļoti neatkarīga sieviete»
  - Autors: Hovards Dž. Hua-Jons, Anna Blekmane, Nensija Trevora
 • Pāvels Graboviks: «Visi kopā un vienlīdzīgi!»
  - Autors: Andris Eglītis
 • Iesāktais — jāpabeidz!
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Visu cienību
  - Autors: V. Briede
 • Čehoslovākijā izformēts valsts drošības dienests
  - Autors: TASS
 • Rīgas Taisnība
  - Autors: Ināra Roja
 • Čaušesku rokaspuišiem — mūža ieslodzījums
  - Autors: TASS
 • Neatkarīgās LKP atjaunošanas atbalstītāju sanāksmes REZOLŪCIJA 1990. gada 2. februārī
 • Tirgus ekonomikas koncepcija Austrumvācijā
  - Autors: TASS
 • Tautas diplomātijas raunds Rīgā
  - Autors: Valdis Bērziņš, Ints Kalniņš
 • L. Valensas preses konference
  - Autors: TASS
 • Latviešu – vācu kultūras biedrība
  - Autors: Jānis Danoss
 • «JA IEMĀCĪSIMIES STRĀDĀT...»
  - Autors: Vladimirs Golovanovs
 • Par Eiropas sašķeltības pārvarēšanu
 • Mūsu vienīgās Dzimtenes, mūsu Tēvzemes iedzīvotāji!
  - Autors: Jānis Stradiņš, Jānis Peters, Anatolijs Gorbunovs, Andris Plotnieks, Ivars Ķezbers, Raimonds Pauls, Vilnis Edvīns Bresis, Juris Zaķis, Voldemārs Šļakota, Juris Janeks, Alberts Kauls, Viktors Skudra, Andrejs Dandzbergs, Ģirts Jakovļevs, Aleksandrs Bļinovs, Ādolfs Šapiro, Jānis Āboltiņš, Ivars Bražis, Ābrams Kļockins, Voldemārs Krustiņš, Vladimirs Martinsons, Ābrams Kleckins
 • Ziņo "Lietuvos Rytas"
  - Autors: Raimonds Garenčiks
 • Pirmā sesija turpinās
  - Autors: Andris Eglītis, Lilita Seimuškāne
 • «Latvieši trimdā»
 • «Aprīlis»: saliedēties demokrātijas vārdā
  - Autors: Aleksandrs Geronjans
 • Manifestācija Maskavā
  - Autors: Arvīds Barševskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Interfronte! Lūdzu, vieno mūs!
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Rēta Sāra
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Henrika Valuckaite
 • TIESĀS ČAUŠESKU ROKASPUIŠUS
  - Autors: TASS
 • Tautu izglābs dziesmu gars!
  - Autors: Jānis Stradiņš, Jānis Peters, Anatolijs Gorbunovs, Andris Plotnieks, Ivars Ķezbers, Raimonds Pauls, Vilnis Edvīns Bresis, Juris Zaķis, Voldemārs Šļakota, Juris Janeks, Alberts Kauls, Viktors Skudra, Andrejs Dandzbergs, Ģirts Jakovļevs, Aleksandrs Bļinovs, Ādolfs Šapiro, Jānis Āboltiņš, Ivars Bražis, Ābrams Kļockins, Voldemārs Krustiņš, Vladimirs Martinsons, Anna Rancāne
 • TADŽIKIJA — NEMIERI PIEAUG
  - Autors: TASS
 • Kā Rīgā rajona nosaukumu mainīja
  - Autors: Ilmārs Kreituss
 • Vai NeLLJA ir naiva?
  - Autors: Neatkarīga Latvijas lauku jaunatnes apvienība (Nellja)
 • Par valstu nacionālo suverenitāti
  - Autors: Stepons Stuļginskis
 • Būs Rotariešu klubs...
  - Autors: Arnis Šablovskis
 • BALTIEŠU ORGANIZĀCIJU VADĪTĀJI BALTAJĀ NAMĀ
  - Autors: Bez paraksta
 • PRETARMĒŅU AKCIJAS KIRGĪZIJĀ
  - Autors: TASS
 • Neatkarīgas Latvijas lauku jaunatnes apvienības statūti. Projekts
  - Autors: Neatkarīga Latvijas lauku jaunatnes apvienība (Nellja)
 • Pateicība
  - Autors: A. Millers
 • ČEHOSLOVĀKIJAS PRASĪBAS PADOMJU SAVIENĪBAI
  - Autors: TASS
 • Godājamie biedri V. Soboļev un A. Čepāni!
  - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Atbalstu. Ierosinu
  - Autors: Pēteris Pētersons
 • NOTIKUSI AZERBAIDŽĀNAS UN ARMĒNIJAS TAUTU KUSTĪBU APSPRIEDE
  - Autors: TASS
 • Ziedojumi Kārļa Ulmaņa piemineklim
 • Lietuvas himna
  - Autors: Vald. Ozoliņš
 • Pārdomas uz jaunā gadsimta sliekšņa
  - Autors: Bez paraksta
 • Sarkanbaltsarkanais pie «čekas»?
  - Autors: Arvīds Bobinskis
 • Dārgie tautieši!
  - Autors: Māra Zaķe
 • Gruzijas TF priekšlikums
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Autorus — pie atbildības!
  - Autors: Gunārs Pakalnietis
 • Cienījamie Augstākās Padomes deputāti!
  - Autors: Irēna Tamberga
 • Beigusies Lietuvas PSR Augstākās Padomes sesija
  - Autors: Bez paraksta
 • Algotie piketētāji
 • Patiesība dara brīvu
  - Autors: Arvīds Praninsks
 • Par LNNK attieksmi pret PSRS Bruņotajiem spēkiem
  - Autors: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Likums par grozījumiem Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Konstitūcijā (Pamatlikumā)
  - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Eve Oza
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Edmunds Gonusausks
 • Marina Kosteņecka ziņo no Maskavas
  - Autors: Marina Kosteņecka
 • Daugav' abas malas nemūžam nesadalās
  - Autors: Māra Kiope, Marina Kosteņecka, Valentīna Klibiķe, Džemma Skulme, Juris Bojārs, Alfrēds Čepānis, Ervids Grinovskis, Mavriks Vulfsons, Rita Kukaine, R. Kravcēvičs, V. Jefimova, V. Gnusarovs
 • Vai šķirties mums lemts?
  - Autors: Ēriks Mesters
 • LTF II sasaukuma Domes lēmumi
  - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam
  - Autors: Andrejs Cīrulis, Marina Kosteņecka, Jānis Peters, Ilmārs Bišers, Džemma Skulme, Juris Bojārs, Mavriks Vulfsons, Jānis Lucāns, Marju Lauristina, Igors Grjazins, Eduards Vilkas, Sīms Kallass, Julo Nuģis, Juhans Āre, Tīts Kjabins, Mihails Bronšteins, Jurate Kupļauskiene, Sigitas Kudarausks, Nikolajs Medvedevs, Kazimiera Prunskiene, Vello Vare, Egidijs Bičkausks, Zigmas Vaišvila
 • PSRS Augstākās Padomes LĒMUMS
  - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Rezolūcija par Baltijas valstīm
  - Autors: Kārlis Gailītis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Sigita Urbanovičūte
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Eve Oza
 • «V. Alksnis ir speciālists…»
  - Autors: Dmitrijs Jazovs
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes piecpadsmitās sesijas pēdējā darba dienā
  - Autors: LATINFORM
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  - Autors: Tenu Vare
 • Evolūcijas eksports uz Maskavu
  - Autors: Ainārs Dimants
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Parlamenta neredzamā darbdiena
  - Autors: Marina Kosteņecka
 • AKTS PAR NEATKARĪGAS LIETUVAS VALSTS ATJAUNOŠANU