Semantic search

No Barikadopēdija
 • Ziņojums par reģistrētajiem PSRS tautas deputātu kandidātiem atkārtotām vēlēšanām 1989. gada 14. maijā
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likums. Projekts. Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. aprīlis, Nr. 79 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. aprīlis, Nr. 80 - Autors: Henrika Valuckaite
 • LTF Domes valdes aicinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. aprīlis, Nr. 83 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Tas putns ceļas un vēlreiz dziedās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. aprīlis, Nr. 83 - Autors: Mersede Salnāja
 • «Tam es nevaru piekrist...»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Valodu likumam — materiālu nodrošinājumu
  - Autors: LATINFORM
 • Būt vai nebūt?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Valentīna Skujiņa
 • Ceļamaizes vietā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Benita Brila
 • Latvijas Kultūras fonda prezidija aicinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Latvijas Kultūras fonds
 • Latvijas Juristu biedrības aicinājums visiem Kuldīgas 711. teritoriālā vēlēšanu apgabala vēlētājiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Latvijas Juristu biedrība
 • Rīt Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti lems savas tautas valodas likteni
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Artis Mudelis, Ieva Upleja, Kristīne Vilkāja, Dace Aizpuriete, Ieva Rietuma, Ilze Bērziņa, Iveta Tomsone
 • Dzimto valodu aizstāvēs valsts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Pēteris Vilcāns
 • Valodnieku viedoklis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Dzintra Hirša, Valentīna Skujiņa, Jānis Valdmanis
 • Mītiņš ostā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. maijs, Nr. 85 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • INFORMATĪVAIS ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu
  - Autors: LATINFORM
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas pirmā sekretāra Jāņa VAGRA runa
  - Autors: Jānis Vagris
 • VALODU LIKUMA PAMATĀ – SADARBĪBU UN KONSOLIDĀCIJU. Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja Viļņa BREŠA referāts
  - Autors: Vilnis Edvīns Bresis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. maijs, Nr. 86 - Autors: Tenu Vare
 • Valodu likums ir arī tautas dzīvības aizstāvēšanas likums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. maijs, Nr. 86
 • Valodu likuma pamatā – sadarbību un konsolidāciju. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja Anatolija GORBUNOVA referāts
  - Autors: Anatolijs Gorbunovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. maijs, Nr. 86 - Autors: Daiva Rinkevičūte
 • Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju (1)
  - Autors: LATINFORM
 • PSKP CK ģenerālsekretāram, PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam Mihailam Gorbačovam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. maijs, Nr. 87 - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome), PSRS tautas deputāti
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (1)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. maijs, Nr. 87 - Autors: LATINFORM
 • Latvijas Tautas frontes Domes rezolūcija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. maijs, Nr. 87 - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Valodu likuma pamatā - sadarbību un konsolidāciju (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Dažas stundas Zaķusalas karalistē
  - Autors: Lilita Bambelovska
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Par pasākumiem, kas veicami, lai radikāli uzlabotu latviešu valodas mācīšanu republikas iedzīvotājiem Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja deputāta Viļņa BREŠA referāts
  - Autors: LATINFORM, Vilnis Edvīns Bresis
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas VALODU LIKUMS
 • Par Latvijas PSR likuma projektu «Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) papildināšanu» un par Latvijas PSR Valodu likuma projektu. Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija priekšsēdētāja deputāta Anatolija GORBUNOVA referāts
  - Autors: LATINFORM, Anatolijs Gorbunovs
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (1)
  - Autors: LATINFORM
 • Domājot par galveno
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. maijs, Nr. 88 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (2)
  - Autors: LATINFORM
 • Atklāta vēstule Eināram Repšem un Jurim Dobelim
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. maijs, Nr. 88 - Autors: Ģ. Krūmiņš, B. Jostsone
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam, PSRS aizsardzības ministram D. Jazovam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. maijs, Nr. 88 - Autors: PSRS tautas deputāti
 • Vai kārtējās mācības?...
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. maijs, Nr. 88 - Autors: Inese Kalveite
 • Piebilde atklātai vēstulei
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. maijs, Nr. 89 - Autors: Inese Kalveite
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Valodu likumam — vienprātīgs atbalsts! (3)
  - Autors: LATINFORM
 • Komponists. Bez tiesībām stāvēt malā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. maijs, Nr. 89 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. maijs, Nr. 90 - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. maijs, Nr. 90 - Autors: Sigita Urbonavičūte
 • Ziņojums par PSRS tautas deputātu atkārtoto vēlēšanu rezultātiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 1989. gada 14. maijā
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. maijs, Nr. 93 - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. maijs, Nr. 93 - Autors: Irena Revaitiene
 • PSRS tautas deputāti no Latvijas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. maijs, Nr. 97 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Svētdiena,
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. maijs, Nr. 97 - Autors: Māra Kiope
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. maijs, Nr. 97 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. maijs, Nr. 98 - Autors: Eve Osa
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. maijs, Nr. 98 - Autors: Āris Jansons
 • Tautas deputātu kongresa translācija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. maijs, Nr. 98
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 1. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 2. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Mūsu speciālkorespondents ziņo no Maskavas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. maijs, Nr. 99 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. maijs, Nr. 100 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 3. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 4. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. maijs, Nr. 101 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 5. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. maijs, Nr. 102 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 6. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Pārskats par mēnesi Amerikā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. maijs, Nr. 103 - Autors: Gunta Šenberga
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. maijs, Nr. 103 - Autors: Mari Karlsone
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. maijs, Nr. 103 - Autors: Kazimirs Budris
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. maijs, Nr. 103 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 7. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 8. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. jūnijs, Nr. 104 - Autors: Āris Jansons
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja deputāta A. Gorbunova runa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. jūnijs, Nr. 105 - Autors: Anatolijs Gorbunovs
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 9. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. jūnijs, Nr. 105 - Autors: Āris Jansons
 • Visiem LTF biedriem!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. jūnijs, Nr. 105 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. jūnijs, Nr. 106 - Autors: Āris Jansons
 • Politinformācija visai valstij
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. jūnijs, Nr. 106 - Autors: P. Aivars
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 10. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. jūnijs, Nr. 108 - Autors: Henrika Valuckaite
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. jūnijs, Nr. 108 - Autors: Arvīds Dravnieks
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 11. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 7. jūnijs, Nr. 108 - Autors: Pireta Puka
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. jūnijs, Nr. 109 - Autors: Arvīds Dravnieks
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 12. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. 13. sēde
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Lēmumi un citi akti
  PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Kas ietekmē valsts valodas apgūšanu?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. jūnijs, Nr. 110 - Autors: Vilnis Našenieks
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. jūnijs, Nr. 110 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. jūnijs, Nr. 111 - Autors: Āris Jansons
 • Maskas ir norautas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. jūnijs, Nr. 111 - Autors: «Za rodinu», laikraksts
 • Parunāsim par armiju
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 10. jūnijs, Nr. 111
 • Nē – šovinismam un šķeltniekiem!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. jūnijs, Nr. 112 - Autors: Eižens Silmanis
 • LĻKJS CK birojam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. jūnijs, Nr. 112 - Autors: Juris Margēvičs, U. Bārbalis, J. Riza, J. Ozola, I. Lukosjus, A. Meteļska, I. Saulīte, A. Savko, I. Krastiņa, E. Olšteins, G. Getliņš
 • Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja deputāta V. E. Breša runa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. jūnijs, Nr. 112 - Autors: Vilnis Edvīns Bresis
 • Domas dalās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. jūnijs, Nr. 113 - Autors: Inga Helmane
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. jūnijs, Nr. 113 - Autors: Marko Kadaniks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. jūnijs, Nr. 113 - Autors: Irena Šalkauskiene
 • Latviešu valodas liktenis: tikai likumā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. jūnijs, Nr. 115 - Autors: J. Zeļonka
 • Sholastiskā diskusija...
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. jūnijs, Nr. 116 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. jūnijs, Nr. 118 - Autors: Gunārs Press
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. jūnijs, Nr. 118 - Autors: Vlads Rakštjalis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. jūnijs, Nr. 123 - Autors: Ingrida Eilande
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. jūnijs, Nr. 123 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Par patiesību vēlēšanās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. jūnijs, Nr. 125 - Autors: Dzintra Tone
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. jūlijs, Nr. 128 - Autors: Indreks Svēde
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. jūlijs, Nr. 128 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. jūlijs, Nr. 132 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. jūlijs, Nr. 132 - Autors: Ingrida Eilande
 • Federatīva savienība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: N. Mihaļeva, S. Papidze
 • Kurss — impērijas saglabāšana?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko ņemsim vērā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Jānis Kalnenieks
 • Slepenie protokoli – šantāžas līdzeklis?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Juris Prikulis
 • Starptautiska konference Tallinā nosoda Hitlera—Staļina paktu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. jūlijs, Nr. 135 - Autors: Juris Prikulis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. jūlijs, Nr. 137 - Autors: Vineta Vizule
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. jūlijs, Nr. 137 - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • PSRS tautas deputātiem – balsstiesības Latvijā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. jūlijs, Nr. 137 - Autors: Ivars Redisons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. jūlijs, Nr. 142 - Autors: Vlads Vaļikevičs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. jūlijs, Nr. 142 - Autors: Rēta Sāra
 • Deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas PSR 11. sasaukuma Augstākās Padomes 12. sesijas sēžu vadītājam b. J. Vagrim
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Uldis Briedis, Pēteris Videnieks, Ziedonis Antapsons, V. Zemnieks, P. Ždanovičs
 • Latvijas PSR tieslietu ministra PSRS tautas deputāta V. SKUDRAS referāts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Viktors Skudra
 • Priekšlikumu sagatavošanai Latvijas PSR Konstitūcijas jaunās redakcijas un vēlēšanu likuma projektu izstrādāšanai izveidotās darba grupas locekļa LVU profesora juridisko zinātņu doktora PSRS tautas deputāta A. PLOTNIEKA koreferāts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Andris Plotnieks
 • Informatīvais ziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. jūlijs, Nr. 145 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums par to seku politisko un tiesisko novērtējumu, kādas Latvijai izraisīja 1939. - 1940. gadā starp PSRS un Vāciju noslēgtās vienošanās
 • Par darbu, ko veic PSRS Tautas deputātu kongresa izveidotā komisija PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politiskai un tiesiskai novērtēšanai
  - Autors: LATINFORM, Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. augusts, Nr. 147 - Autors: Irena Selkauskiene
 • Mūsu viedoklis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. augusts, Nr. 148 - Autors: Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
 • Vārddevības jeb Pa kādas diskusijas pēdām
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. augusts, Nr. 148 - Autors: Dzintra Hirša
 • Latviešu strēlnieku apvienības (LSA) domes valdes paziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. augusts, Nr. 149 - Autors: Latviešu strēlnieku apvienība
 • Latvijas suverenitāte un 31. maija aicinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. augusts, Nr. 149 - Autors: Jānis Škapars
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. augusts, Nr. 152 - Autors: Eve Oza
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 9. augusts, Nr. 152 - Autors: Laima Žemuliene
 • Kongress vai Augstākā Padome?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. augusts, Nr. 155 - Autors: Ilmārs Bišers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. augusts, Nr. 157 - Autors: Irēna Šalkauskiene
 • Gunārs Birkerts: «Es pats radu formas»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. augusts, Nr. 157 - Autors: Inta Lehmusa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. augusts, Nr. 157 - Autors: Aita Ota
 • Vakar
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Āris Jansons, Uldis Briedis
 • No Baltijas padomes (ITF, LTF, «Sajūdis») AICINĀJUMA «Baltijas ceļš»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Baltijas Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Reins Spics
 • Ko mums nozīmē atzīt līgumu par nelikumīgu?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. augusts, Nr. 161 - Autors: Jurijs Jemeļjanovs
 • Igaunijā,
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Tikai skaidrībā, tikai principialitātē
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Arnis Šablovskis
 • «Baltijas ceļš»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162
 • Par to, kas katram pienākas
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Juris Laksovs
 • Baltkrievijas PSR, Krievijas PFSR, Ukrainas PSR augstāko padomju deputātiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Baltiešu un slāvu kultūras attīstības un sadarbības biedrība
 • Savu akmeni no pieminekļa prasu atpakaļ!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Jānis Vahers
 • Vai priekšroka intuīcijai?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Ivars Redisons
 • Aglonas atgriešanās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 24. augusts, Nr. 162 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Gražina Kriščukaitiene
 • Tikai tā!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Ieva Zvīdre
 • «...ziedu laikus piedzīvot»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Ināra Egle
 • Mēs zinām savu ceļu!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Uldis Briedis, Imants Prēdelis, Atis Ieviņš
 • Meistarstiķis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Arnolds Markss
 • Tā nu ir noticis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Svēttirgus?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Jānis Vahers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163
 • No augšas raugoties
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. augusts, Nr. 163 - Autors: Aivars Liepiņš
 • Latvijas Juristu biedrība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. augusts, Nr. 164 - Autors: Imants Lastovskis
 • Pateicība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. augusts, Nr. 164 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Baltijas dzīvības ceļā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 26. augusts, Nr. 164 - Autors: Talita Žukovska
 • Vienotiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Inese Kalveite
 • LATVIJAS TAUTAI!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), PSRS tautas deputāti, LPSR AP deputāti
 • Kādas biogrāfijas turpinājums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Inta Kārkliņa
 • Vai šķelšanās?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Andris Ķesteris
 • Москва, ЦК КПСС
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde), PSRS tautas deputāti, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti
 • Ilgvars Spilners: — Redzēt paša acīm
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Āris Jansons, Zigurds Mežavilks
 • PSKP CK paziņojums par stāvokli Baltijas padomju republikās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: PSKP CK
 • Par pašapziņu, kurai meli nelīp klāt
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: Benita Brila, S. Kalniņa
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā sakarā ar PSKP CK paziņojumu par stāvokli Baltijas padomju republikās
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. augusts, Nr. 165 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166 - Autors: Tomass Sildams
 • PSKP CK 26. augusta paziņojuma sakarā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166 - Autors: Kolektīvā vēstule
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Telefonaptauja
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166
 • Mēs tāles sniegsim!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166 - Autors: Vitālijs Teivāns
 • Latvijas sporta un fiziskās kultūras aktīva rezolūcija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166
 • Baltijas kara apgabala mācību centra virsnieku vēstule aicinājums Baltijas republiku sabiedrībai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. augusts, Nr. 166
 • Mēs zinām savu ceļu!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. augusts, Nr. 167 - Autors: Māra Kiope
 • Aicinājums republikas komunistiem un visiem darbaļaudīm sakarā ar PSKP CK paziņojumu «Par stāvokli Baltijas padomju republikās»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. septembris, Nr. 168 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Vai jaunu ielāpu svinēšana?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. septembris, Nr. 168 - Autors: Juris Laksovs
 • Informatīvais ziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. septembris, Nr. 168 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Būsim vienoti!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. septembris, Nr. 168 - Autors: Latvijas Lauksaimnieku savienība, Latvijas Kolhozu padome
 • Brīvību rīt ne vēlāk kā uz brokastu laiku!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. septembris, Nr. 169 - Autors: Juris Bojārs
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram Peresam de Kueljara kungam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. septembris, Nr. 170 - Autors: «Sajūdis», Igaunijas Tautas fronte, Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Atklāta vēstule Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Juridiskās daļas vadītājam b. A. Krūmiņam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. septembris, Nr. 170 - Autors: Dzintra Hirša, Valentīna Skujiņa, Ojārs Bušs, Jānis Valdmanis
 • Igaunijas un Latvijas Tautas frontu un Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis» Baltijas padomes Aicinājums Padomju Savienības tautām
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 5. septembris, Nr. 170
 • Aicina Krievijas latviešu biedrība
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Austra Boļševica
 • Pa Latvijas suverenitātes ceļu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • ATPREČOT — vai šis vārds mums nepieciešams?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Aina Blinkena
 • Kāda būsi, divpadsmitā c?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Uldis Briedis, Andris Eglītis, Aleksandrs Matulis
 • Neatkarīgā, neoficiālā vai neizdevīgā...?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Ināra Egle
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Mari Karlsone
 • Vajadzīga alternatīva domāšana
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Juris Laksovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. septembris, Nr. 171 - Autors: Laima Lingiene
 • Latviešu strēlnieku apvienības viedoklis
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. septembris, Nr. 173 - Autors: Latviešu strēlnieku apvienība
 • Latvijas PSR Radošo savienību kultūras padomes paziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. septembris, Nr. 173 - Autors: Latvijas PSR Radošo savienību Kultūras padome
 • Kurp ej, Tautas fronte!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 12. septembris, Nr. 175 - Autors: Ilmārs Bišers
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. septembris, Nr. 176 - Autors: Eve Osa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. septembris, Nr. 176 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Latvijas Tautas frontes Statūti. Projekts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. septembris, Nr. 177 - Autors: Latvijas Tautas fronte (LTF)
 • Moldāvijas PSR. Komisijas darba pirmais cēliens
 • Latvijas Tautas frontes Programma. Projekts
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. septembris, Nr. 177 - Autors: Tālavs Jundzis, Viktors Avotiņš, Arnis Kalniņš, Jānis Freimanis, Arnolds Klotiņš, Jānis Škapars, Vladlens Dozorcevs, Ivars Godmanis, Pēteris Laķis, Visvaldis Lācis, Valdis Šteins, Jānis Dinevičs, Ojārs Kehris, Andrejs Krastiņš, Māris Grīnblats, Juris Rozenvalds, Mārtiņš Grigulis, Ints Upmacis
 • Prezidents Jānis Čakste
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. septembris, Nr. 177
 • Ukrainas PSR. Nodibināta Tautas fronte
 • PSRS Augstākās Padomes priekšsēdētājam M. Gorbačovam, Latvijas PSR Augstākajai Padomei, Lietuvas PSR Augstākajai Padomei, Igaunijas PSR Augstākajai Padomei
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. septembris, Nr. 180 - Autors: Baltijas Padome
 • Lēmums par sadarbību ekonomikā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. septembris, Nr. 180 - Autors: Baltijas Padome
 • Baltijas Padomes komunikē
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. septembris, Nr. 180
 • Deklarācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstisko nedalāmību
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. septembris, Nr. 180 - Autors: Baltijas Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. septembris, Nr. 181 - Autors: Anneli Reigasa
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. septembris, Nr. 181 - Autors: Sigita Urbonavičūte
 • Dainis Īvāns: tik ar prātu uzvarēsim tumsu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. septembris, Nr. 184 - Autors: Vilis Seleckis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. septembris, Nr. 186 - Autors: Tomass H. Līrs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. septembris, Nr. 186 - Autors: Vids Rahļavičs
 • Žurnālistu un redakciju ievērībai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: LTF Informācijas centrs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Pireta Puka
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Turēsim īkšķus!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • Pret vēstures gaitu
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 4. oktobris, Nr. 190 - Autors: Vilis Seleckis
 • LOK nostāja
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. oktobris, Nr. 192 - Autors: Vilnis Baltiņš
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. oktobris, Nr. 195 - Autors: Irena Revaitiene
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. oktobris, Nr. 195 - Autors: Ingrida Bilante
 • Pirmās pēckongresa sēdes protokols
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 17. oktobris, Nr. 199 - Autors: Ināra Egle
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 18. oktobris, Nr. 200 - Autors: Pireta Puka
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 18. oktobris, Nr. 200 - Autors: Gernika Valiskaite
 • Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Padomes valdes paziņojums
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. oktobris, Nr. 202 - Autors: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)
 • «Gorbijs» un...
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. oktobris, Nr. 203 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Paziņojums presei un citiem masu informācijas līdzekļiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. oktobris, Nr. 203 - Autors: Boriss Jeļcins
 • «Boris, ti ņe prav!»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. oktobris, Nr. 203 - Autors: Juris Laksovs
 • Kas jauns Maskavas parlamentā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. oktobris, Nr. 205 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. oktobris, Nr. 205 - Autors: Marts Rīkoja
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 25. oktobris, Nr. 205 - Autors: Virgīnijs Geavjanis
 • Histērijas vairs nav
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. oktobris, Nr. 207 - Autors: Inese Kalveite
 • Prātīgs politiķis nekad nesaka «nē»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 27. oktobris, Nr. 207 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (1)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. oktobris, Nr. 208 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (2)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 31. oktobris, Nr. 209 - Autors: T. Šavgulidze
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. novembris, Nr. 210 - Autors: Indreks Švēdens
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. novembris, Nr. 210 - Autors: Edmunds Gonusausks
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (3)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. novembris, Nr. 210 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (4)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 2. novembris, Nr. 211 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (5)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 3. novembris, Nr. 212 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (6)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 11. novembris, Nr. 216 - Autors: T. Šavgulidze
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (7)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. novembris, Nr. 217 - Autors: T. Šavgulidze
 • "Visā pārējā Vācijā — viss mierīgi..."
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Par Latvijas PSR Augstākās Padomes komisijas darbu
  - Autors: LATINFORM
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Rēta Sāre
 • 1989. gada 9. aprīļa Tbilisi notikumu apstākļu izmeklēšanai izveidotās Gruzijas PSR Augstākās Padomes komisijas slēdziens (8)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: T. Šavgulidze
 • Aicinājums tautai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Alberts Bels
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Latvijas neatkarības idejas atbalstītājiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 15. novembris, Nr. 218 - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Memorands PSRS tautas deputātiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223 - Autors: Illars Borns
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas birojam, PSKP CK Politbirojam no Latvijas Komunistiskās partijas CK locekļa ALFRĒDA RUBIKA
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223 - Autors: Alfrēds Rubiks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223 - Autors: Irena Revaitiene
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas biroja LĒMUMS par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas locekļa biedra A. Rubika vēstuli Latvijas Komunistiskās partijas CK birojam un PSKP CK Politbirojam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • Latvijas tautas atklāta vēstule Mihailam Gorbačovam un Džordžam Bušam
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. novembris, Nr. 223
 • Uzticība uzplečiem?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. novembris, Nr. 224 - Autors: Vilnis Keris
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. novembris, Nr. 228 - Autors: Sigita Urbanovičūte, V. Ščiavinskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. novembris, Nr. 228 - Autors: Tomass Līvs
 • Aicinājums Latvijas komunistiem
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 30. novembris, Nr. 229
 • Komjauniešu vadītāj Aivar Rauam, atbildi uz trim jautājumiem!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. decembris, Nr. 230 - Autors: Tenu Vare
 • Lasītāju zināšanai
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 1. decembris, Nr. 230
 • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības LIKUMS Par Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR ekonomisko patstāvību
  - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. decembris, Nr. 233 - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. decembris, Nr. 233 - Autors: Daiva Rinkevičūte
 • Latvijas deputātu apspriede
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 6. decembris, Nr. 233 - Autors: Aivars Pastalnieks
 • Kas jauns Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 8. decembris, Nr. 235 - Autors: Viestarts Gailītis
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 1. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 2. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 4. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Maskava. Pirms kongresa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. decembris, Nr. 237 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. decembris, Nr. 237 - Autors: Heinrika Vaļickaite
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. sekcijas debates 3
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 13. decembris, Nr. 237 - Autors: Reins Spics
 • Otrdien
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. decembris, Nr. 238 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. sekcijas debates 1
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 14. decembris, Nr. 238 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. sekcijas debates 2
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 5. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Pēdējā intervija
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. decembris, Nr. 241 - Autors: Vitālijs Portņikovs
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. decembris, Nr. 241 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 8. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Andrejs Saharovs
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. decembris, Nr. 241 - Autors: Jānis Stradiņš, Andris Krēsliņš, R. Bebre
 • ESIET SAUDZĪGI, CILVĒKI!
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 16. decembris, Nr. 241 - Autors: Arnis Šablovskis
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 10. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu 2. kongress. 9. sēde
  PSRS Tautas deputātu 2. kongress. Stenogrammas (1989) - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 19. decembris, Nr. 242 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Āris Jansons
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Eve Oza
 • Dažas piezīmes slepenā papildprotokola lietā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Bonifācijs Daukšts
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Telegramma no PSRS Tautas deputātu II kongresa
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243
 • Latvija un VDK. Turpmākais iespēju ceļš
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 20. decembris, Nr. 243 - Autors: Arnis Šablovskis
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 21. decembris, Nr. 244 - Autors: Āris Jansons
 • PSRS Tautas deputātu II kongresā
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. decembris, Nr. 245 - Autors: Āris Jansons
 • «..un tad uzzināsi, kas īstenībā taisa «Labvakaru».»
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 22. decembris, Nr. 245 - Autors: Ināra Egle
 • Kam lai šodien ticam?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 23. decembris, Nr. 246 - Autors: Juris Zaķis
 • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Tautas deputātu kongresa LĒMUMS Par PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu
 • Vai Ameriku atklājis biedrs Kolumbs?
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 28. decembris, Nr. 248 - Autors: Inga Helmane
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)
  «Padomju Jaunatne», 1989. gada 29. decembris, Nr. 249 - Autors: Marko Kadaniks
 • Marinas Kosteņeckas runa debatēs Latvijas Tautu forumā 1988. gada decembrī
  Via dolorosa. Staļinisma upuru liecības (1990) - Autors: Marina Kosteņecka
 • Rumānijā: dzīve ievirzās normālās sliedēs
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1
 • Dažādas domas, dažādi priekšlikumi
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: A. Sēne
 • Jaungada «dāvana» poļiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1
 • Latviešu strēlnieku piemiņas diena
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: Mārīte Caune
 • Vai vismazākais no ļaunumiem?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. janvāris, Nr. 1 - Autors: Natālija Maksimova
 • Sakarā ar partijas demokratizāciju
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: Valfrīds Ozoliņš
 • Vara, sirdsapziņa, laiks
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 1 - Autors: Aigars Jirgens
 • F. Miterāns ierosina izveidot Eiropas konfederāciju
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2
 • Īstenības stunda
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 1 - Autors: Kārlis Gailītis
 • Esiet laimīgi Jaunajā gadā!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: Alfrēds Rubiks
 • Par LSDSP — «Lai top!»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 3. janvāris, Nr. 2 - Autors: M. Augstmane, A. Veisbārdis
 • Kā piedzima runātīgais Latvijas Radio?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 4. janvāris, Nr. 3 - Autors: Jāzeps Ločmelis
 • Projekts. Latvijas PSR Augstākās Padomes DEKLARĀCIJA
  «Rīgas Balss», 1990. gada 4. janvāris, Nr. 3 - Autors: Latvijas Republikas Augstākā Padome (LR Augstākā Padome, LR AP)
 • Audzināšana ar naidu?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 4. janvāris, Nr. 3 - Autors: G. Burovs
 • Kalpot tautai, konsolidējot spēkus
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5 - Autors: V. Semjonovs
 • Brīvību Brīvības piemineklim!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5 - Autors: Sigizmunds Timšāns, Jānis Lerhs
 • Par izdevniecības darbību
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5
 • Godinot dzīvos un kritušos
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. janvāris, Nr. 4/5 - Autors: Jānis Kušķis
 • Čehoslovākija maina politiskos orientierus
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6
 • Vai dialogam ir alternatīva?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6 - Autors: Mihails Afremovičs
 • Raņica informē
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6
 • Saspīlēts stāvoklis Bulgārijā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 8. janvāris, Nr. 6
 • Parunāsim par īpašumu...
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7 - Autors: Nikolajs Vēženieks
 • PSRS ekonomika skaitļos
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7
 • Vai pret Baltijas republikām tiks lietots spēks?
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 5 - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Par mūsu vēsturi — Stokholmas teātris
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7 - Autors: H. Grīnberga
 • Demokratizēt partijas vēlēšanas
  «Rīgas Balss», 1990. gada 9. janvāris, Nr. 7 - Autors: Nikolajs Jaņšins
 • Būs jāiet tālāk
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8 - Autors: Jānis Rimšāns
 • Plašas demonstrācijas VDR
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8
 • Godājamie nākamās Latvijas Republikas iedzīvotāji!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 6 - Autors: Andrejs Cīrulis
 • 'Tikšanās ar žurnālistiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8 - Autors: Boriss Sebjakins
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 6 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 6 - Autors: Tenu Vare
 • «Birkas» un fakti
  «Rīgas Balss», 1990. gada 10. janvāris, Nr. 8
 • Telegramma redakcijai
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9
 • Kā rast kopsaucēju konsolidācijai
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9
 • Par gatavošanos plēnumam
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9 - Autors: LATINFORM
 • Atbalsts demokrātiskiem pārkārtojumiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 11. janvāris, Nr. 9 - Autors: Anna Kuprijenko
 • Beidzot!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 8 - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Informē «Lietuvos Rytas»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Raimonds Garenčiks
 • Esam ar tevi, Lietuva!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Oļegs Zernovs
 • Trešdien,
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 8 - Autors: Māra Kiope
 • Būt iecietīgiem
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 8 - Autors: Arnis Šablovskis
 • Ar nākotnes perspektīvu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 10/11 - Autors: Valdis Blūzma
 • Ceturtdien,
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. janvāris, Nr. 8 - Autors: Lietuvas Telegrāfa aģentūra
 • «Nezinu, kā sadzīvosim…»
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 13. janvāris, Nr. 9 - Autors: Māra Kiope
 • «Tās galvenokārt ir Padomju Savienības problēmas…»
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 13. janvāris, Nr. 9 - Autors: Arnis Šablovskis
 • «Palikšu partijā»
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 13. janvāris, Nr. 9 - Autors: Viestarts Gailītis, Arvīds Dauders
 • Ievērībai!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 15. janvāris, Nr. 12
 • Preses konferencē
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. janvāris, Nr. 10 - Autors: Viestarts Gailītis
 • Ulanbatorā demontēts Staļina piemineklis
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14
 • Kultūras vārdā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14 - Autors: V. Duženko
 • Lietuva: pa neatkarības ceļu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14 - Autors: Valdis Bērziņš, E. Šenbergs
 • VDR: partija nodod savu īpašumu tautai
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14
 • Par PSKP demokrātisko platformu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14 - Autors: Kārlis Podnieks
 • Par N. Čaušesku un T. Živkova naudas meklēšanu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14
 • «Tirgus – tas ir ļoti nopietni»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14 - Autors: M. Skļars
 • V. Havels apmeklēs ASV
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14
 • «Politikā — kā mīlas mākslā»
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 11 - Autors: Viestarts Gailītis
 • Informē «Lietuvos Rytas»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 17. janvāris, Nr. 14 - Autors: Raimonds Garenčiks
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 12 - Autors: Tenu Vare
 • «Esmu pārliecināts, ka starpreģionālā grupa izturēs...»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 15 - Autors: M. Skļars
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 12 - Autors: Heinrika Vaļickaite
 • "Brīnumšprices nav, bet..."
  «Rīgas Balss», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 15 - Autors: Jeļena Nagla
 • Memoriāls staļinisma upuriem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 15 - Autors: Aija Cālīte
 • Par Rumānijas valdības uzdevumiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 15 - Autors: TASS
 • Saukt lietas īstajos vārdos
  «Rīgas Balss», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 15 - Autors: Pāvels Kartušins
 • Bulgārija: sākušās sarunas pie «apaļā galda»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 15 - Autors: TASS
 • Par patstāvīgas Latvijas Komunistiskās partijas statusu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 18. janvāris, Nr. 15
 • Skaļi izteiktas domas
  «Rīgas Balss», 1990. gada 19. janvāris, Nr. 16/17 - Autors: J. Elkinsons
 • «Vai būs kam rīkot XXVIII kongresu?»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 19. janvāris, Nr. 16/17 - Autors: Vladimirs Golovanovs
 • Vienotības jautājumi
  «Rīgas Balss», 1990. gada 19. janvāris, Nr. 16/17 - Autors: Oskars Gerts
 • Cilvēks vai doktrīna?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 18 - Autors: Arturs Mauriņš
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas XVIII plēnuma LĒMUMS par republikānisko laikrakstu «Cīņa» un «Sovetskaja Latvija» statusa grozīšanu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 18
 • Cilvēks vai doktrīna?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 18 - Autors: Arturs Mauriņš
 • Vai vaina uzveļama tikai Slokai?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 18 - Autors: Oļegs Zernovs, Aina Kozlova
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 15 - Autors: Tenu Vare
 • «Kurp ejam?»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 18 - Autors: Genādijs Pavļučenkovs
 • Priekšvēlēšanu farsa scenārijs
  «Rīgas Balss», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 18 - Autors: Jānis Baškers, Georgs Stiprais
 • Redakcijas viesi
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 15
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 15 - Autors: Edmunds Gonusausks
 • Jaunie PSKP Statūti
  «Rīgas Balss», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 18
 • Otrā diena Rīgā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 25. janvāris, Nr. 18 - Autors: LATINFORM
 • Kas ir «Kurjera» portfelī?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 26. janvāris, Nr. 19 - Autors: Andris Eglītis, Irēna Poltoraka
 • «Šīs problēmas es zinu...»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 26. janvāris, Nr. 19 - Autors: Vladimirs Golovanovs
 • Nodibināta Demokrātiskās platformas komunistu apvienība
  «Rīgas Balss», 1990. gada 26. janvāris, Nr. 19 - Autors: Kārlis Podnieks
 • Uzvarēja veselais saprāts
  «Rīgas Balss», 1990. gada 26. janvāris, Nr. 19 - Autors: Nikolajs Kirjakovs
 • Partijas klubu un partijas organizāciju Vissavienības konferences deklarācija
  «Rīgas Balss», 1990. gada 26. janvāris, Nr. 19
 • Slota, protams, atradīsies
  «Rīgas Balss», 1990. gada 26. janvāris, Nr. 19 - Autors: Aina Kozlova
 • Aicinām jūs, veterāni!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 26. janvāris, Nr. 19
 • Rakstot, pierakstot, ierakstot...
  «Rīgas Balss», 1990. gada 26. janvāris, Nr. 19 - Autors: Ilze Vēvere, Harijs Burmeistars
 • Politiskie strīdi Rumānijā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 29. janvāris, Nr. 20
 • Par bijušo ČKP vadītāju atbildību
  «Rīgas Balss», 1990. gada 29. janvāris, Nr. 20
 • Lai nebūtu jāmaina kurss
  «Rīgas Balss», 1990. gada 29. janvāris, Nr. 20 - Autors: G. Grants
 • Arestēti bijušie VSVP vadības locekļi
  «Rīgas Balss», 1990. gada 29. janvāris, Nr. 20 - Autors: TASS
 • Divas stundas, veltītas tautas likteņiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 29. janvāris, Nr. 20 - Autors: Oskars Baranovskis
 • VDR ceļā uz jaunas valdības izveidošanu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 29. janvāris, Nr. 20 - Autors: TASS
 • Latvija un EEA: pirmā iepazīšanās
  «Rīgas Balss», 1990. gada 29. janvāris, Nr. 20 - Autors: J. Kovaļenko
 • Laikraksts, kas iznāk pats par sevi
  «Rīgas Balss», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 21 - Autors: J. Černihs
 • Atklāta vēstule Rīgas pilsētas padomes tautas deputātiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 21
 • Otrais bauslis
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 18 - Autors: Kārlis Gailītis
 • Pārdomas pēc rudens iesaukuma
  «Rīgas Balss», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 21 - Autors: V. Teimers
 • Ar Sarkanā karoga ordeni apbalvotajā Baltijas kara apgabalā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 21
 • Ko nozīmē algas paaugstinājums?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 21 - Autors: «Rīgas Balss», laikraksts
 • Kongress beidzās pusnaktī
  «Rīgas Balss», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 21 - Autors: Boriss Sebjakins, Z. Fogelis
 • Tiesā Čaušesku režīma darboņus
  «Rīgas Balss», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 21 - Autors: TASS
 • LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja PAZIŅOJUMS
  «Rīgas Balss», 1990. gada 30. janvāris, Nr. 21 - Autors: LKP Rīgas pilsētas komiteja
 • H. D. Genšers izteicies par Eiropas drošības sistēmas izveidošanu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 31. janvāris, Nr. 22 - Autors: TASS
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 31. janvāris, Nr. 19 - Autors: Sigita Urbanovičūte
 • Rumānijā publicēts vēlēšanu likuma projekts
  «Rīgas Balss», 1990. gada 31. janvāris, Nr. 22 - Autors: TASS
 • Turpinās prāva pret Čaušesku rokaspuišiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 31. janvāris, Nr. 22 - Autors: TASS
 • Partija vai platforma?
  «Rīgas Balss», 1990. gada 31. janvāris, Nr. 22 - Autors: Kārlis Podnieks
 • Ko dara un darīs Latviešu strēlnieku apvienība
  «Rīgas Balss», 1990. gada 31. janvāris, Nr. 22 - Autors: Francis Justs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 31. janvāris, Nr. 19 - Autors: Ingrida Eilande
 • Partijas Rīgas pilsētas komitejā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 1. februāris, Nr. 23 - Autors: LKP Rīgas pilsētas komiteja
 • Atkušņa sākumā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 1. februāris, Nr. 23 - Autors: Jānis Riekstiņš
 • Paziņojums Ļeņingradas rajona vēlētājiem
  «Rīgas Balss», 1990. gada 1. februāris, Nr. 23
 • Dūresspēka demokrātija
  «Rīgas Balss», 1990. gada 1. februāris, Nr. 23
 • Nesadrumstalot progresīvos spēkus!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 1. februāris, Nr. 23 - Autors: Anna Kuprijenko
 • Precizitātes labad!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: Jānis Baškers
 • Mūsu rokās – 14 mandātu liktenis
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: Rūdolfs Vīksniņš
 • Aktīvi veidot demokrātisku Latviju
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: Rūdolfs Vīksniņš
 • «Iestājos par žēlsirdību!»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: Ēriks Kārkliņš
 • Arnolds Klaucēns: ko pazaudēs tie, kas 4. februārī neatnāks pie vēlēšanu urnām
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: Iļja Heimanis
 • Pārbūve pēc Balaņenko metodes
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: V. Korinčevskis
 • Par partijas biedru grupas paziņojumu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: LKP Centrālā Komiteja
 • «Mana sieva - ļoti neatkarīga sieviete»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: Hovards Dž. Hua-Jons, Anna Blekmane, Nensija Trevora
 • Pāvels Graboviks: «Visi kopā un vienlīdzīgi!»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: Andris Eglītis
 • «Savu vainu uzvelt citam...»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25 - Autors: Jevgeņijs Zeļenovskis
 • Tikšanās pilsētas partijas komitejā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 2. februāris, Nr. 24/25
 • Iesāktais — jāpabeidz!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 3. februāris, Nr. 22 - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • Rīgas Taisnība
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. februāris, Nr. 26 - Autors: Ināra Roja
 • Čaušesku rokaspuišiem — mūža ieslodzījums
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. februāris, Nr. 26 - Autors: TASS
 • Neatkarīgās LKP atjaunošanas atbalstītāju sanāksmes REZOLŪCIJA 1990. gada 2. februārī
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. februāris, Nr. 26
 • Tirgus ekonomikas koncepcija Austrumvācijā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. februāris, Nr. 26 - Autors: TASS
 • Tautas diplomātijas raunds Rīgā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. februāris, Nr. 26 - Autors: Valdis Bērziņš, Ints Kalniņš
 • L. Valensas preses konference
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. februāris, Nr. 26 - Autors: TASS
 • Visu cienību
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. februāris, Nr. 26 - Autors: V. Briede
 • Čehoslovākijā izformēts valsts drošības dienests
  «Rīgas Balss», 1990. gada 5. februāris, Nr. 26 - Autors: TASS
 • «JA IEMĀCĪSIMIES STRĀDĀT...»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 6. februāris, Nr. 27 - Autors: Vladimirs Golovanovs
 • Par Eiropas sašķeltības pārvarēšanu
  «Rīgas Balss», 1990. gada 6. februāris, Nr. 27
 • Mūsu vienīgās Dzimtenes, mūsu Tēvzemes iedzīvotāji!
  «Rīgas Balss», 1990. gada 6. februāris, Nr. 27 - Autors: Jānis Stradiņš, Jānis Peters, Anatolijs Gorbunovs, Andris Plotnieks, Ivars Ķezbers, Raimonds Pauls, Vilnis Edvīns Bresis, Juris Zaķis, Voldemārs Šļakota, Juris Janeks, Alberts Kauls, Viktors Skudra, Andrejs Dandzbergs, Ģirts Jakovļevs, Aleksandrs Bļinovs, Ādolfs Šapiro, Jānis Āboltiņš, Ivars Bražis, Ābrams Kļockins, Voldemārs Krustiņš, Vladimirs Martinsons, Ābrams Kleckins
 • Ziņo "Lietuvos Rytas"
  «Rīgas Balss», 1990. gada 6. februāris, Nr. 27 - Autors: Raimonds Garenčiks
 • Pirmā sesija turpinās
  «Rīgas Balss», 1990. gada 6. februāris, Nr. 27 - Autors: Andris Eglītis, Lilita Seimuškāne
 • «Latvieši trimdā»
  «Rīgas Balss», 1990. gada 6. februāris, Nr. 27
 • «Aprīlis»: saliedēties demokrātijas vārdā
  «Rīgas Balss», 1990. gada 6. februāris, Nr. 27 - Autors: Aleksandrs Geronjans
 • Latviešu – vācu kultūras biedrība
  «Rīgas Balss», 1990. gada 6. februāris, Nr. 27 - Autors: Jānis Danoss
 • Manifestācija Maskavā
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 7. februāris, Nr. 24 - Autors: Arvīds Barševskis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 7. februāris, Nr. 24 - Autors: Tenu Vare
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 7. februāris, Nr. 24 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Interfronte! Lūdzu, vieno mūs!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 8. februāris, Nr. 25
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 14. februāris, Nr. 29 - Autors: Henrika Valuckaite
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 14. februāris, Nr. 29 - Autors: Rēta Sāra
 • TADŽIKIJA — NEMIERI PIEAUG
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: TASS
 • Vai NeLLJA ir naiva?
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Neatkarīga Latvijas lauku jaunatnes apvienība (Nellja)
 • Kā Rīgā rajona nosaukumu mainīja
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Ilmārs Kreituss
 • Par valstu nacionālo suverenitāti
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Stepons Stuļginskis
 • Būs Rotariešu klubs...
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Arnis Šablovskis
 • BALTIEŠU ORGANIZĀCIJU VADĪTĀJI BALTAJĀ NAMĀ
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Bez paraksta
 • PRETARMĒŅU AKCIJAS KIRGĪZIJĀ
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: TASS
 • Neatkarīgas Latvijas lauku jaunatnes apvienības statūti. Projekts
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Neatkarīga Latvijas lauku jaunatnes apvienība (Nellja)
 • Pateicība
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: A. Millers
 • ČEHOSLOVĀKIJAS PRASĪBAS PADOMJU SAVIENĪBAI
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: TASS
 • Godājamie biedri V. Soboļev un A. Čepāni!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Latvijas Jaunatne
 • Atbalstu. Ierosinu
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Pēteris Pētersons
 • NOTIKUSI AZERBAIDŽĀNAS UN ARMĒNIJAS TAUTU KUSTĪBU APSPRIEDE
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: TASS
 • Ziedojumi Kārļa Ulmaņa piemineklim
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30
 • Lietuvas himna
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Vald. Ozoliņš
 • TIESĀS ČAUŠESKU ROKASPUIŠUS
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: TASS
 • Tautu izglābs dziesmu gars!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 15. februāris, Nr. 30 - Autors: Jānis Stradiņš, Jānis Peters, Anatolijs Gorbunovs, Andris Plotnieks, Ivars Ķezbers, Raimonds Pauls, Vilnis Edvīns Bresis, Juris Zaķis, Voldemārs Šļakota, Juris Janeks, Alberts Kauls, Viktors Skudra, Andrejs Dandzbergs, Ģirts Jakovļevs, Aleksandrs Bļinovs, Ādolfs Šapiro, Jānis Āboltiņš, Ivars Bražis, Ābrams Kļockins, Voldemārs Krustiņš, Vladimirs Martinsons, Anna Rancāne
 • Gruzijas TF priekšlikums
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Latvijas Tautas frontes Domes valde (LTF Domes valde, LTF valde)
 • Autorus — pie atbildības!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Gunārs Pakalnietis
 • Cienījamie Augstākās Padomes deputāti!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Irēna Tamberga
 • Beigusies Lietuvas PSR Augstākās Padomes sesija
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Bez paraksta
 • Algotie piketētāji
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31
 • Patiesība dara brīvu
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Arvīds Praninsks
 • Par LNNK attieksmi pret PSRS Bruņotajiem spēkiem
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)
 • Sarkanbaltsarkanais pie «čekas»?
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Arvīds Bobinskis
 • Pārdomas uz jaunā gadsimta sliekšņa
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Bez paraksta
 • Dārgie tautieši!
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 16. februāris, Nr. 31 - Autors: Māra Zaķe
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 17. februāris, Nr. 32 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Likums par grozījumiem Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Konstitūcijā (Pamatlikumā)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 20. februāris, Nr. 33 - Autors: Latvijas PSR Augstākā Padome, LPSR Augstākā Padome
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 22. februāris, Nr. 35 - Autors: Eve Oza
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 22. februāris, Nr. 35 - Autors: Edmunds Gonusausks
 • Marina Kosteņecka ziņo no Maskavas
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 23. februāris, Nr. 36 - Autors: Marina Kosteņecka
 • Daugav' abas malas nemūžam nesadalās
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 24. februāris, Nr. 37 - Autors: Māra Kiope, Marina Kosteņecka, Valentīna Klibiķe, Džemma Skulme, Juris Bojārs, Alfrēds Čepānis, Ervids Grinovskis, Mavriks Vulfsons, Rita Kukaine, R. Kravcēvičs, V. Jefimova, V. Gnusarovs
 • LTF II sasaukuma Domes lēmumi
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 28. februāris, Nr. 39 - Autors: Latvijas Tautas frontes Dome (LTF Dome)
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 28. februāris, Nr. 39 - Autors: Andrejs Cīrulis, Marina Kosteņecka, Jānis Peters, Ilmārs Bišers, Džemma Skulme, Juris Bojārs, Mavriks Vulfsons, Jānis Lucāns, Marju Lauristina, Igors Grjazins, Eduards Vilkas, Sīms Kallass, Julo Nuģis, Juhans Āre, Tīts Kjabins, Mihails Bronšteins, Jurate Kupļauskiene, Sigitas Kudarausks, Nikolajs Medvedevs, Kazimiera Prunskiene, Vello Vare, Egidijs Bičkausks, Zigmas Vaišvila
 • Vai šķirties mums lemts?
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 28. februāris, Nr. 39 - Autors: Ēriks Mesters
 • PSRS Augstākās Padomes LĒMUMS
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 1. marts, Nr. 40 - Autors: PSRS Augstākā Padome
 • Rezolūcija par Baltijas valstīm
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 1. marts, Nr. 40 - Autors: Kārlis Gailītis
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 2. marts, Nr. 41 - Autors: Eve Oza
 • «V. Alksnis ir speciālists…»
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 2. marts, Nr. 41 - Autors: Dmitrijs Jazovs
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 2. marts, Nr. 41 - Autors: Sigita Urbanovičūte
 • Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes piecpadsmitās sesijas pēdējā darba dienā
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 6. marts, Nr. 43 - Autors: LATINFORM
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 7. marts, Nr. 44 - Autors: Tenu Vare
 • Evolūcijas eksports uz Maskavu
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 7. marts, Nr. 44 - Autors: Ainārs Dimants
 • Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 7. marts, Nr. 44 - Autors: Kristina Sprindžunaite
 • Parlamenta neredzamā darbdiena
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 7. marts, Nr. 44 - Autors: Marina Kosteņecka
 • AKTS PAR NEATKARĪGAS LIETUVAS VALSTS ATJAUNOŠANU
  «Latvijas Jaunatne», 1990. gada 12. marts, Nr. 46