Atšķirības starp "Ziedojumi" versijām

No Barikadopēdija
467. rindiņa: 467. rindiņa:
 
| style="width:13.42%;" |  
 
| style="width:13.42%;" |  
 
| style="width:39.58%;" |  
 
| style="width:39.58%;" |  
 +
|-
 +
|
 +
Aivis Freidenfelds 
 +
 +
| <br/>
 +
| style="width:12.62%;" | <br/>
 +
| style="width:13.42%;" | <br/>
 +
| style="width:39.58%;" | <br/>
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
487. rindiņa: 495. rindiņa:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Aivis Freidenfelds
 
  
|
 
| style="width:12.62%;" |
 
&nbsp;
 
  
| style="width:13.42%;" |  
+
| <br/>
 +
| style="width:12.62%;" | <br/>
 +
| style="width:13.42%;" | <br/>
 
| style="width:39.58%;" |  
 
| style="width:39.58%;" |  
 
|}
 
|}
 
</div><div style="margin-left: 40px;"><br/></div><div style="margin-left: 40px;"><br/></div>
 
</div><div style="margin-left: 40px;"><br/></div><div style="margin-left: 40px;"><br/></div>

Versija, kas saglabāta 2013. gada 4. novembris, plkst. 17.20

Patlaban ļoti nepieciešams ziedojums  5.000 Ls apjomā,  lai varētu pabeigt iesākto darba posmu. 

Valsts ziedotājam piešķirs nodokļu atlaidi 85% apjomā no minētās summas, un Barikadopēdija pirmajā lappusē ievietos Jūsu uzņēmuma logo, kur var pievienot saiti uz Jūsu uzņēmuma mājaslapu! 

Nodokļu atlaides tiek piemērotas arī individuālajiem ziedotājiem (par to nākošā gada sākumājāiesniedz deklarācija VID). 

=========================
Ziedot ar pārskaitījumu
Saņēmējs: Barikadopēdijas fonds, nodibinājums
Reģ. Nr.: 40008172192
Konta Nr.: LV16HABA0551030257327 (Swedbank)

Juridiskā adrese: “Īvāni”, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120

Kas mēs esam?

“Barikadopēdijas fonds” ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija (juridiskais statuss – nodibinājums), kura galvenais finanšu avots ir ZIEDOJUMI. Ar VID lēmumu Nr. 8.14-6/27117 (15.04.2011) nodibinājumam “Barikadopēdijas fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības veicināšanas un kultūras veicināšanas jomā.

Ko mums nozīmē ziedojumi?

Ziedojumi tiek uztverti kā konkrētā cilvēka vai organizācijas atbalsts demokrātijai, tiesiskumam, cilvēka tiesībām zināt patiesību, Latvijas valstij un latviešu tautai kā mūsu kopīgajam dārgumam.

Kādam mērķim būs ziedojumi?

Ziedojumus izmantosim dažādu ar Barikadopēdijas darbu saistīto izmaksu segšanai, tajā skaitā darbinieku atalgojumam, autoratlīdzībām, administratīvajiem un komunikāciju izdevumiem, tehniskajam nodrošinājumam un pakalpojumiem. Ziedojumi nekādā veidā netiks izlietoti peļņas vai privāta labuma gūšanai.

Vai ir kādi ziedošanas ierobežojumi?

Ziedojumi tiek pieņemti no ikvienas fiziskas un juridiskas personas ar noteikumu, ka ziedotājs Barikadopēdijai neizvirza politiskās cenzūras nosacījumus (rakstu, faktu, uzvārdu noklusēšanu, faktu sagrozīšanu).

Vai ziedotājus pieminēs Barikadopēdijā?

Visi ziedojumi un to izlietojums tiks atainoti Barikadopēdijas vietnē. Lielajiem ziedotājiem (virs Ls 1000) ir iespēja ievietot logo ar saiti uz viņu norādīto tīmekļa vietni.

Vai var ziedot anonīmi?

Ziedojumi var būt gan atklātie, gan anonīmie (ja ziedotājs nevēlas publicitāti, viņam tas jānorāda īpaši).

Vai ziedotājiem ir kādas priekšrocības?

Barikadopēdijas fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kultūras jomā  ([[Media:), tādēļ saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantu ziedotājiem tiek samazināts ienākuma nodoklis par 85 procentiem no summas, kas tiek ziedota Barikadopēdijas izveidošanai.

Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta pirmās daļas 1.1 punktu nauda vai citas lietas, kuras fiziskā persona — nodokļa maksātājs — bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, vai budžeta iestādei, šā panta izpratnē uzskatāmas par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Ziedotāji

Summa LVL

Summa EUR

Datums

Mērķis

Organizāciju ziedojumi

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Ls 2000

€ 2845.74

03.11.2011

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Ls 1500

€ 2134.31

12.03.2012

Latvijas autoceļu uzturētājs, AS

Ls 500

€ 711.44

27.03.2012

Latvijas dzelzceļš, VAS

Ls 500

€ 711.44

05.04.2012

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Ls 800

€ 1138.30

14.06.2012

"Rīgas Balss" 1990. gada 1. janvāra līdz 5. aprīļa materiālu atlasīšana, skenēšana, segmentēšana un ievietošana Barikadopēdijas vietnē

Delibero, SIA

Ls 100

€ 142.29

28.12.2012

Kopā:

Ls 5400

€ 7683.51

 

Privātpersonu ziedojumi

Solvita Āboltiņa

Ls 100

€ 142.29

01.02.2012

Mārtiņš Balodis

Ls 10

€ 14.23

20.01.2012

Cīnieties par patiesību!

Māris Baidekalns

Ls 100

€ 142.29

15.06.2012

Pēteris Baranovskis

Ls 5

€ 7.11

23.01.2012

Roberts Blumbergs,

LR Goda konsuls Čikāgā

Ls 500

€ 711.44

11.10.2013

Ina Druviete

Ls 100

€ 142.29

10.01.2012

Dace Eizāne

Ls 250

€ 355.72

07.01.2013

Dmitrijs Galuščenko

Ls 10

€ 14.23

29.11.2012

Māris Indulis Graudiņš

Ls 120

€ 170.74

20.01.2012

Mērķziedojums trimdas 1985.–1989. g. atspoguļošanai.

Matīss Justs

Ls 5

€ 7.11

20.07.2011

Emīls Klotiņš

Ls 20

€ 28.46

13.02.2012

Juris Kļova

Ls 5

€ 7.11

27.07.2012

Mārtiņš Lauva

Ls 500

€ 711.44

03.12.2012

Valerijs Meikšs

Ls 10

€ 14.23

30.11.2012

Ilze Pintāne

Ls 20

€ 28.46

07.02.2012

Pie pleca plecs - toreiz un tagad!

Gints Pīpiķis

Ls 25

€ 35.57

05.05.2011

 

Kopā

Ls  1780

€ 2532.71

 

Pavisam kopā:

Ls 7180

€ 10216.22

 

Īpaša pateicība par palīdzību

Edvīns Inkēns

 

Aivis Freidenfelds 

Jānis Ošiņš

Jānis Peters