Sevišķi svarīgi dokumenti

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 10. janvāris, plkst. 13.44, kādu to atstāja Eduards (Diskusija | devums) (Jauna lapa: #Grupas «Helsinki-86» memorands 02.10.1987 #Latvijas PSR AP Prezidija lēmums par latviešu valodas statusu 29.09.1988 #Latvijas PSR Prezidija Dekrēts par latviešu tautas kultūrvēs...)
 1. Grupas «Helsinki-86» memorands 02.10.1987
 2. Latvijas PSR AP Prezidija lēmums par latviešu valodas statusu 29.09.1988
 3. Latvijas PSR Prezidija Dekrēts par latviešu tautas kultūrvēsturisko simboliku 29.09.1988
 4. Latvijas Tautas frontes Programma 08.10.1988
 5. Latvijas PSR valodu likums, kas latviešu valodai piešķir valsts valodas statusu 05.05.1989
 6. Latvijas PSR AP Deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti 28.07.1989
 7. PSRS tautas deputātu kongresa lēmums «Par PSRS un Vācijas 1939. gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu» 24.12.1989
 8. Latvijas PSR AP ar likumu par oficiāliem valsts simboliem atzīst sarkanbaltsarkano karogu, 1921. gadā apstiprināto valsts ģerboni un himnu «Dievs, svētī Latviju» 15.02.1990
 9. Latvijas PSR AP Deklarācija jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību 15.02.1990
 10. LR AP Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 04.05.1990
 11. Konstitucionālais akts par Latvijas kā neatkarīgas valsts statusu («Par Latvijas Republikas statusu») 21.08.1991
 12. PSRS Valsts Padomes lēmums par Latvijas neatkarības atzīšanu 06.09.1991