Vairāki Latvijas reformkomunisti (tai skaitā, 8 LKP CK locekļi) publicē "Aicinājumu Latvijas komunistiem", kurā iestājas par pārmaiņām partijā — LKP neatkarību no PSKP un atbalsta partijas atteikšanos...

No Barikadopēdija
Datums: 1989/11/27

Vairāki Latvijas reformkomunisti (tai skaitā, 8 LKP CK locekļi) publicē "Aicinājumu Latvijas komunistiem", kurā iestājas par pārmaiņām partijā — LKP neatkarību no PSKP un atbalsta partijas atteikšanos no varas monopola


Raksti par šo notikumu