Atšķirības starp "937209" versijām

No Barikadopēdija
18. rindiņa: 18. rindiņa:
 
{{About person|Vītauts Ķernags}}
 
{{About person|Vītauts Ķernags}}
 
{{About media|«Komjaunimo Tiesa», laikraksts (Lietuva)}}
 
{{About media|«Komjaunimo Tiesa», laikraksts (Lietuva)}}
{{About place|viļņ}}
+
{{About place|Viļņa}}
 +
{{About event|E1989082300}}
 
{{About year|1989}}
 
{{About year|1989}}
 
Pagājušās nedēļas raksturīgākā iezīme — informācijas plūdi par 50 gadus veciem notikumiem.
 
Pagājušās nedēļas raksturīgākā iezīme — informācijas plūdi par 50 gadus veciem notikumiem.

Versija, kas saglabāta 2012. gada 13. jūnijs, plkst. 08.45

Pagājušās nedēļas raksturīgākā iezīme — informācijas plūdi par 50 gadus veciem notikumiem.

Visu iepriekšējo gadu mēs runājām par pagātni, bet tikai šonedēļ visos republikas laikrakstos tika publicēts Lietuvas Augstākās Padomes komisijas slēdziens par vācu un padomju līgumiem. Slēdzienā teikts, ka šie dokumenti ir pretrunā ar starptautisko tiesību normām. 23. augustā publicētie un tam sekojošie dokumenti ir noteikuši Lietuvas suverenitātes zaudēšanu. Daudziem mūsu republikas iedzīvotājiem, bet vēl jo vairāk daudziem Maskavā, pārāk radikāls likās slēdziena pēdējais punkts: «1940. gada 21. jūlija deklarācija un 3. augusta likums par iekļaušanu PSRS sastāvā nav likumīgi.»

Vēl presē tika publicēti vairāki dokumenti par tā dēvētajiem «pirkšanas un pārdošanas» aktiem. Šos dokumentus VFR Federālās ministrijas ārlietu nodaļā saņēma mūsu laikraksta korespondents. Bonnā netika likti nekādi šķēršļi vācu un padomju arhīva apskatei. Mūsu redakcija ar līdzīgu lūgumu ir griezusies pie PSRS valdības, lai varētu iepazīties ar tā laika padomju arhīvu materiāliem…

Kā prelūdija 23. augustam bija «Sajūdis» seima sēde un mītiņš Kalna parkā. «Baltijas ceļa» norises dienā bija arī preses konference, kurā piedalījās ne tikai mūsu, bet arī ārzemju žurnālisti. Viņus mazāk interesēja pati akcija, vairāk politiskās realitātes.

Par pašu akciju droši vien neko jaunu nepateikšu. Kolosāla vienotības izjūta gan Rīgā, Tallinā, gan Viļņā... Minēšu tikai statistikas datus. Dzīvajā ķēdē bija sastājušies pusmiljons cilvēku. Akcijas norises gaitā nebija neviena nelaimes gadījuma.

Īsi pirms 23. augusta nodibinājās jauna izdevēju akcionāru sabiedrība «Lituanu». 100 000 lielā metienā iznāca grāmata «Vienošanās» par 1939. —1940. gada Staļina un Hitlera pieņemtajiem dokumentiem un otra grāmata par 1940. —1941. gada notikumiem Lietuvā. «Lituanu» laidīs klajā dažādas grāmatas par politiku. Izdos darbus par pasaules kultūru. Iecerēts, ka visi iespieddarbi tiks tulkoti vairākās valodās — lietuviešu, krievu, angļu un vācu.

25. augusta «Pravdas» numurā tika publicēts raksts «Bet kā būs rīt?». Seima «Sajūdis» padome sapulcējās, lai izteiktu savu neapmierinātību ar minēto publikāciju un nosūtītu uz Maskavu telegrammu ar objektīvi attēlotu situāciju Lietuvā. Taču pēc tam nāca 26. augusta PSKP CK paziņojums, kas paralizēja visus Lietuvas sabiedrības slāņus.

Taču oficiālā attieksme vēl nav zināma.

Šodien kopā pulcēsies Lietuvas ĻKJS CK birojs, lai paustu savu attieksmi pret šo paziņojumu.

Pabeigt gribējās ar kaut ko jautrāku, taču notikušais estrādes mūzikas festivāls «Palanga-89» nevieš cerības un uz optimismu nerosina. Kaut gan šogad festivāls mainīja savu nosaukumu, pašā festivāla norisē tas neko nemainīja. Skanēja «salda» mūzika. Turklāt nāca vēl klāt spekulācija par izsūtīto tēmu.

Tikai pēdējā uzstāšanās diena deva iemeslu priekam. Vītauta Ķernaģa grupa sniedza spožu parodiju par mūsu estrādi...

KRISTĪNE SPRINDŽŪNAITE,

propagandas un komjaunatnes nodaļas

korespondente

P. S. Vakar vēlu vakarā beidzās Lietuvas KP CK plēnums. Tika pieņemts aicinājums Lietuvas tautai, kurā teikts, ka joprojām paliek spēkā lozungs «Lietuva bez suverenitātes — Lietuva bez nākotnes». Šāda pārliecība ir guvusi tautas atbalstu, un arī LKP ies šo ceļu. Vēl tika uzsvērts, ka pašlaik LKP ir vienīgais spēks, kas var vest tautu pa pārbūves ceļu.