Latvijas Tautas frontes valdes paziņojums visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem

No Barikadopēdija

No dažādām Latvijas malām pienāk satraucošas ziņas par impērisko spēku aktivizēšanos. Maskavā deputātu grupa «SOJUZ» atklāti plāno diktatoriska režīma atjaunošanu ar vai bez M. Gorbačova.

Mums nav vajadzīga baiļu un histērijas gaisotne, taču jau šobrīd ikvienam skaidri jāapsver sava rīcība varbūtējā x stundā, kad tautu brīvības centienu apspiešanai tiks ieviesta PSRS prezidenta vai citāda ārkārtēja pārvalde. Mūsu turpmākās organizētās darbības iespējas būs atkarīgas no prezidenta pārvaldes pakāpes, kas iespējama:

— relatīvi maigā formā, kad pārtrauks «tikai» Latvijas Republikas valsts institūtu darbību visos līmeņos un noslēgs mūsu pieeju masu informācijas līdzekļiem, neaizliedzot sabiedriski politisko organizāciju darbību;

— brutālā formā, kad Latvijas Republikas valsts varas institūtu darbības pārtraukšanu apvienos ar sabiedriski politisko organizāciju darbības aizliegšanu, izņemot Vissavienības organizācijas — PSKP, DOSAAF u. tml.

Pirmajā gadījumā mūsu turpmākās rīcības plānu nosacīs konkrētā situācija un mums būs iespēja to darīt zināmu saviem piekritējiem ar mūsu organizācijas struktūru starpniecību. Taču jau tagad mums jābūt pietiekamai izpratnei par savu turpmāko rīcību varbūtēji vissliktākajā gadījumā — ieviešot brutālo prezidenta pārvaldi.

Galvenie uzdevumi līdz x stundai:

1. Būt gataviem uz Latvijas iedzīvotāju manifestāciju Rīgā.

2. Sasaukt visu līmeņu padomju ārkārtas sesijas, kurās izteikt atbalstu Latvijas Republikas Augstākajai Padomei, apņemšanos pildīt Latvijas Republikas likumus un attieksmi pret Savienības līgumu.

3. Vērsties pret Latvijas Republikas īpašuma izsaimniekošanu un PSRS akciju sabiedrību radīšanu uz tā saukto Vissavienības uzņēmumu bāzes.

4. Iesaistīties Latvijas Republikas īpašajās brīvprātīgo kārtības sargu vienībās.

5. Aktivizēt Latvijas neatkarības ideju propagandu nelatviešu vidē. Vēršoties pie karaspēka daļu virsniekiem un viņu ģimenes locekļiem, izskaidrot krievu demokrātu un LTF ideju kopīgo ievirzi.

6. Par visām pārmaiņām okupācijas karaspēka dislokācijā nekavējoties informēt LTF koordinētājus.

7. Presē publicēt starptautisko tiesību normas, kas reglamentē okupācijas karaspēka darbību okupētajās teritorijās.

8. Rūpniecības uzņēmumos veidot palīdzības fondus.

9. Kritiskajā laikposmā nosacīt Latvijas radio diennakts darbību.

10. Sagatavot LTF nodaļu struktūras iespējamam darbam nelegālā stāvoklī, sagatavot savstarpējo sakaru nodrošināšanas sistēmu, iecelt vadītāju dublierus. Attīstīt teritoriālo grupu darbu dzīvesvietās. Decentralizēt nodaļu naudas līdzekļus. Sagatavot veidlapas ar LTF simboliku paziņojumiem. Decentralizēt kopēšanas aparatūras un papīra glabāšanu.

11. Par visām norisēm informēt pasaules demokrātisko sabiedrību. Sastādīt sabiedriski politisko organizāciju aktīvistu sarakstus un iesniegt tos starptautiskajām organizācijām, lai būtu iespējas sekot viņu turpmākajam liktenim.

Pēc prezidenta pārvaldes ieviešanas izvērst plašu pilsoniskās nepakļaušanās kampaņu, kas jau faktiski uzsākta šobrīd, aizsargājot Latvijas jauniešus pret varmācīgu iesaukšanu PSRS karaspēkā. To īstenojot šādi:

1. Neraugoties uz prezidenta «ukaziem», konsekventi pildīt vienīgi Latvijas Republikas likumus un pašvaldību lēmumus.

2. Neierasties uz PSRS kara komisariātu izsaukumiem un nosūtīt karaklausības apliecības un iesniegumu par atteikšanos dienēt PSRS bruņotajos spēkos LPSR kara komisāram.

3. Nesadarboties un nesniegt nekādu informāciju okupācijas varas iestādēm.

4. Ar nicināšanu un boikotu vērsties pret prezidenta pārvaldes ielikteņiem un viņu atbalstītājiem.

5. Izmantot dažādus streika veidus PSRS ekonomiskās sistēmas graušanai. Īpaši izmantot darbu, stingri reglamentējot absurdas instrukcijas, kuru izpilde paralizēs ražošanu.

6. Nodrošināt demokrātisku organizāciju un to vadītāju darbības iespējas nelegālā stāvoklī.

7. Dokumentēt un fiksēt visus okupācijas varas noziegumus prezidenta pārvaldes apstākļos.

8. Lai novērstu iespēju diktatora varu padarīt par likumīgu, kategoriski nepiedalīties šīs varas organizētās vēlēšanās vai referendumos.

9. Iedzīvotāju informēšanai izmantot vēlēšanu kampaņā pārbaudītus cilvēkus —  aģitatorus, iesaistīt arī vietējās pilsoņu komitejas.

10. Iesaistīt organizatoriskā darbā Latvijas Republikai lojālos PSRS deputātus, ja prezidenta pārvaldes gadījumā tiek saglabāts viņu neaizskaramības statuss.

11. Maksimāli izmantot iespējas darboties okupācijas iestāžu neaizliegtajās sabiedriskajās organizācijās — reliģiskajās un kultūras organizācijās, arodbiedrībās, lai popularizētu LTF uzskatus.

Latvijas Republikas neatkarības piekritēji! Turpinoties komunistiskajiem noziegumiem pret mūsu dzimteni, apzināsimies, ka mūsu izdzīvošanas pirmais nosacījums ir dzīvot tautai, būt vienotiem Latvijai!

11. 12. 90.

LTF valde