Vakar

No Barikadopēdija
Versija 2020. gada 6. novembris, plkst. 02.51, kādu to atstāja Edgars (Diskusija | devums) (Jauna lapa: {{Newspaper Article |Article in=Latvijas Jaunatne |Published on=1990/01/13 |Issue number=9 |Page number=1 |Original title=Vakar }} {{Written by|Latvijas Jaunatne}} Vakar republikas Au...)

Vakar republikas Augstākās Padomes sesijā tika apspriests ari Jautājums par republikas karogu, himnu un ģerboni. Sesija ar absolūtu balsu vairākumu nolēma. ka nepieciešams mainīt republikas valsis simboliku — atzīt par ofl ciāllem simboliem sarkanbaltsarkano karoga, 1921. gadā apstiprināto Latvijas Repub likās ģerboni un himnu «Dievs, svēti Latviju!*, un uzdeva veikt itm nolūkam nepieciešamos priekšdarbus (izdarīt grozījumus Konstitūcijā, sagatavot atjaunojama ģerboņa un sarkanbaltsarkanā karoga attēlu un aprakstu).