Latvijas iedzīvotājiem par Vissavienības politisko sasaukšanos

No Barikadopēdija

Tautvaldības orgānu vēlēšanu priekšvakarā visā valstī paātrinās demokrātisko un konservatīvo spēku norobežošanās. Tautas masu akcijas pret bankrotējušajām partijas komitejām Čerņigovā, Sverdlovskā, Volgogradā, Tjumeņā, Doņeckā, pusmiljona cilvēku lielā mierīgā, demokrātiskā manifestācija Maskavā, Baltijas republiku parlamentu patstāvīgā rīcība liecina par visas valsts iedzīvotāju apņēmību paātrināt un radikalizēt pārbūves procesus, ko sāka Gorbačovs un viņa piekritēji. Par realitāti kļuvusi kompartijas galvenās privilēģijas — varas privilēģijas — atcelšana, pavērts ceļš politiskajai daudzpartiju struktūrai.

Tajā pašā laikā aktivizējusies ari konservatīvie spēki, kas nevēlas šķirties no kazarmu sociālisma un totalitārās varas sistēmas. Viņu balsis mēs skaidri dzirdējām PSKP CX februāra plēnumā — tās centās iedabūt atpakaļ dzīvē staļiniski brežņeviskā komunisma novecojušās dogmas. Mēs tās dzirdam Augstākajā Padomē, kur viņi pūlas noslīcināt demagoģijā likumprojektus par zemi, par īpašumu, par republiku tiesībām, par presi. Viņi uzkurina melnsimtniekus un šovinistus, uzrīda Krieviju Baltijai, viņi izspēlē armijas kārtis, lai iebiedētu tautas, viņi torpedē karaspēka samazināšanu un atbruņošanos. Viņi nav spējīgi izvest valsti no strupceļa.

Maskaviešu mierīgā manifestācija 4. februāri aicināja visus valsts demokrātiskos spēkus nostādīt konservatoriem pretī vienotu bloku — Demokrātisko organizāciju, kustību un pilsoņu koalīciju —, kuras mērķis būtu sarīkot apaļā galda sarunas ar valsts vadību, lai šajā dialogā rastu izeju no ekonomiskās, sociālās, politiskās un nacionālās krīzes un noteiktu ceļu mierīgai pārejai no totalitārisma uz daudzpartiju parlamentāru valsti.

Maskavā un citos reģionos jau sākusies Pilsoņu rīcības komiteju veidošanās nolūkā atbalstīt apaļā galda iniciatīvu.

Aicinājumā, ko parakstījuši Starpreģionālās deputātu grupas vadītāji J. Afanasjevs un G. Popovs, ierosināts svētdien, 25. februāri, rīkot Vissavienības politisko sasaukšanos: pulksten 12 dienā, pēc vietējā laika, organizēt demokrātisko spēku mītiņus un demonstrācijas; pulksten 20 par zīmi solidaritātei un vienotībai uz piecām minūtēm nodzēst elektrisko gaismu un katrā logā iedegt dzīvu uguni — sveci.

Latviešu tautai un tiem, kam Latvija kļuvusi par Dzimteni, dzīvā uguns allaž lr bijusi vienotības simbols, līdzeklis, lai sazinātos tumsā. Neaicinot nevienu uz mītiņiem un demonstrācijām šai diena, mēs ceram, ka solidaritātei ar mostošos demokrātisko Krieviju mūsu namu logos iedegsies sveces. Mēs vienmēr ar cerību un bažām esam ieklausījušies Krievijas sirds pukstos no tā, kā tur attīstās demokratizācijas process, liela mērā atkarīgs ari mūsu liktenis. Tāpēc būsim vienoti, solidarizējoties ar Krievijas februāra iniciatīvu!

Būsim vienoti ari paši savā, Latvijas demokratizācijas procesā, kas republikas Augstākās Padomes vēlēšanu priekšvakarā sasniedzis apogeju! Neļausim mūs apmulsināt mūsu pašu konservatoriem, kas ķeras pie novērojušajām komunisma dogmām, baida mūs ar «brīvā tirgus grimasēm» un «nacionālās diskriminācijas» perspektīvu. Pusgadsimtu ilgajā tukšu solījumu laikā viņu vadībā mēs esam pietiekami izbaudījuši gan «sociālo aizsargātību» kazarmu sociālismā, gan piespiedu «tautu draudzību». Neļausim sevi piemānīt ar pusreformu un puspatstāvības solījumiem! Mūsu dzīvi uz labo pusi var vērst tikai stingri un enerģiski soli pa neatkarības ceļu sociālajā politikā, zemes lietošanā, rūpniecībā un finansu jomā, politiskajā struktūrā.

Šie skaidrie mērķi ir tie, kas atšķir deputātu kandidātus, kuri aizstāv kardinālu Latvijas ekonomisko un politisko atdzimšanu, no tiem kandidātiem, kuri veco ideoloģiju cer pielāgot jaunajām vajadzībām. Lai svece, kas jūsu logā iedegsies brīdi, kad sasauksimies ar Krievijas demokrātiem, apliecina arī jūsu vienotību uz kardinālu pārmainu platformas tepat, Latvijā!

Iededzot solidaritātes sveci un arī ejot uz vēlēšanām, paturēsim prātā pašu galveno — mūsu nacionālo saskaņu. Tagad, kad liesmo Vidusāzijas un Kaukāza republikas, kad bīstami saspriegta atmosfēra Moldāvijā, Igaunijā, Aizkarpatos, kad galvu ceļ galējie reakcionāri Maskavā un Ukrainā, Latvija kļuvusi par vienu no nedaudzajām saliņām, kur starpnacionālā līdzāsdzīvošana stabilizējas. Mums vēl ir daudz problēmu, vēl liela ir savstarpējā neuzticība, taču saskaņa, kas sāka nostiprināties pērnruden, dod mums cerību. Latvijai nav vajadzības atkārtot citu nacionālo pieredzi — tai jāiegūst pašai sava unikāla pieredze starpnacionālā miera un parlamentārās kultūras lomā, kļūstot par paraugu pārējiem reģioniem.

Kardinālas ekonomiskās reformas, parlamenta politiskā stabilitāte, sociālais budžets, nacionālā saskaņa — tādi ir mūsu orientieri. Iedegsim dzīvu gaismu!

Solidaritātes un vienotības akciju atbalsta:

Latvijas Strādnieku savienība, LSDSP krievu sekcija, Latvijas Krievu kultūras biedrība, Latvijas Ebreju kultūras biedrība, Baltslāvu biedrība, Vissavienības komunisti, kas apvienojušies uz demokrātiskās platformas, organizācija «Pilsoniskā saskaņa»