«Latvju-lietuvju vienība»

No Barikadopēdija

Lietuviešu un latviešu valoda — vienīgie dzīvie baltu valodu koka zari. Lietuviešu un latviešu tauta — vistuvākās māsas. Gadsimtiem ilgi dzīvojam blakus, bet ko mēs zinām viens par otru? Ir staigāti atšķirīgi vēstures un reliģijas ceļi. Un tomēr — visatbildīgākajos brīžos mēs esam bijuši un mums ir jābūt kopā.

Šā gada 1. oktobrī, skanot «Dievs, svētī Latviju» un «Lietuva, tēvija mūsu», Kultūras fonda paspārnē tika atjaunota Lietuviešu-latviešu biedrība, kam aizsākumi bijuši jau 1921. gadā.

1934. gadā Kauņā notikušajā lietuviešu un latviešu kongresā skanēja devīze: «Mēs esam viena tauta, vienas asinis un viens liktenis.»

Atjaunotā biedrība, kuras valdē ir arī pārstāvji no Latvijas, izvirzīja mērķi — rūpēties, lai Lietuvā dzīvojošiem latviešiem tiktu radīti pienācīgi apstākļi mācīties dzimto valodu, popularizēt latviešu kultūru, vākt valodas, etnogrāfijas, folkloras materiālus latviešu apdzīvotajās salās Lietuvā, rosināt abu republiku kultūras iestāžu, kā arī individuālos kontaktus. Lai aizsāktais darbs sekmētos un analoģiskus uzdevumus varētu veikt arī pie mums, nepieciešama attiecīga Latviešu-lietuviešu biedrība Latvijā.

Aicinām visus Latvijā dzīvojošos lietuviešus, kam nav vienaldzīgas saites ar brāļiem latviešiem, aicinām visus latviešus, kas prot lietuviešu valodu, un arī tos, kam «lietuviešu valodā runā tikai sirds», visus, kas jūt sevī spēku un vēlas darboties latviešu-lietuviešu brālības laukā, piedalīties «Latvju-lietuvju vienības» atjaunošanas sanāksmē. Tā notiks svētdien, 18. decembrī, pulksten 12 Rīgā, Visvalža ielā 4a, LVU Filoloģijas fakultātes aktu zālē (4. stāvā). Dalībnieku reģistrēšana — no pulksten 11.

Iepriekš var sazināties ar Oļģertu Aunu: 226011, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 37—7, tālrunis — 292281.

O. AUNS