VDR: partija nodod savu īpašumu tautai

No Barikadopēdija

Berlīne (TASS). VSVP-DSP valdes prezidijs piedāvājis nodot valsts īpašumā 11 avīžu izdevniecības un 21 tipogrāfiju no 16 laikrakstu izdevniecībām un 26 tipogrāfijām, kas pašlaik atrodas partijas īpašumā. Pēc šī lēmuma apstiprināšanas partijas valdē nekavējoties tiks sāktas sarunas ar valdību un darba kolektīvu pārstāvjiem. Šīs sarunas jāpabeidz līdz 1990. gada 30. jūnijam, teikts VSVP-DSP valdes prezidija lēmumā.

Šajā dokumentā atzīmēts, ka valsts īpašumā pāries apvienībās «Dewag» un «Intertext» ietilpstošie partijas uzņēmumi. Analoģiski pasākumi tiks veikti attiecībā uz 37 atpūtas un viesu uzņemšanas namiem. Prezidēs ieteicis paturēt partijas īpašumā tikai tādus objektus, kas iegūti vai uzcelti par partijas iīdzek]iem.

Partijas apgabalu valdēm ieteikts pieņemt attiecīgus lēmumus par viņu rīcība esošajiem atpūtas namiem.

***

Vācijas Demokrātiskās Republikas pilsētās un ciemos notikušas plašas demonstrācijas un mītiņi. Dažos no tiem piedalījās pat simtiem tūkstošu cilvēku.

Kaut gan Hansa Modrova koalīcijas valdība veic enerģiskus pasakumus, lai pārvarētu ekonomikas krīzi un ieviestu kārtību, opozīcijas spēki uzskata, ka atjaunotnes process norit pārāk gausi, un pastāv briesmas, ka pakāpeniski var atjaunoties vecās struktūras un atdzimt staļinisms. Karlmarkštates, Drēzdenes, Frankfurtes pie Oderas, Potsdamas, Neibrandenburgas, Rostokas un Magdeburgas ielās un laukumos notikušajos mītiņos runātāji prasīja noteikt brīvas un visām partijām līdztiesīgas vēlēšanas un sodīt visus tos, kas vainīgi korupcijā un ļaunprātīgā varas izmantošanā.

Leipcigā 150 tūkstoši demonstrantu prasīja Vācijas atkalapvienošanos.