Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija
Versija 2016. gada 1. decembris, plkst. 10.31, kādu to atstāja Andrejs (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

Aizvadītajā nedēļā Igaunijas iedzīvotāju prātus vēl aizvien satrauca PSKP CK 26. augusta paziņojums par stāvokli Baltijas republikās. Redakcijai atsūtītajās vēstulēs savu protestu pauduši daudzi darba kolektīvi, tiek vākti paraksti.

5. septembrī Igaunijas Tautas frontes vadība darīja zināmu sabiedrībai savu attieksmi šā paziņojuma sakarā. ITF izsaka priekšlikumu Igaunijas PSR Augstākajai Padomei sasaukt ārkārtējo sēdi, kurā tiktu izskatīti trīs jautājumi: par Igaunijas politisko situāciju un republikas suverenitātes tiesiskajām garantijām, par vēršanos pie ANO cilvēktiesību aizsardzības komisijas, lai tā dotu savu vērtējumu par notikumiem Baltijā un par Igaunijas pāreju uz saimniecisko aprēķinu. Laikrakstā publicēti ITF sagatavotie projekti, kurus varētu izmantot, pieņemot Igaunijas AP lēmumus. Tajos, piemēram, ir ierosināts lūgt PSRS AP jau septembra beigās sasaukt ārkārtēju deputātu kongresu, kura dienas kārtībā būtu tikai viens jautājums – republiku suverenitātes tiesiskās garantijas un nepieciešamo labojumu izdarīšana PSRS Konstitūcijā tajos pantos, kas skar republiku suverenitāti.

Kāpēc nepieciešams vērsties pie ANO cilvēktiesību aizsardzības komisijas? Tādēļ, lai pierādītu, ka diemžēl dzīvē neīstenojas tēze, ka savienotās republikas mūsu valstī ir suverēnas. Tā, piemēram, padomju varas gados igauņu skaits savā tēvzemē sarucis no 94 procentiem līdz 60 procentiem, bet, ja pieskaitītu arī Igaunijā dzīvojošos militāros darbiniekus, tad šis rādītājs būtu vēl zemāks. Gados, kopš Igauni ja ir iekļauta PSRS sastāvā, tai pāri gājuši 7 miljoni «laimes meklētāju», to, kuri mūsu zemē cerējuši gūt neceramus labumus, taču vīlušies un turpina savus klejojumus. Tādu ir bijis piecreiz vairāk nekā pašlaik Igaunijas teritorijā dzīvojošo cilvēku skaits.

Pagājušajā nedēļā Igaunijā notika igauņu ārstu forums, tajā piedalījās arī vairāk nekā simt ārpus republikas un arī ārpus PSRS dzīvojošo igauņu mediķu. Kopējais dalībnieku skaits vēl nav noskaidrots, jo foruma pasākumi noritēja vienlaikus dažādās vietās. Aptuveni var rēķināt, ka kopā bija pulcējušies ap 4 tūkstošiem igauņu mediķu.

Viens no emocionālākajiem un aci priecējošiem notikumiem bija Ziedu svētki Tallinā. Galvenā prēmija — Tallinas lielais kronis tika aizvests uz Beļģiju, bet mazais kronis uz Somiju.

EVE OSA,

izglītības nodaļas korespondente