Uzticība uzplečiem?

No Barikadopēdija

Izlasot «Padomju Jaunatnes» 27. oktobra numuri rakstu «Histērijas vairs nav», nācu pie pārliecības, ka nepieciešama tūlītēja un enerģiska rīcība mūsu deputātu atbalstīšanai. Kā citādi, ja ne par diskrimināciju lai nosauc rīcību, kad Augstākajā Padomē nedod vārdu Augstākās Padomes deputātam, tautas deputātam — augsti kvalificētam speciālistam izskatāmajā jautājumā, bet tā vieta ļauj runāt tautas deputātam — analfabētam (izskatāmajā jautājumā), lai tas varētu uzstāties ar meliem un provokatoriskiem paziņojumiem, vērstiem pret mūsu republikas un tās iedzīvotāju interesēm.

Uzskatu, ka mūsu republikas iedzīvotājiem ir ne vien tiesības prasīt no deputātiem darbu, bet nepieciešamības gadījumā arī aizstāvēt tos.

Acīmredzot šajā situācijā nepieciešami mūsu republikas politisko un sabiedrisko organizāciju, to skaitā arī LKP CK, paziņojumi PSRS Augstākajai Padomei un tās priekšsēdētājam ar 1) prasību izbeigt mūsu deputātu darbības ierobežošanu: 2) deputāta Alkšņa rīcības nosodījumu.

Pulkveža uzpleči tomēr jāpelna godīgi!

 

VILNIS KERIS