Atšķirības starp "201286" versijām

No Barikadopēdija
(Set original images)
 
(3 starpversijas, ko saglabājis viens cits lietotājs, nav parādītas)
1. rindiņa: 1. rindiņa:
{{Newspaper Article |Article in=Padomju Jaunatne |Published on=1987/06/24 |Issue number=50 |Page number=8 |Original title="Padomju Jaunatne" atbild varai padevīgi }} {{About topic|Baznīca, reliģija}} {{About topic|Luterāņu baznīca}} {{About domain|Reliģija, baznīca}} {{About person|Monika Zīle}} {{About person|Aivars Beimanis}} {{About person|Juris Rubenis}} {{About person|Jānis Vanags}} {{About person|Modris Plāte}} {{About person|Atis Vaickovskis}} {{About person|J. Pipars}} {{About person|Māris Ludviks}} {{About media|«Laiks», laikraksts (ASV)}} {{About media|«Padomju Jaunatne», laikraksts}}
+
{{Newspaper Article
 
+
|Article in=Laiks
 +
|Published on=1987/06/24
 +
|Issue number=50
 +
|Page number=8
 +
|Original title="Padomju Jaunatne" atbild varai padevīgi
 +
}}
 +
{{Source image|articles/201/286/201286.jpg}}
 +
{{About topic|Baznīca, reliģija}}
 +
{{About topic|Luterāņu baznīca}}
 +
{{About topic|Baznīca, reliģija}}
 +
{{About domain|Reliģija, baznīca}}
 +
{{About person|Monika Zīle}}
 +
{{About person|Aivars Beimanis}}
 +
{{About person|Juris Rubenis}}
 +
{{About person|Jānis Vanags}}
 +
{{About person|Modris Plāte}}
 +
{{About person|Atis Vaickovskis}}
 +
{{About person|J. Pipars}}
 +
{{About person|Māris Ludviks}}
 +
{{About media|«Laiks», laikraksts (ASV)}}
 +
{{About media|«Padomju Jaunatne», laikraksts}}
 +
{{About year|1987}}
 
Agrāk zinājām, ka 5 Latvijas evaņģēliski-luteriskās Baznīcas mācītāji nosūtīja vēstuli laikrakstam "Padomju Jaunatne". Šajā vēstījumā garīdznieki: Aivars Beimanis, Juris Rubenis, Modris Plāte, Jānis Vanags un Atis Vaickovskis izsacīja dziļu sašutumu un protestēja pret žurnālista Pipara paskvilas "Bada laika velns pat mušas ēd..." publikāciju "Padomju Jaunatnes" 7. janvāra numurā, apzīmējot šo rakstu par rupju un tendenciozu. Pipars aprakstījis ordinēto mācītāju Māri Ludviku kā zagli, valūtas operāciju noteikumu pārkāpēju un naudas rausēju. (Skat. "Laiks" 23. maija numurā rakstu "Ass ticīgo konflikts ar padomju varu".) Atbildes vēstuli no laikraksta "Padomju Jaunatne" piesūtījusi redaktore Monika Zīle. Diemžēl rietumus šis dokuments sasniedzis krievu valodas tulkojumā, ko šeit sniedzam latviešu valodas tulkojumā. "1987. gada 30. janvāri. Cienījamais A. Beimani! Sakarā ar Jūsu vēstuli redakcijai, varu paziņot sekojošo. Jūs esat nonākuši pie pareiza secinājuma: mūsu mērķis bija patiešām parādīt, kā cilvēks, kurš nonācis konfliktā ar likumu, tagad dara visu, kas no viņa atkarīgs, lai pārvērstos par vilku avju drānās, kā viņš lien jebkurā spraugā, gatavībā noslēgt darījumu ar jebkuru, kas vien pagadās. Mēs vēršamies pret visiem negodīgiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu ticības. Tātad ari M. Ludviks nebūs nekāds izņēmums. Kas gan tādā gadījumā mums būtu vēl pārspriežams? Redaktore Monika Zīle.
 
Agrāk zinājām, ka 5 Latvijas evaņģēliski-luteriskās Baznīcas mācītāji nosūtīja vēstuli laikrakstam "Padomju Jaunatne". Šajā vēstījumā garīdznieki: Aivars Beimanis, Juris Rubenis, Modris Plāte, Jānis Vanags un Atis Vaickovskis izsacīja dziļu sašutumu un protestēja pret žurnālista Pipara paskvilas "Bada laika velns pat mušas ēd..." publikāciju "Padomju Jaunatnes" 7. janvāra numurā, apzīmējot šo rakstu par rupju un tendenciozu. Pipars aprakstījis ordinēto mācītāju Māri Ludviku kā zagli, valūtas operāciju noteikumu pārkāpēju un naudas rausēju. (Skat. "Laiks" 23. maija numurā rakstu "Ass ticīgo konflikts ar padomju varu".) Atbildes vēstuli no laikraksta "Padomju Jaunatne" piesūtījusi redaktore Monika Zīle. Diemžēl rietumus šis dokuments sasniedzis krievu valodas tulkojumā, ko šeit sniedzam latviešu valodas tulkojumā. "1987. gada 30. janvāri. Cienījamais A. Beimani! Sakarā ar Jūsu vēstuli redakcijai, varu paziņot sekojošo. Jūs esat nonākuši pie pareiza secinājuma: mūsu mērķis bija patiešām parādīt, kā cilvēks, kurš nonācis konfliktā ar likumu, tagad dara visu, kas no viņa atkarīgs, lai pārvērstos par vilku avju drānās, kā viņš lien jebkurā spraugā, gatavībā noslēgt darījumu ar jebkuru, kas vien pagadās. Mēs vēršamies pret visiem negodīgiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu ticības. Tātad ari M. Ludviks nebūs nekāds izņēmums. Kas gan tādā gadījumā mums būtu vēl pārspriežams? Redaktore Monika Zīle.
  
 
 V.
 
 V.

Pašreizējā versija, 2018. gada 7. februāris, plkst. 22.59

[[LX19870624|]]

Agrāk zinājām, ka 5 Latvijas evaņģēliski-luteriskās Baznīcas mācītāji nosūtīja vēstuli laikrakstam "Padomju Jaunatne". Šajā vēstījumā garīdznieki: Aivars Beimanis, Juris Rubenis, Modris Plāte, Jānis Vanags un Atis Vaickovskis izsacīja dziļu sašutumu un protestēja pret žurnālista Pipara paskvilas "Bada laika velns pat mušas ēd..." publikāciju "Padomju Jaunatnes" 7. janvāra numurā, apzīmējot šo rakstu par rupju un tendenciozu. Pipars aprakstījis ordinēto mācītāju Māri Ludviku kā zagli, valūtas operāciju noteikumu pārkāpēju un naudas rausēju. (Skat. "Laiks" 23. maija numurā rakstu "Ass ticīgo konflikts ar padomju varu".) Atbildes vēstuli no laikraksta "Padomju Jaunatne" piesūtījusi redaktore Monika Zīle. Diemžēl rietumus šis dokuments sasniedzis krievu valodas tulkojumā, ko šeit sniedzam latviešu valodas tulkojumā. "1987. gada 30. janvāri. Cienījamais A. Beimani! Sakarā ar Jūsu vēstuli redakcijai, varu paziņot sekojošo. Jūs esat nonākuši pie pareiza secinājuma: mūsu mērķis bija patiešām parādīt, kā cilvēks, kurš nonācis konfliktā ar likumu, tagad dara visu, kas no viņa atkarīgs, lai pārvērstos par vilku avju drānās, kā viņš lien jebkurā spraugā, gatavībā noslēgt darījumu ar jebkuru, kas vien pagadās. Mēs vēršamies pret visiem negodīgiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu ticības. Tātad ari M. Ludviks nebūs nekāds izņēmums. Kas gan tādā gadījumā mums būtu vēl pārspriežams? Redaktore Monika Zīle.

 V.