F. Miterāns ierosina izveidot Eiropas konfederāciju

No Barikadopēdija

Parīze (TASS). Francijas televīzijā griezdamies pie tautas ar Jaungada apsveikumu, prezidents F. Miterāns izvirzīja priekšlikumu tuvākajos gados izveidot «Eiropas konfederāciju». Viņaprāt, tai jāapvieno visas kontinenta valstis «pastāvīgā kopīgā organizācijā», kas balstītos uz tirdzniecību, mieru un drošību». Es ceru, ka «Eiropas konfederācija» izveidosies uz Helsinku vienošanos pamata, viņš sacīja.

Prezidents izteica domu, ka pirms tam visnotaļ jānostiprina Eiropas asociācijas struktūras, kā tika nolemts Eiropas padomes nesenajā sesijā Strasbūrā.

Eiropa jau vairs nebūs tāda, kādu mēs to pazinām veselu pusgadsimtu, viņš atzīmēja. Sāk rasties jauni jautājumi, uz kuriem nevarēs atbildēt vienā dienā. Tā ir NATO un Varšavas līguma organizācijas nākotne, jautājumi par atbruņošanās tempiem, par to, kādā formā un ar kādiem noteikumiem var notikt vācu tautas atkalapvienošanās, par Austrumu un Rietumu sadarbības raksturu, par pastāvošo robežu negrozāmību, par nacionālo jūtu mošanos.

Prezidenta priekšlikums Francijā radījis plašu atbalsi. Intervijā Francijas televīzijas sabiedrībai TF-1 atbalstīdams «Eiropas konfederāciju», Eiropas asociāciju komisijas priekšsēdētājs Ž. Delors uzsvēra nepieciešamību divpadsmit Eiropas asociācijas valstīm izveidot politisko savienību. Pēc viņa domām, iespējams nodrošināt «divpadsmit valstu federācijas» un Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomē un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijā (EBTA) ietilpstošo valstu līdzāspastāvēšanu. Kā atzīmē Parīzes laikraksts «Liberation», runa ir par to, lai uzceltu tiltus starp Eiropas asociāciju, SEPP un EBTA un atrastu ceļu uz šādu konfederāciju.