Lietotāja rīki
twitter.png
draugiem.png
facebook.png
youtube.png
 
janvāris februāris marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris
Helsinki-86
VAK
LNNK
LTF
PSRS tautas deputāti
LR Augstākās Padomes deputāti


ATBALSTĪTĀJI:


dome


kkf

Rindas no vēstulēm

No ''Barikadopēdija''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
  

Izsaku solidaritāti ar latviešu tautas centieniem pēc pašnoteikšanās un valstiskas neatkarības. Savienības līguma noslēgšanas vietā derētu izveidot Baltijas valstu politisku savienību, vienlaikus noslēdzot starp tām ekonomiskus līgumus. Vēsturisko likteņu kopības un citu iemeslu dēļ Baltijas valstis ir daudz tuvākas cita citai, nevis pārējām PSRS republikām. Līdzīgi daudziem citiem esmu pārliecināts: līdzko Baltija kļūs neatkarīga, Rietumvalstis tūlīt un vajadzīgā apjomā sniegs tai ekonomisku, humanitāru un citādu palīdzību. Tā kā pastāv prezidenta pārvaldes ieviešanas draudi, būtu vēlams vākt parakstus vai rīkot referendumu par neuzticību PSRS prezidentam. Lai okupācijas armijas klātbūtne neietekmētu tautas gribas izpausmes objektivitāti, referendums noteikti jārīko, piedaloties kādai ANO komisijai.

Igors Jakušins

Rjazaņas apgabalā

Mēs, Madonas rajona Jumurdas deviņgadīgās skolas skolotāji, tehniskie darbinieki un bērnu vecāki, atsakāmies no kompensācijas par nesaņemtajiem laikrakstiem un žurnāliem. Šajās grūtajās dienās esam kopā ar savu laikrakstu un žurnālu izdevējiem.

Seko 20 paraksti

Turieties savās pozīcijās, mēs esam ar Jums! Kad pienāks labāki laiki, arī avīzes iznāks regulāri, līdz tam piecietīsim!

Regīna Ģiertmane,

skolotāja no Rojas

Izsakām visdziļāko nožēlu par to, ka esat izdzīti no savām darbavietām. Līdzīgu esmu arī pati pārdzīvojusi, kad 1944. gada vasarā gluži kā filmā "Vējiem līdzi" ar pajūgu atstājām Abreni, mājas. Kaut jūsu liktenis būtu labāks un jūs varētu atgriezties savā godīgi nopelnītajā darbavietā!

Biruta Dombrovska